Uunga siunnersuut: Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit

Tusarniaanermut allakkat

 

Matumuuna ” Uunga siunnersuut: Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq. (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit)” tusarniaassutigalugu nassiunneqarpoq.

Siunnersuut inatsisini allani allanngortitsinerup malitsigisaanik sunniutaasunik allanngortitsinissamut tunngassuteqarpoq.

 

Ilaatigut erngup nukinga pillugu aalajangersakkat, erngup nukinganut inatsisissap nutaap, aalajangersakkanik erngup nukinganut tunngassuteqartunik ataatsimoortitsisussap, 2018-imi ukiaanerani ataatsimiinnermi akuerineqartussatut naatsorsuutigineqartup, kingunerisaanik aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmit peerneqarput.

 

Ilaatigullu uunga ”kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfimmi siulersuisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaat” innersuussut uunga ”kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat” allanngortinneqarpoq, tassami inatsisip kingulliullugu taaneqartup siulliullugu taaneqartoq taarsersimammagu.

 

Siunnersuummut oqaaseqaatissaasinnaasut nassiuteqquneqarput uunga asnnn@nanoq.gl kingusinnerpaamik 06-07-2018.

 

Tusarniaaffigineqartut allattorsimaffiat:

Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik

Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Ilanngussat:

Uunga siunnersuut: Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq. (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit)

Siunnersuummut nassuiaatit: Nassuiaatit naliginnaasut

Sammisaq:

Aatsitassat

Tusarniaanerup suunera:

Inatsisartut inatsisaat

Saqqummiunneqarfia:

11 juni 13:46:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

06 juli 23:59:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

asnnn@nanoq.gl