Avatangiisit sunnerneqarnissaannik Naliliineq (EIA) Kalaallit Nunaata kitaata imartaani misissuilluni qillerinernut 1 aamma 2-mut tunngatillugu tamanut tusarniaaneq (ANN aamma VSB)

Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc. 2010-mi marsimi Disko Vest Sigguk-imi misissuilluni qillerinissanik marlunnik pilersaaruteqarnermini akuerineqarnissaminik qinnuteqarpoq. Qillerinissat taakku siulliit marluk Avatangiisinik Nalilersuinermik Nalunaarut (ANN) aamma Inuiaqatigiinnut piujuartitsilluni iluaqutissanik Naliliineq (VSB) tamanut tusarniaassutigereerlugit 14. juni 2010-mi Naalakkersuisunit akuerineqarpoq, kiisalu soqutigisalinnik innuttaasunillu annertuumik ataatsimiisitseqattaartoqarsimalluni. Qillerinernit siullernit marlunnit tusarniaanernit takussutissat uani pissarsiarineqarsinnaapput.
Aatsitassanut Pisortaqarfiup Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc.-imit qinnuteqaat nutaaq pissarsiarisimavaa, 2010-mi Kalaallit Nunaata kitaata imartaani misissuilluni qillerinissanik marlunnik pilersaarutigisamini akuerineqarnissaminik qinnuteqaata. Qinnuteqaammut nutaamut taamaalilluni pineqarput misissuilluni qillerinissanut nr. 3 aamma 4-mut pilersaarutit.
Avatangiisinut kingunissaanik nalilersuineq (VVM) aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik Nalilersuineq (VSB) pillugit qillerinissanut qinnuteqaatit nr. 3 aamma 4 tamanut tusarniaanerit maanna nassiunneqarput, tusarniaanermi akissutit tunniunnissaat piffissatigut killilerneqarlutik 11. august 2010. VVM aamma VSB tusarniaanermi nittartakkakkut aaneqarsinnaapput.
Nunatta kitaata avataani immap naqqani misissuilluni qillerinissamik aasaanerani 2010-imi pilersaaruteqarnerup akuerineqarnissaa pillugu qinnuteqaat Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup, Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc-imit tiguaa.
Qinnuteqaammut najoqqutassani qitiulluinnartumik ilaasoq tassaavoq Environmental Impact Assessment (EIA), aamma avatangiisinik nalilersuinermik (ANN) taaneqartartoq. Tamatuma saniatigut ilanngunneqarpoq Social Impact Assessment (SIA), aamma Inuiaqatigiinnut piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermik (VSB) taaneqartartoq.

Kalaallit Nunaata kitaata imartaani misissuilluni qillerinernut tunngatillugu tamanut tusarniaaneq (ANN aamma VSB)

