Aktianik piginneqatigiiffiit anpartsselskabillu pillugit (piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip) Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussummut missingiummik tusarniaaneq

Allaatigiuk:

Peqqussummut allaqqaakkap siunertaa tassaavoq piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip malitsigisatullu tassunga allannguutissatut inatsisit kunngip peqqussutaatigut Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik atuutsilernissaa.

Kalaallit Nunaanni piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip nutarterneqarnissaa Kunngip peqqussutissaatut missingiutikkut nassiunneqartukkut siunertaavoq, taamaalilluni aktianik piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutsinneqalernissaa pillugu Kunngip peqqussutaa nr. 620, 23. juni 2008-meersoq maannamut atuuttoq aamma anpartsselskabit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutsinneqalernissaa pillugu Kunngip peqqussutaa nr. 619 maannamut atuuttoq atorunnaarsinneqassallutik, aktianik piginneqatigiiffiit anpartsselskabillu pillugit inatsisip (piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip) Kalaallit Nunaanni pissutsit kingunerannik allannguutitalerlugu Kalaallit Nunaanni atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussummik taarserneqarluni.

Piginneqatigiiffiit pillugit inatsit pillugu nalinginnarmik
Piginneqatigiiffiit pillugit inatsisikkut nutaakkut, malitsigisaanik allannguutitaqartukkut piginneqatigiiffinnik aallartitsinissaq ingerlatsinissarlu pingaarnertigut ajornannginnerulerpoq, piginneqatigiiffimmik piginnittut aqutsisullu akisussaaffeqarlutik eqaannerusumik suleriarsinnaalerput, piginnittuussutsimullu tunngasutigut annerusumik ammasuunissaq qulakkeerneqarluni.

Piginneqatigiiffiit pillugit inatsit aktianik piginneqatigiiffinnut, ilanngullugit peqatigiilluni piginneqatigiiffinnut (aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffinnut assigiinngitsunik pisussaatitsisunut), kiisalu anpartsselskabinut, ilanngullugit aallarnisaasut piginneqatigiiffiinut ataatsimoorussamik inatsisaavoq. Aallarnisaasut piginneqatigiiffiat immikkut ittumik ilusiligaalluni anpartsselskabiuvoq.

Piginneqatigiiffik 1 kr.-mik aningaasaateqartillugu aallarnisaasut piginneqatigiiffiat pilersinneqarsinnaavoq, taamaasilluni piginneqatigiiffimmi ikinnerpaamik ataatsimik aningaasaatinik piginnittuussuseqartoqassalluni. Piginneqatigiiffiup aningaasatigut tunngaviata annertusarnissaanut pinngitsoorani sillimmatissanut piginneqatigiiffiup sinneqartoorutaasa minnerpaamik 25 procentiinik illikartitsinissaq aallarnisaasut piginneqatigiiffiata pisussaaffigaa.

Pilersitsineq
Pilersitsinerit tamarmik maanna suleriaatsimi ataasiinnaasumi ingerlasinnaanerat nutaartaavoq, aamma aktianik piginneqatigiiffinnik pilersitsinermi, aktianimmi piginneqatigiiffiup pilersinnerani pilersitsilluni ataatsimeersuartoqarnissaa piumasaqaataajunnaarmat. Tamatuma saniatigut aktianik piginneqatigiiffinni andelsselskabinilu piginneqataassutsinik pilersitsineq pisariillisarneqarpoq.

Aningaasaatinut piumasaqaatit piginneqatigiiffiullu aningaasaataanik akiliineq
Anpartsselskabinut aningaasaatinut piumasaqaatit 125.000 kr.-niit 50.000 kr.-nut appartinneqarput. Aktianik piginneqatigiiffinnut aningaasaatinut piumasaqaatit maannamutut 500.000 kr.-upput.

Pisortat Piginnittunik Nalunaarsuiffiat
Aningaasaatinik piginneqatigiiffinni aningaasaatinik piginnittut pillugit paasissutissat nalunaarsorneqarnissaannut piginnittunik qarasaasiakkut nalunaarsuiffik, Pisortat Piginnittunik Nalunaarsuiffiat Erhvervsstyrelsimi nutaatut pilersinneqarpoq. Oqariaaseq ā€¯aningaasat piginneqatigiissutitā€¯ aktianut anpartinullu ataatsimoorussatut oqariaatsitut atorneqarpoq. Nalunaarsuiffik ammasumik tamanit alakkarneqarsinnaasumik immikkoortoqarpoq, matoqqasumillu taamaallaat pisortanit alakkarneqarsinnaasumik immikkoortoqarluni.

Taamaalilluni aningaasaatinik piginnittut, piginneqatigiiffimmi aningaasanik piginneqatigiissutit 5 procentiinik sinnerlugilluunniit piginnittut pillugit paasissutissat, piginneqatigiiffiup aningaasaataasa qanoq annertutiginerat apeqqutaatinnagu Pisortat Piginnittunik Nalunaarsuiffianni qarasaasiakkut toqqaannartumik alakkarneqarsinnaassapput.

Ataatsimeersuarneq
Anpartsselskabit assigalugit aktianik piginneqatigiiffiit amerlanersaat ataasiinnarmik ikittuaqqanilluunniit piginnittoqarmata, ataatsimeersuarnivimmi aalajangiisoqarnani, piginneqatigiiffinni pisarnertut nalinginnaasumik allatut aalajangiisoqartarnissaa aktianik piginneqatigiiffimmi aktiaatillit piginneqatigiiffiit pillugit inatsit malillugu aalajangersinnaavaat.

Aqutsinermut aaqqissuussinerit nutaat
Aningaasaatinik piginneqatigiiffiit aqutsinermik aaqqissuussinerminnut piginneqatigiiffiit pillugit inatsisikkut eqaalluinnartumik periarfissinneqarput. Aqutsinermut aaqqissuussineq, aningaasaatinik piginneqatigiiffiup pingaarnertigut periusissiatigullu aqunneqarnera siulersuisunit isumagineqarluni, ulluinnarni aqutsineq qullersaqarfimmit isumagineqartoq. Aqutsinermut aaqqissuussineq, aningaasaatinik piginneqatigiiffiup pingaarnertigut periusissiatigullu aqunneqarnera, soorlu aamma ulluinnarni aqunneqarnera qullersaqarfimmit isumagineqartoq.

Aningaasaatinik annertusisitsinerit aningaasaatillu ilanngarneri pillugit malittarisassiat nutaat
Aningaasaatinik piginnittut isumaqatigiillutik suleriaatsit ilaannik, namminneq aalajangiinerminnut qulakkeerinnittussatut siunertaqartunik arlaqartunik atuinnginnissamut piginneqatigiiffiit pillugit inatsisikkut periarfissaqalerput.

Kattunneq arlalinngortitsinerlu pillugit malittarisassiat nutaat
Aningaasaatinik piginnittut (tassalu aktiaatillit kiisalu anpartsselskabini piginneqataasut) aalajangiinerminnut atatillugu, aamma kattunnermut arlalinngortitsinermullu atatillugu, isumaqatigiillutik uppernarsaatitut allakkiat ilaannik atuinnginnissamut piginneqatigiiffiit pillugit inatsisikkut periarfissaqalerput.

Peqqussutissatut missingiummut Kalaallit Nunaanni pissutsit kingunerannik allannguutissatut siunnersuutit
Peqqussutissatut missingiummi Kalaallit Nunaanni pissutsit kingunerannik danskit malittarisassiaannut tunngatillugu allanngutissat arlallit siunnersuutigineqarput. Ingammik makku pillugit tamakku tunngapput:

Kalaallit Nunaat EU-mut ilaasortaanngimmat, maleruagassat EU-mut ilaasortaanermik piumasaqaatitaqartut peqqussutissatut missingiummut ilanngunneqanngillat. Tassani killeqarfiit akimorlugit kattunneq, killeqarfiit akimorlugit arlalinngortitsineq kiisalu angerlarsimaffimmik killeqarfiit akimorlugit nuussineq pillugit maleruagassat pineqarnerupput.

Pisussaaffigalugu nalunaarsugassaasut Erhvervsstyrelsimut nalunaarutiginissaannut piffissaliussat allanngortinneqarput, taamaalilluni piffissaliussat nalinginnaasumik sapaatit akunnerinik marlunnik sivisussuseqalersillugit. Taamaalilluni piffissaliussat ilaat siusinnerusukkut sapaatit akunneri sisamat tikillugit sivisussuseqarsimasut maanna sapaatit akunnerinik marlunnik sivisussuseqalersillugit allanngortinneqarput. Taamatut iliornikkut piginneqatigiiffiit pillugit paasissutissat, Erhvervsstyrelsip qarasaasiaqarfiani tamanit alakkarneqarsinnaasumi nalunaarsugaasut sukkanerusumik nutarterneqartassapput.

Nalunaarutit il.il. Erhvervsstyrelsimut nassiunnissaannut piginneqatigiiffiit pillugit inatsimmi sapaatit akunnerinik marlunnik piffissaliussat tamarmik sapaatit akunnerinut tallimanut sivitsorneqarnissaat peqqussutissatut missingiummi siunnersuutigineqarpoq.

Aktianik piginneqatigiiffiit pillugit inatsisip aamma anpartsselskabit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutsinneqalernissaat pillugu peqqussutit atuuttut malillugit kalaallit piginneqatigiiffii pillugit nalunaarsukkat aamma Atuagalliutini saqqummiunneqartartussaapput. Atuagalliutitigut tamanut saqqummiussisarneq ingerlateqqinneqassanngitsoq peqqussutissatut missiungiummi siunnersuutigineqarpoq, taamaasilluni kalaallit piginneqatigiiffii pillugit nalunaarsukkanik siunissami taamaallaat Erhvervsstyrelsip qarasaasiaqarfiatigut tamanut saqqummiussisoqartassalluni.

Nammineerluni nalunaarsuineq
Attaveqatigiinnerup pinngitsoorani digitalimik pinissaa pillugu malerugassanik piginneqatigiiffiit pillugit inatsit malillugu aalajangersaasoqarsinnaavoq, piginneqatigiiffiit Erhvervsstyrelsillu akornanni attaveqatigiinnerup tamarmiusup digitalimik ingerlanissaa taakku ilaatigut kingunerissavaat, aqutsisoqarfiup nammineerluni nalunaarsueriaasianik digitaliusumik piginneqatigiiffinni pissutsit pillugit nalunaarsuinermut nammineerluni nalunaarsuinermut atugassiamik atuineq ilanngullugu.

Piginneqatigiiffimmit nalunaarfigineqarnerup kingorna aqutsisoqarfiup nalunaarsuisinnaanera pillugu maleruagassanik aqutsisoqarfiup aalajangersaanissaanut Erhvervsstyrelsimut piginnaatitsissummik ilanngussisoqarnissaa peqqussutissatut missingiummi siunnersuutigineqarpoq.
Peqqussutip Kalaallit Nunaanni atuutsinneqalernera ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat il.il.

Peqqussut malillugu nalunaarutit arlaqartut suliarineqartussaapput, atuutsinneqalernissaa ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat ilanngullugit. Taamaalilluni peqqussutip atuutilernissaanut piffissaliussaq kiisalu tamatumunnga atatillugu ikaarsaariarnermut aalajangersakkat nalunaarutikkut aalajangersarneqarnissaat peqqussutissatut missingiummi siunnersuutigineqarpoq.

Peqqussutip 1. januar 2017-imi atuutilersinneqarnissaa siunnersuutigissallugu eqqarsaataavoq, ikaarsaariarnermullu aalajangersakkat nalunaarutikkut aalajangersarneqarlutik, kalaallit piginneqatigiiffii maleruagassanit maannamut atuuttunit maleruagassanut nutaanut ikaarsaariarnerminni oqilisaassiffigineqassallutik, taamaasilluni kalaallit piginneqatigiiffii maleruagassanut nutaanut tulluarsarnissamut naammaginartumik piffissaqassallutik.

Peqqussutissatulli missingiummi siunnersuutigineqarpoq peqqussutip immikkoortuisa ilai piffissani assigiinngitsuni atuuttussanngortinneqarsinnaassasut. Taamatut iliornikkut peqqussummi immikkoortut arlaqartut kalaallit inatsisaannik allannguutinik malunnaatilinnik kinguneqarnissaat eqqarsaatigineqariissaaq. Taamaasilluni peqqussutip ilaata atortussangortinnera siunnersuutikkut kingusinnerusukkut pisinnaasunngortinneqarpoq, tamanna naleqquttutut isigineqarpat.

Sammisaq:

Inuussutissarsiorneq

Tusarniaanerup suunera:

Inatsisartut inatsisaat

Naalakkersuisoqarfik:

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Siunertaq:

Ilassutitut paasissutissat
Erseqqinnerusumik nassuiaassummut imaqarniliaq innersuutaavoq. Erhvervstyrelse malittarisassiat piviusuni atornissaat pillugit piginneqatigiiffiit taakkulu siunnersuisartuisa atugassaannik ilitsersuutinik arlalinnik suliaqarsimanera ilanngullugu ilisimatitsissutigineqassaaq, assersuutigalugu pilersitsinermik, aningaasaatinik annertusisitsinernut, aningaasaatit ilanngarnerinut, kattunnermut arlalinngortitsinermullu, kiisalu matusinermut. Erhvervstyrelsip nittartagaani una aqqutigalugu ilitsersuutit takuneqarsinnaapput: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1.

Saqqummiunneqarfia:

09 decembari 15:20:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

23 januari 16:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

isiin@nanoq.gl