Suliap qiterpaarnerani ataatsimeersuarneq, september 2001

Konferencens overordnede tema: Et selvstyrende Grønland - visioner og målsætninger
Formålet med konferencen: At give interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. lejlighed til at fremføre deres synspunkter over for Selvstyrekommissionen.

Deltagerliste [pdf]
Velkomst [pdf] (Kommissionens formand Jakob Janussen)
Åbningstale [pdf] (Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt)
Foredrag om et selvstyrende grønland [pdf] (Inunnguaq Kern Kreutzmann)

Præsentation af debatoplæg fra kommissionens 4 arbejdsgrupper

Arbejdsgruppen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik beretning - download pdf (132 kb)
Arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling en økonomisk strategi for grønland - download pdf (46 kb)
Arbejdsgruppen vedrørende de menneskelige ressourcer oplæg til selvstyrekommissionens midtvejskonference - download pdf (60 kb)
Arbejdsgruppen vedrørende forfatningsmæssige og folkeretlige spørgsmål
beretning - download pdf (18 kb)
diskussionsoplæg vedrørende betegnelsen "inden for rigsfællesskabets rammer" - download pdf (20 kb)

Fremlæggelser fra arbejdsgrupperne

Spørgsmål

visioner og mål for et selvstyrende grønland [pdf]
udenrigs- og sikkerhedspolitik [pdf]
Økonomi og erhvervsudvikling [pdf]
de menneskelige ressourcer [pdf]
konstitutionelle og folkeretlige spørgsmål [pdf]

Fremlæggelser

referat om menneskelige ressourcer [pdf]
markedsøkonomi i grønland - en ny g60, g00? [pdf] (Ove Berthelsen)

Opsummering og afslutning

opsummering og afslutning [pdf] (Kommissionens formand)
rapport [pdf]

Skriftlige bidrag

forklaring af hjemmestyre m.v. [pdf]
Inuit Youth International: "Pisinnaalluarpugut paaseqatigiittariaqarpugulli"
arnat partiiat [pdf]

landsstyremedlemmet for sociale anliggender og arbejdsmarked: " et selvstyrende grønland - visioner og målsætninger" [pdf]
landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse, forskning og kirke [pdf]