Nalunaarusiat Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq, Qeqertarsuatsiaat eqqaanni Aappaluttumi rubineqarfimmi aamma safir-eqarfimmi True North Gems-ip piiaanissamut akuersissummik qinnuteqaataanut atatillugu suliarineqartut pillugit tamanut ammasumik tusarniaaneq.

Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaat (VVM-imut nassuiaat) True North Gems Inc.-imeersoq (TNG) Naalakkersuisut ulloq 27. februar 2014-imi akueraat. VVM-imut nassuiaat inaarutaasoq quppernermi uani takuneqarsinnaavoq.

VVM-imut nassuiaat Kalaallit Nunaata kitaani Qeqertarsuatsiaat eqqaanni Aappaluttumi TNG-p rubininik suliassaanut tunngasuuvoq. Suliassap avatangiisinut sunniutissai naliliiffiginiarlugit, kiisalu rubininik piiaanerup akuersaarneqarsinnaanngitsunik avatangiisinut sunniinernik malitseqannginnissaa qulakkeerniarlugu nassuiaat suliarineqarpoq.

VVM-imut nassuiaammi sunniinerit aatsitassarsiorfiup sumiiffimmi avatangiisinut pinngortitamullu kingunerisassai nalilersorneqarput. Nassuiaat piffissami 17. juni - 12. september 2013 tusarniaanermut akissuteqaatit tiguneqartut aamma tamanut ammasumik tusarniaalluni ataatsimiititsinerit malillugit naleqqussarneqarpoq.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) aamma Pinngortitaleriffik (GN) pingaarnertigut naliliipput VVM-imut nassuiaat, tusarniaanermi akissutit tiguneqartut suliarineqareernerini suliassap avatangiisinut sunniinissaannut tamakkiisumik takutitsisoq. DCE/GN naliliipput suliassap sunniutissai uumasut amerlassusaannut tunngatillugu uuttorneqarsinnaasumik sunniuteqartussaajunnaarlugit nalimmassarneqarsinnaassasut.

Tatsimut kangerlummullu saffiugassanik akuutissanillu uumaatsunik kuutsitsinermut tunngatillugu DCE/GN naliliipput, kuutsitsinerit taamaattut avatangiisit taakkunannga annertuumik sunnerneqartussaajunnaarlugit nalimmassarneqarsinnaassasut. Akuutissat uumaatsut tamarmik atorneqalinnginneranni oqartussaasunit akuersissuteqarfigineqartartussaapput.

Suliassami avatangiisini nakkutiginninneq katitigaassaaq nammineq nakkutiginninnermik aamma avatangiisinik aqutsisoqarnermik, TGN-ip pilersaarutit akuersissuteqarfigineqarsimasut malillugit ingerlaavartumik ingerlatassaanik, kiisalu avatangiisinik alapernaarsuinermik aamma avatangiisini misissuisarnermik Naalakkersuisut oqartussaasuinit ingerlanneqartussanik. Tamatuma suliassami avatangiisinik aqutsineq aamma avatangiisinik illersuineq sunniuteqarluartoq qulakkiissavaa.
Maannakkorpiaq suliassamut atatillugu VVM-imut nassuiaammut ilaatinneqartut saniatigut avatangiisinik misissuinernik allanik aalajangersaasoqarsimanngilaq. Kisiannili kingusinnerusukkut suliassaq avatangiisinut ajornartorsiortitsisoq paasinarsissappat, avatangiisinik misissuinissaq pisariaqalersinnaavoq.
TGN-ip VVM-imut nassuiaataanik akuersissuteqarneq isumaqanngilaq Naalakkersuisut suliassami aaqqiissutissat sanaartugassallu aalajangersimasut akuerisimagaat. Tamanna aatsaat kingusinnerusukkut ingerlatseqatigiiffiup sanaartornissamik, aatsitassarsiorfimmik ingerlatsinissamik aamma matusinissamik akuersissuteqarnissanik qinnuteqareernerani pissaaq.

Qinnuteqarneq pillugu

True North Gems-ip  Qeqertarsuatsiaat eqqaanni sumiiffimmi Aappaluttumi rubinisiorluni suliassamut tunngatillugu piaanissamut akuersissummik qinnuteqarpoq.

Nunaminertaq akuersissummik qinnuteqarfigineqartoq ilanngussaq 1-imi takuneqarsinnaavoq.

Sumiiffik True North Gems-ip piiaanissamut akuersissummik qinnuteqarfigisaa tungujortumik nalunaaqutsigaavoq. Nunap assingani saamiatungaani  allermi Kalaallit Nunaani sumiiffiup inissisimanera takutinneqarpoq.

Tusarniaassutinut akissutit TNG-p suliariniagaanut Qeqertarsuatsiaat eqqaanni Aappaluttumi, TNG-mit suliarineqartoq:

Sukumiisumik nalunaarusiaq - uani tooruk

Qeqertarsuatsiaani, Paamiuni aamma Nuummi innuttaasunik ataatsimiititsinernit saqqummiussat aamma imaqarniliat apeqqutitaqarlutillu akissutitaqartu

Innuttaasunik ataatsimiititsineq 1, Qeqertarsuatsiaat ulloq 26. august 2013:

 

Innuttaasunik ataatsimiititsineq 2, Paamiut ulloq 27. august 2013:

 

Innuttaasunik ataatsimiititsineq 3, Nuuk ulloq 29. august 2013

Allaatigiuk:

Tusarniaanermut najoqqutassat tassaapput allakkiat:
• Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq (VSB) kalaallisut, tuluttut aamma danskisut.
• VSB-ip kalaallisut, tuluttut aamma danskisut eqikkarnera tekniskiunngitsoq.
• Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq (VVM) kalaallisut, tuluttut aamma danskisut.
• VVM Ilanngussaq kalaallisut, tuluttut aamma danskisut

Sammisaq:

Aatsitassat

Tusarniaanerup suunera:

Avatangiisinik nalilersuinerit

Siunertaq:

Qinnuteqarnermi allakkianut matuma siulianiittunut tusarniaanermut akissuteqaat Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut postboks 930, 3900 Nuuk imaluunniit e-mail bmp@nanoq.gl kingusinnerpaamik sisamanngorneq ulloq 12. september nassiuteqquneqarpoq.
Kikkut tamarmik tusarniaanermut akissuteqaammik nassiussinissamut tikilluaqqusaapput.

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

12 septembari 12:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

bmp@nanoq.gl