Ilinniartut inaat nutaanngilisut isaterneqarput

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup aamma Ineqarnermut, Attaveqatigiinnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfiup ataatsimoorlutik tusagassiorfinnut nalunaarutaat

Illoqarfinni ilinniarfiusuni tallimani, tassalu Ilulissani, Aasianni, Sisimiuni, Nuummi aamma Qaqortumi sanaartornerit upernaaq manna aallartilluarput.

Ilulissani, Aasianni aamma Sisimiuni entreprenørit suliffissaminnik pilersitsiniarlutik, aammalu ilinniartunut inissianik isateriaannarnik, ilinniartunut inissianik nutaanik taarserneqartussanik isaterillutik sulillualeruttorput.

Sisimiuni B-621-mi igitassat avatangiisinut ajoqutaasussat piiarneqareermata illu isaterneqarluni aallartippoq. 1970-ikkut naalerneranili Sanaartornermut Ilinniarfik aallartimmalli GTO-p barakkerisimasai ilinniartunut inissiatut atorneqarsimapput. Barakkitoqqat 1960-ikkut aallartinnerani naaneranilu sanaajupput, aammalu GTO-p nalaani sulisunut barakkitut atorneqarsimallutik.

Nuummi Qaqortumilu suliffissat pilersinneqarput aammalu qaartiterinerit ingerlanneqarlutik.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen oqarpoq:
“Ilinniartut pitsaasunik avatangiiseqarnissaat pingaaruteqarpoq, ilinniakkaminnik sammisaqarnissaminnut eqqissisimaffiusinnaammata. Kisiannili ilinniartunut inissiat najugaqarfiinnaanngillat. Aammali ataatsimoorfiupput, tapersersorneqarnermik toqqissisimanermillu misigiffiusinnaasut. Taamaattumik maanna sanaartornerit aallartinneqarsimammata nuannaarutissaavoq”.

Naalakkersuisoq Peter P. Olsen oqarpoq:
”Nunatsinni ilinniartut, soorlu ilinniartut meerallit, inuusuttut angerlarsimaffimminnik imaluunniit ilinniartut inaannik ataatsimoorfiusunik qimatseqqammersut inissianik nutaanik ilusilinnik, ilinniartut pisariaqartitaannut naleqqussakkanik naatsorsuutigisaqarsinnaalermata nuannaarutigeqaara isumalluarfigalugulu.”

Ilinniartunut inissiat nalinginnaasut pillugit paasissutissat
Ilulissani ilinniartunut inissiaqarfiit nalinginnaasut marluk sananeqassapput. Ilinniartunut inissiaqarfiit marluusut nunaminertami katillugit 678 m²-nik annertussusilimmi sananeqassapput, illullu tamarmik ataatsimut 1.667 m²-nik annertussuseqassapput, siniffissanut 75-inut inissaqartitsiviussallutik. Suliamut tassunga ilaasutut aamma illut pioreersut marluk isaterneqassapput. Illut 2023-mi aasakkut atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Aasianni ilinniartunut inissiaqarfiit nalinginnaasut marluk sananeqassapput. Ilinniartunut inissiaqarfiit marluusut nunaminertami katillugit 551 m²-nik annertussusilimmi sananeqassapput, illullu tamarmik ataatsimut 1.288 m²-nik annertussuseqassapput, siniffissanut 62-inut inissaqartitsiviussallutik. Suliamut tassunga ilaasutut aamma illut pioreersut sisamat isaterneqassapput. Illut 2023-mi aasakkut atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Sisimiuni ilinniartunut inissiaqarfiit nalinginnaasut pingasut sananeqassapput. Ilinniartunut inissiaqarfiit tamarmik nunaminertami katillugit 1.107 m²-nik annertussusilimmi sananeqassapput, illullu tamarmik ataatsimut 2.403 m²-nik annertussuseqassapput, siniffissanut 72-inut inissaqartitsiviussallutik. Suliamut tassunga ilaasutut aamma illut pioreersut sisamat isaterneqassapput. Illut 2024-mi ukiukkut atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Nuummi ilinniartunut inissiaqarfiit nalinginnaasut arfineq marluk sananeqassapput. Ilinniartunut inissiaqarfiit tamarmik nunaminertami katillugit 2.304 m²-nik annertussusilimmi sananeqassapput, illullu tamarmik ataatsimut 6.920 m²-nik annertussuseqassapput, siniffissanut 219-inut inissaqartitsiviussallutik. Illut 2023-mi upernaakkumiit 2023-p naanissaata tungaanut immikkoortukkaarlutik atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Qaqortumi ilinniartunut inissiaqarfiit nalinginnaasut marluk sananeqassapput. Ilinniartunut inissiaqarfiit marluusut nunaminertami katillugit 678 m²-nik annertussusilimmi sananeqassapput, illullu tamarmik ataatsimut 1.992 m²-nik annertussuseqassapput, siniffissanut 100-nut inissaqartitsiviussallutik. Illut 2022-mi ukiakkut atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Annertunerusunik paasisaqarusunnermi Ineqarnermut, Attaveqatigiinnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik box909@nanoq.gl aqqutigalugu attaveqarfigineqassaaq