Illuliornermut Malittarisassat 2021 (IM21) pillugu nalunaarusiassamut siunnersuut nassiuppaa

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfiup Illuliornermut Malittarisassat 2021 (IM21) pillugu nalunaarusiassamut siunnersuut nassiuppaa

IM21-p 2021-imi decembarip naaneranit atuutilersussatut IM21-ip 2021-imi juunip naanerani atsiorneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

IM21-p Illuliornermut Malittarisassat 2006 taarsissavaa. BR21-p allannera IM06-itulli marlunnut avitaavoq. Avinneq saamerlermiittoq piumasaqaatinik inatsisitigut pituttuiffiusunik imaqarpoq, avinneq talerperleq ilitsersuutinik, aammalu piumasaqaatit qanoq iliorluni naammassineqarnissaannut assersuutinik imaqarluni.

Allannguutissat annerit tassaapput:
  • Illumi nutaami kiassarnermi silaannarissaanermilu nukissiaq atorneqartoq 25-30 pct.-nik annikillisinneqassaaq.
  • Illunik pioreersunik allanngortiterinermi nukissiuutinik sipaarfissanik atuinissamut piumasaqaatinik atuutsitsisoqalissaaq.
  • Illuliap sannaasa sanaartornermilu atortut isertereernermi oquup pinngorfigisinnaa¬saannik isugutaqannginnissaa pillugu piumasaqaammik atuutsitsisoqalissaaq.
  • Sanaartukkap tikikkuminartuunissaanut piumasaqaatit erseqqissarneqassapput aammalu assiliartalersuinikkut tunngaviliisoqartassalluni.
Tamatuma saniatigut inissiat tamarmik putsumut kalerrisaarusersorneqarnissaannut piumasaqaammik atuutsitsisoqalissaaq. Piumasaqaat aamma akunnittarfinni, ilinniartunut inissiani, atuartunut angerlarsimaffinni illunilu assingusuni sinittarfilinni ininut sinittarfinnut atuutissaaq.

Inuiaqatigiinni silap pissusiata allannguutaasa aammalu suliniutit nutaat, silaannarmut CO₂-mik aniatitsinermik annikillititsinissamik siunertaqarfiusut annertusiartortumik eqqumaffigineqalernerat tassunga tunngaviusutut isigineqassapput. Tamanna aamma illuliornerni sanaartornernilu, nukissiuutinik annertuumik atuiffiusuni atuuppoq.

Isugutammut piumasaqaatit sakkortusineqarnerini, illup iluata silaannaluttarnerani ajornartorsiutit isugutammik pissuteqartut, taamaalillunilu illuliani oquttoqartarnerata qaangerneqarnissaat sunnerfigineqarpoq. Illuliani isugutammut iliuusissat pillugit ilitsersuutit immikkut ittut 2021-p ingerlanerani saqqummissapput.

Tusarniaanermi najoqqutassiat uunga aaneqarsinnaapput.