Nunani allani ataatsimiinnerit

Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik

Sivisussuseq: 7 Ullut

Danmarki aamma Bruxelles

Pinngortitamut, Avatangiisinut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko Danmarkimi Bruxellesimilu ulluni 15. - 21. juni 2016 assigiinngitsunik ataatsimeeqateqassaaq. OCT Summit Energymut Bruxellesimi pisussamut peqataassaaq. Danmarkimi Nukissiuuteqarnermut, Pilersuinermut Klimamullu ministeri Lars Chr. Lilleholt ataatsimeeqatigissavaa kingornalu makku pulaassallugit: Hvidovre Hospitalimi elbiilinik atuineq, ESCO - seqernup maligaasai atorlugit nukissiornermut biilinillu innallaagiamoortunik ilaatigut suliaqarfiusoq kiisalu DTU energi aamma DTU Risø Campus, brintteknologi allallu nukissiornermut nukissiornermillu pitsanngorsaanermut tunngasut takusassavai. Samsømi nukissiuutit silap pissussaanut naleqqussakkat innuttaasunillu peqataatitsineq aamma takusassavai.