Tusarniaanerit pereersut

  Tusarniaanermi piffissaliussaq Sammisaq
Tusarniaaneq Tuttut aamma Umimmaat Aasaanerani aamma Ukiaanerani 2020 26.06.20Piniarneq Minamata pillugu isumaqatigiissummut Kalaallit Nunaata nunatut ilaatinneqannginnerata atorunnaarsinneqarnissaa pillugu tusarniaaneq 17.06.20Avatangiisit Sumiiffiit kulturikkut oqaluttuarisaanermi pingaarutillit kulturikkut eriagisassanut suliat ingerlanneqartut sunniutaannik nalilersuisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx. xxx 2020-meersoqIlinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik 15.06.20Kulturi Uunga siunnersuummut missingiut: Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik aamma pigisanit pissarsiat ilaasa akileraaruserneqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat allanngortinneqarneranik 12.06.20 Sanaartugassaq ’Uummannami pujortuleeqqanut talittarfiup allineqarnissaa’ pillugu ASN-imut nassuiaatip tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarnissaa.Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik 10.06.20Avatangiisit Uunga siunnersuutip tusarniaassutigineqarnera: Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx. xxx 2020-meersoq.Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik 29.05.20Inunnik isumaginninneq “Siunnersuutip uuma: Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx. xxx –imeersoq”-p tusarniutigineqarnera”Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik 25.05.20Inunnik isumaginninneq Uunga siunnersuummik tusarniaanermut tunngasoq: Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx. xx. xxx-2020-meersoq Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik 15.05.20Inunnik isumaginninneq Tusarniaaneq Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutissaat piffissami ajornartoorfiusumi atuartitsisarneq, misilitsittarneq aamma soraarummeertarneq, tiguneqartarneq il.il. covid-19-ip kingunerisaanik atugassarititaasut pillugit.Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik 20.04.20Ilinniartitaaneq Aningaasanoorutit ilaannit aningaasanik agguaassisarneq pillugu tapeeriaatsit, tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatit il.il. pillugit Namminersorlutik Oqartussat nr. xx, xx. xxx 2020-meersoq nalunaarutissatut siunnersuutip tusarniaassutigineqarneraIlinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik 20.04.20Kulturi

Qupperneq

uannga 57