nBoard suleqatigalugu aktiaateqarluni Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik saqqummiussivoq

nBoard suleqatigalugu namminersorlutik oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaani siulersuisunut angusassamik toraagalimmik sulisussarsiortarfimmik ammasumik ersarissumillu aktiaateqarluni Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik saqqummiussivoq.

Namminersorlutik Oqartussat aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiutai Kalaallit Nunaanni pingaaruteqartorujussuullutik inissisimapput. Nunap tunisassiaasa ataatsimut nalingata 60 pct.-ia missiliorlugu ataatsimut amerlassuseqarnermik saniatigut ingerlatseqatigiiffiit inuiaqatigiinnut kalaallinut pingaaruteqarluinnartunik suliaqarlutik. Assersuutitut taaneqarsinnaavoq nioqqutissanik, kiffartuussissutinik aamma attaveqaateqarnikkut pilersuinernik assigiinngitsunik nuna tamakkerlugu pilersuineq. Taamaattumik Namminersorlutik Oqartussat piginnittuisa soqutigisaat akuerisinnaajumallugit Namminersorlutik Oqartussat pigisaasa nalillit pikkorissumik aqunneqarnerisa qulakkeerneqarnissaat Naalakkersuisut suliassaasa pingaarnerpaat ilagaat. