Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit inatsisissatut siunnersuut tusarniaassutigineqarpoq

Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit inatsisartut peqqussutaannit atuuttumit (Ltr. nr. 10, 21. maj 2002-meersoq) nutarterinermut atatillugu siunnersuut suliarineqarpoq. Tassunga atatillugu pissusissamisoorsorineqarsimavoq sinaakkutissatut inatsisinik nutaanik pingasunik suliarinninnissaq: Eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut, Timersorneq timigissarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut aamma Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

Inatsisissatut siunnersuutikkut anguniarneqarpoq kultureqarnerup aamma sunngiffimmi sammisassaqartitsisarnerup tungaatigut ersarissumik killiffeqarnissaq aamma pisortanit akisussaaffigineqarnerata pingaaruteqassusia, taakkununnga ilanngullugu pineqartumi pisortatut oqartussaasup akisussaaffiata ersarinnerulersinneqarnissaa.

Inatsisissatut siunnersuutip siullermik sammivaa pisortatut oqartussaasut akisussaaffiisa ersarinnerulersinnissaa aamma pineqartumut tapiissuteqarsinnaanermi piginnaaneqarnera periarfissaqarnerallu. Tulliullugulu sunngiffimmi atuartitsisarnermi aamma sunngiffimmi sukisaarsartarfiit klubbit pillugit malittarisassanik ullutsinnut naleqqussaaneq erseqqissaanerlu. Ilanngullugu sunngiffimmi angerlarsimaffiit pillugit malittarisassat ilanngutsinneqarnissaat.

Ilanngullugu siunnersuut annertuumik kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit peqqussummit atuuttumit tunngaveqarpoq tassanngaanniillu malittarisassat arlallit ingerlatseqqinneqarsimallutik. Aammattaaq Kulturikkut ingerlatsineq Sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit peqqussummit iluarsiinermut tunngatillugu annertuumik annertussaasoqarlunilu erseqqissaasoqarsimavoq. Tassunga atatillugu oqaatigineqarsinnaavoq, 

