Tasiilami, Qaanaami nunaqarfiinilu akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroortoqalerpoq

Sapaatit akunneri marluk ingerlanerini Tunumi kiisalu Qaanaami, taakkulu nunaqarfiini innuttaasut inersimasut covid-19-imut siullermeerlutik akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroorfigineqassapput – tassani naartusut milutsitsisullu kisimik pinnatik. Akiuussutissaq inunnut ataasiakkaanut covid-19-imut annertuumik illersuutissaavoq. Aamma sumiiffinni taakkunani tuniluuttoqarnissaa pinngitsoortinneqassappat, sapinngisamik amerlanerpaat kapitinnissaat pingaaruteqarpoq. Tamanna siumut eqqortumik alloriarfiungaatsiassaaq, taamatullu nunatsinni killeqarfinnik annertunerusumik ammaaffiussalluni.

Sumiiffinni eqqugaanerpaasinnaasuni kapuinerup annertunerusumik aallunneqarnissaa

Covid-19 tuniluutilissagaluarpat, nunatsinni isorartussutsit annertuut peqqinnissamilu isumalluutit killeqarneri peqqutaallutik Kalaallit Nunaata avannaa Tunulu sumiiffittut, tuniluuttoqalinnginnissaanut immikkut ittumik suliniuteqarfissatut aalajangiunneqarput. Tamanna peqqutigalugu ulluni makkunani Tunu Avannaalu annertunerusumik aallunneqalerput. Akiuussutissanik kapuillutik angalasut sapaatit akunnerisa marluk missaanni Tunumi sumiiffinnut arfinilinnut innuttaasunik akiuussutissersuiniarlutik ornigutissapput, tamatumalu peqatigisaanik ullut sisamat ingerlanerini akiuussutissanik kapuillutik angalasut Avannaani angalassallutik.
Akiuussutissanik kapuillutik angalasut maajip ulluisa arfernanni aallartissapput, aammalu maajip ulluisa 14-iata tungaanut kapuissallutik. Allannguisoqarsinnaavoq, taamaattumillu Corona pillugu Allattoqarfimmiit nittartagaq corona.nun.gl aqqutigalugu malinnaasoqarnissaa inassutigineqarpoq, kisiannili maannamuugallartoq akiuussutissanik kapuinissamut pilersaarut imatut isikkoqarpoq:

Østgrønland

Ulloq  Sumiiffik
 6. -14. maj, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq og bygder
 6. maj, kl. 09.30-14.30   Kuummiut, Servicehuset
 7. maj, kl. 09.30 -11.30, Moderna, 1. vaccine   Isortoq, Servicehuset
 7. maj, kl. 13.15 - 15.00, Moderna, 1. vaccine
 Tiniteqilaaq, Servicehuset
 8. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
 9. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
10. maj, Moderna, 1. vaccine Tasiilaq  Alderdomshjemmet
11. maj, kl. 10.00 - 14.45, Moderna, 1. vaccine Sermiligaaq  Sermiligaaq, Servicehuset
12. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
14. maj, kl. 09.30 - 13.00, Moderna, 1. vaccine  Kulusuk

Nordgrønland

Ulloq
Sumiiffik
 6. - 10. maj, Moderna, 1. vaccine   Qaanaaq og bygder
 6. maj, Moderna, 1. vaccine Siorapaluk  Sundhedsstationen
 6. maj, Moderna, 1. vaccine Qeqertat   Sundhedsstationen
 7. maj, Moderna, 1. vaccine Qaanaaq,  Hallen
 8. maj, Moderna, 1. vaccine Savissivik  Sundhedsstationen
10. maj, Moderna, 1. vaccine Qaanaaq  Hallen

Akiuussutissaq Moderna-meersoq atorlugu kapuisoqassaaq
Innuttaasut 18-inik ukiullit utoqqaanerusullu akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroorfigineqarnerminni akuerseqqullugit kaammattorneqarput. Kisianni naartusut milutsitsisullu maannarpiaq kapitinnissamut neqeroorfigineqarsinnaanngillat, akiuussutissat taakkununnga akuerisaanngimmat. Akiuussutissaq atorneqartoq Moderna-meersuuvoq. Akiuussutissamik kapitittut covid-19-imik napparsimarujussualernissamut pitsaasumik illersorneqalertussaapput. Tuniluuttoqalernissaa pinngitsoortinniarlugu sapinngisamik amerlanerpaat akiuussutissanik kapitinnissaat pingaaruteqarpoq.