Ataatsimiinnerit

Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Sivisussuseq: 3 Ullut

Maniitsoq

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Nikkulaat Jeremiassen Maniitsumut tikeraarnermini makku ataatsimeeqatigissavai

15. februar Nal. 15.30 Royal Greenland Royal Greenlandimut paasisassarsiorluni ataatsimeeqatigiinneq

16. februar Nal. 10.00 Kommunip allaffia Kommunekontoret Aalisartut piniartullu peqatigiiffiisa siulersuisuinik ataatsimeeqateqarneq

18. februar Nal. 10.00 Maniitsoq Fish Maniitsoq Fishimut paasisassarsiorluni ataatsimeeqatigiinneq