Corona pillugu nalunaarutit sisamat sivitsorneqarput

Maannarpiaq nunatsinni Corona annertuumik tuniluummat, Naalakkersuisut aalajangerput, tuniluunneq killilersimaarniarlugu nalunaarutit sisamat atuutsinneqalersimasut sivitsorniarlugit. Taakku amerlanersaat 24. imaluunniit 31. august 2021-mi atorunnaartussatut pilersaarutigineqarput. Nalunaarutit sisamat taakku tassaapput:

Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaanni angalanermut piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat.
Nalunaarut oktobarip 30-ata tungaanut sivitsorneqarpoq. Nalunaarut ataasiarluni allanngortinneqarsimavoq. Tassunga meeqqat marlunnik amerlanerusunillu ukiullit kapitissimanngitsut aallannginnerminni Covid-19-imut misissortittarnissaannut erseqqissaat ikkunneqarpoq.

Katersuunnerit inillu tamanit iserfigineqarsinnaasut pillugit killilersuutaagallartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
Nalunaarut sivitsorneqanngilaq. Tassalu pingasunngorneq 25. august aallarnerfigalugu kaptissimanngitsut neriniartarfinnut imerniartarfinnullu isersinnaalerput. Kisiannili nalunaarut alla aqqutigalugu sumiiffinni tuniluuffiusuni piumasaqaataagallartunik atuutsitsilertarneq eqqunneqarpoq. Maannarpiaq taanna Sisimiunut, Upernavimmut Aasiannullu atuutissaaq.

Silaannakkut angallatinut ilaasut amerlanerpaaffissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
Nalunaarut ataasiinnarmik allannguuteqartinneqarluni 30. oktober tikillugu sivitsorneqarpoq. Ilaasut tikittussat immikkoortunut marlunnut agguarneqartarnissaannut erseqqissaat ilanngunneqarpoq, taakkununngalu oqartussaasunut timmisartuussisarnerit aammalu oqartussaasut timmisartuunneqarnerinut piumasaqaatinik immikkut ittunik aalajangersaasinnaanerit ilaatinneqarput. Taamaaliornikkut inuit oqartussaasut timmisartuunneqarnerinut ilaallutik tikittussat tamakkiisumik kapitissimanissaannut piumasaqaateqarsinnaanermut inatsisitigut ersarissumik tunngavissaqarnissaq qulakkeerniarneqarpoq.

Illoqarfinni nunaqarfinnilu tuniluuffiusuni killilersuutaagallartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
Nalunaarut arlalinnik allannguuteqartinneqarluni 31. oktobarip tikillugu sivitsorneqarpoq. Siullermik Upernaviup nunaqarfii nalunaarummiit peerneqarput, tamatumalu peqatigisaanik naleqqussaasoqarpoq, taamaalillunilu illoqarfinnik nunaqarfinnillu nalunaarummut ilanngussisoqarsinnaalerpoq piiaasoqarsinnaalerlunilu. Nalunaarutip tunngaviusumik sumiiffinnut tuniluuffiusunut nutaanut atorneqarsinnaanissaa siunnerfigineqarpoq. Illoqarfiit nunaqarfiillu nalunaarummi allattorneqarsimasut allattorsimanerat piiarneqarumaarput immikkut killilersuinerit pisariaaruteriarpata.

Inuit aalajangersakkamut ilaatinneqanngitsut ilaasa aallannginnerminni kingusinnerpaamik nal. ak. 48-t sioqqullugit misissortissimanissaat pillugu piumasaqaammik ilanngussisoqarpoq, inuit taakku tuniluunnermik aallartitsinissamut ulorianartorsiortitsinerat imaluunniit ulorianartorsiortitsilersinnaanerat peqqutigalugu.

Ilutigalugu katersuussinnaannermut killilersuineq annertusineqarpoq, maanna inuit amerlanerpaamik 20-t katersuussinnaapput, peqataasullu tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasariaqarlutik. Tamanna isumaqarpoq sumiiffinni taaneqartuni, tuniluuffiusuni sumiiffiit tamanit iserfigineqarsinnaasut/orninneqarsinnaasut, soorlu imerniartarfinni neriniartarfinnilu najuutissagaanni, tamakkiisumik kapitissimanermut uppernarsaateqarnissaq suli atuutissasut. (Coronapassi)

Kiisalu paragrafi nutaaq, inunnut Covid-19-imik tunillatsissimasut kapuinermi naammassinnissimasut pisinnaatitaaffiisa assinginik sapaatit akunnerisa 12-it iluanni pisinnaatitaaffiliisoq ikkunneqarpoq.

Tamatuma peqatigisaanik katersuunnissamik inerteqquteqarneq inuit kapuinermi naammassinnissimasut katersuuttunut peqataasinnaalernerinik taarserneqarpoq.

Ininut tamanit iserfigineqarsinnaasunut isernissamut killilersuutaagallartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
Nalunaarut ataasiinnarmik allannguuteqartinneqarluni 30. septembarip tungaanut sivitsorneqarpoq, tassanilu inuit Covid-19-imik tunillatsissimasut kapuinermi naammassinnissimasut pisinnaatitaaffiisa assinginik sapaatit akunnerisa 12-it iluanni pisinnaatitaaffeqarnissaat pineqarpoq.