Nunatta kitaata avataani immap naqqani misissuilluni qillerinissamik aasaanerani 2010-imi pilersaaruteqarnerup akuerineqarnissaa pillugu qinnuteqaat Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup, Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc-imit tiguaa.
Qinnuteqaammut najoqqutassani qitiulluinnartumik ilaasoq tassaavoq Environmental Impact Assessment (EIA), aamma avatangiisinik nalilersuinermik (ANN) taaneqartartoq. Tamatuma saniatigut ilanngunneqarpoq Social Impact Assessment (SIA), aamma Inuiaqatigiinnut piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermik (VSB) taaneqartartoq.
Kalaallit Nunaata kitaani imartani marlunnik misissuilluni qillerinernut akuersissummi qinnuteqarnerup ilaatut avatangiisinik sunniutissat (ANN) pillugu nalilersuineq tusarniaassutitut nassiunneqarpoq. ANN-imi aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik
nalilersuinermi (VSB) inissisimaneri taaguuserneqarput Alpha aamma T8.
Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. misissuilluni qillerinissat marlunnik ilaniarlugit qinnuteqarnissaminik pilersaaruteqarpoq. Inissiffissarpiai suli aalajangiunneqanngillat, paasissutissat nutaat nalilersorneqaqqaartussaammata. Inissiinerilli marluk sumiiffiit sisamaasut ANN aamma VSB-mi ima taagorneqartut arlaanniissapput; C3/T3, T4, T16, T23. Aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 74 malillugu qinnuteqaammut tassunga ilanngullugu ANN-imi nutaamik Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. tunniussissaaq. ANN nutaaq tusarniaatitut nassiunneqassaaq. Naatsorsuutigineqarpoq tamanna pissasoq 2010-mi junimi.
Suliassaq kinguaattoornani pilersaarutitut ingerlassappat, Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. pilersaaruteqarpoq misissuilluni qillerinissat marlunnik ilallugit qinnuteqassamaarluni. Inissiffiit kingulliit marluk ANN aamma VSB-mi nassuiarneqartuni ima taagorneqartuni inissiiffissani kingullerni marlunniissapput; C3/T3, T4, T16, T23. Aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 74 malillugu qinnuteqaammut tassunga ilanngullugu ANN-imi nutaamik Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. tunniussissaaq. ANN nutaaq tusarniaatitut nassiunneqassaaq. Naatsorsuutigineqarpoq tamanna pissasoq 2010-mi julimi, pilersaarutip qanoq ingerlanera apeqqutaassalluni.
Kalaallit Nunaata imartaani suliaqarnissaq sioqqullugu misissuilluni qillerinissamut akuerineqarnissamik qinnuteqaat Naalakkersuisut-nut nassiunneqartussaavoq. Naalakkersuisut makku tunngavigalugit aalajangiisarpoq; qinnuteqaatit, tusarniaanermi akissuteqaatit, kiisalu Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup aamma Danmarks Miljøundersøgelsip qinnuteqaammik nalilersuineri.

 

Avatangiisinik nalilersuineq (ANN)

