Offentlig hoering af ansoegning om efterforskningsboringer