 • atuuffiani erseqqissaasoqarsimammat, ilaatigut qitiusumik oqariartaatsinik nassuiaasiornikkut
 • aalajangersarneqarsimavoq, inatsit kulturikkut ingerlatsinermut aamma sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut atuutissammat siuarsaasussaallunilu
 • Naalakkersuisut pingaarnerusutigut akisussaaffianni malittarisassanik aalajangersaasoqarsimavoq
 • malittarisassanik aalajangersaasoqarsimavoq, qaqugukkut Naalakkersuisut inatsit malillugu pisussaaffimminnit malinnittartussaanersut.
 • kommunalbestyrelsip pingaarnerusutigut akisussaanera pillugu aalajangersagaq ersarissarneqarsimavoq itisilerneqarsimallunilu
 • kommunimi kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut ukiumoortumik pilersaarusiortarnissami kommunalbestyrelsip tamanut saqqummersitsisarnissaanut pisussaaffimmik aalajangersaasoqarsimavoq
 • malittarisassanik aalajangersaasoqarsimavoq, qaqugukkut kommunalbestyrelsi inatsit malillugu pisussaaffimminnit malinnittartussaassanersoq
 • illutatigut sinaakkutissanut tapiissutit pillugit malitarisassat ersarissarneqarsimapput itisilerneqarsimallutillu
 • Naalakkersuisunut immikkut inatsisitigut toqqammaviliisoqarsimavoq kommunalbestyrelsit isumasioqatigereerlugit kulturikkut ingerlatsinermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi illuutit, init allallu sanaartukkat atorneqartarnerini sanaartornermut, iluarsaassinermut ingerlatsinermullu tapiissuteqartarnermi malittarisassanik aalajangersaasarnissamut.
 • suliniutinut tapiissutit pillugit malittarisassat ersarissarneqarsimapput itisilerneqarsimallutillu
 • malittarisassanik aalajangersaasoqarsimavoq tassalu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu tapiissutinik tunniussisarnerminni, meeqqanik inuusuttunillu, inunnik iliuuseqarnissamut akornutilinnik aamma inunnik inuuniarnikkut sumiginnarneqarsimasunik suliniutit akulerutsitsisut sapinngisamik annertunerpaamik tapersersortassagaat.
 • inatsisitigut toqqammavimmik aalajangersaasoqarsimavoq, tassalu Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata avataani kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut tapiissuteqartarsinnaanerinut
 • immikkut ittumik inatsisitigut toqqammaviliisoqarsimavoq, taamaasillutik Naalakkersuisut kommunalbestyrelsit isumasioqatigereerlugit kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut tapiissuteqartarnermut malittarisassanik aalajangersaasinnaaniassammata.
 • erseqqissaatigineqarsimavoq, sunngiffimmi atuartitsineq pisortatigoortumik piginnaaneqalersitsinermik ilinniarnerunngimmat
 • sunngiffimmi atuartitsinerup ilusaanik aaqqissuunneqarsinnaasunik annikillisaasoqarsimavoq, tassami inersimasumik højskolertitsineq, ilinniagassanik ataasiakkaanik atuartitsineq, immikkut ittunut tunngasunut atuartitsineq aamma inuussutissarsiutinut tunngasunut pikkorissarneq atorunnaarsimammata.
 • sunngiffimmi atuartitsinermi ilinniartunik pilersitsinermut aamma atorunnaarsitsinermut akuersissutiginnittarnermi malittarisassanik pisariillisaasoqarsimallunilu erseqqissaasoqarsimavoq
 • kommunalbestyrelsip sunngiffimmi atuartitsinermi peqataanermut akiliutinik akiliisoqartarnissaanik aalajangersagaa allanngortinneqarsimavoq pisussaaffiujunnaarluni periarfissanngortinneqarsimalluni
 • sunngiffimmi atuartitsinermi peqataanermut akiliisarneq pillugu malittarisassiorsinnaanissamut inatsisitigut toqqammavik allanngortinneqarsimavoq pisussaaffiujunnaarluni taamaasiorsinnaanermut malittarisassiortitsilluni periarfissanngortillugu
 • sunngiffimmi angerlarsimaffik pillugu malittarisassanik suliarinnittoqarsimavoq
 • sunngiffimmi sukisaarsartarfiit klubbit atorneqartarnerinut aalajangersakkat ersarissarneqarsimallutillu itisilerneqarsimapput
 • sunngiffimmi sukisaarsartarfinnik klubbinik atuinermut akiliutip annertussusia pillugu malittarisassiorsinnaanermut inatsisitigut toqqammavik annertusineqarsimavoq, Naalakkersuisullu malittarisassiorsinnaanerat pisassaaq kommunalbestyrelsit isumasioqatigalugit
 • timersornermik kattuffinnut tunngatillugu meeqqat inuusuttullu kattuffiinit killiliisinnaanermut malittarisassanik aalajangersaasinnaanermut inatsisitigut toqqammaviliisoqarsimavoq
 • immikkut ittumik kapitalimik aamma aningaasaqarnermik allaffissornermillu aalajangersaasoqarsimavoq, tassanilu nutaatut aalajangiunneqarsimavoq, kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut Naalakkersuisunit tapiissutaasartut aningaasanut inatsimmi tamatumunnga aalajangersakkanit aningaasaliissutinit pisartoq
 • naatsorsuutit kukkunersiuisarnerlu pillugit malittarisassanik aalajangersaasoqarsimavoq
 • erseqqissaatigineqarsimavoq, Naalakkersuisut aalajangersagaat aamma allaffissornikkut oqartussaasumut allamut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngimmata ilanngullugit naammagittaalliortarnermut aalajangersakkat ingerlatiinnarneqarput.

Siunnersuutip tunuliaqutaa, taassuma siunertaa imarisaalu pillugit siunnersuummut tunngasunik nassuiaatinut aamma innersuussisoqarpoq.

Oqaaseqaataasinnaasut Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit kingusinnerpaamik ulloq 21. Januar 2016-mi pissarsiarereerneqarsimassapput.

Oqaaseqaatit naalakkersuisoqarfiup pisortatigoortumik e-mailianut nassiunneqassapput:

ikiin@nanoq.gl, imaluunniit naalakkersuisoqarfiup allakkatigut najugaqarfianut: Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Sammisaq:

Ilinniartitaaneq

Tusarniaanerup suunera:

Inatsisartut inatsisaat

Naalakkersuisoqarfik:

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Saqqummiunneqarfia:

17 decembari 12:00:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

21 januari 12:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

clkl@nanoq.gl