Uuliasiorluni misissuinermik suliaqarnerit imaani aallartinneqannginneranni ingerlatseqatigiiffik suliaqartussaq, suliaqarnerup Avatangiisinut sunniutigisinnaasaannik nalilersuinermik suliaqassaaq – ANN-imut nassuiaammik taaneqartartumik. Tamanna inatsisitigut piumasaqaataavoq aammalu nassuiaatit amerlanertigut suliffeqarfinnit siunnersuisartunit allanneqartarput. DMU-ip ANN-imut nalunaarusiap imarisassaannut piumasaqaatit nassuiareerpai aammalu suliaqarnernut assigiinngitsunut tamanut avatangiisinut sunniuteqarsinnaasunut ataasiakkaanut ataasiakkaarlugit ingerlatseqatigiiffiup ANN-imut nassuiaat allassavaa. Nalunaarusiat taakkua tamarmik DMU-mit nalilerneqassapput akuersissutigineqartassallutillu aammalu misileraalluni qillerisoqassappat Naalakkersuisut akuersissuteqassapput.
ANN-imut nassuiaat pinngortitaq avatangiisillu qanoq sunnerneqarsinnaanersut aammalu sunniutaasussat qanoq iliornikkut pitsaanerpaamik killilersimaartinneqarsinnaanersut pillugit sukumiisumik nassuiaataavoq.
Uuliasiorfimmi atortorissaarutinik inerisaanissamut kingusinnerusukkut akuersissuteqartoqassappat, tamanna pinnginnerani uuliasiorfiup inerisarneqarneranut alloriarnissamut tullermut atatillugu immikkut ANN-imut nassuiaasiortoqartussaavoq: Uuliasiorfiup inerisarneqarnera killissalersorneqarneralu, qalluinerpiaq, uuliamik assartuussineq, matusiartuaarnissaq pisussaq il.il. Taamaattorli imaappoq misileraalluni qillerinermut tunngatillugu ANN-imut nalunaarusiami uuliasiorfimmit qalluineq avatangiisitigut illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarsinnaassanersoq pillugu takussutissanik aamma ilanngussisoqassasoq. ANN-imut nalunaarusiat pilersaarusiornermik allannguisoqartillugu nutarterneqartassapput.
Misileraalluni qillerinerit qalluinissamut ingerlaqqinnissaat pillugu aalajangiisoqarnissaa tikinneqarpat, ANN-imik suliaqarneq akuersissuteqarnissamullu periaatsit assigiinngitsut ingerlaannassapput. DMU-p/Pinngortitaleriffiup nalunaarusiat nalilersussavai aammalu Naalakkersuisunut suliaqarnerit nassuiarneqartut aallartinneqarsinnaanissaannut inassuteqassallutik, aammalu DMU/Pinngortitaleriffik suliaqarnerup ineriartornissaanut pilersaarutit nassiunneqarsimasut nalilersorneqarnerannut ilaassaaq.
Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik nalilersuineq. (VSB)
Aatsitassarsiornermik suliassat inuiaqatigiinnut aningaasatigullu – pitsaasunik aamma pitsaasuunngitsunik – annertoorujussuarnik sunniuteqarsinnaapput. Taamaattumik aatsitassarsiornermik suliassap pitsaasumik sunniuteqarnissaa annertusarsinnaassagaanni aammalu pitsaanngitsumik sunniuteqarnissaa annikillisarsinnaassagaanni, aatsitassarsiornermik suliassat inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit imminnut ataqatigiinnerat paasissallugu aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq.
Kalaallinut tunngatillugu qulequttat makkua aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarput:
- Kalaallinik sulisussanik peqataatitsineq;
- Suliffeqarfinnik kalaallinit pigineqartunik peqataatitsineq;
- Ilisimasanik tunniussinissaq (ilinniartitaanernik aaqqissuussineq), aatsitassarsiorfinni aammalu taakkununnga atasuni malitsigisaanik inuussutissarsiutini siunissamut ungasissumut pisinnaasanik aammalu najukkami piginnaaneqartunik inerikkiartortitsinissamik qulakkeerisinnaasoq;
- Inuiaqatigiit piorsarsimassusaanni naleqartitat aamma ileqqut.
Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik suliaqarnissamut Inuiaqatigiinni piujuartussanik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinerup suliarineqarnerata ingerlaneranut anguniagaq pingaarneq tassaavoq:
- suliap ingerlanerani soqutigisaqartut attuumassutillit tamarmik oqallinnernut tamanullu tusarniaanerni peqataatinneqarnissaat,
- suliaqarnerup aallartinnginnerani inuiaqatigiit eqqarsaatigalugit aallaaviusup (baseline -aallaaviusutut tunaartarineqartussaq), inerisaanissamut pilersaarusiornermut, piujuartussamik iluaqutaasumik sunniuteqartitsinissamut aammalu siunissami alapernaarsuinissamut tunngaviusussap sukumiisumik nassuiarneqarnissaa,
- najukkami aammalu nunami namminermi pitsaasumik taamatullu pitsaanngitsumik sunniutaasussat paasinarsisinniarlugit, aallaaviusunut tunaartarineqartussanut nalunaarsuutit katersorneqartut tunngavigalugit nalilersuinissaq,
- suliaqarfiup ingerlanneqarnera tamaat iluaqutaasumik sunniutaasussanik pitsaanerpaamik atuutsitsinissaq aammalu ajoqutaasumik sunniutaasussat annikinnerpaamiitinnissaat,
- inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq aallaavigalugu ingerlatseqatigiiffiup, Kommunip aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni Suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutissap isumaqatiginninniutigineqarnissaa,
- iliuusissatut pilersaarutaasut piviusunngortinneqarnissaannut Benefit and Impact Plan ineriartortinnissaa.
Taamaattorli inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinerup suliaqarnissamut tamarmut naleqqiullugu isiginiarnissaa pingaaruteqarpoq, pingaartumik Avatangiisinik Nalilersuineq (ANN) aamma suliarineqartussaasoq tunniunneqartussaasorlu eqqarsaatigalugu.
Qinnuteqarnermi najoqqutassat tusarniaaffigineqartunit oqaaseqaateqarnissamut pissutissaqalersitsinersut pillugu tusarniaaffigineqartut oqaaseqaateqaqqullugit Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup qinnuigai.
Oqaaseqaat Nunaoil A/S-imut (nunaoil@nunaoil.gl) imaluunniit Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfimmut (bmp@nanoq.gl) nassiuteqquneqarpoq pingasunngorneq 21. april 2010 nallertinnagu.

Sammisaq:

Aatsitassat

Tusarniaanerup suunera:

Avatangiisinik nalilersuinerit

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

21 apriili 12:00:00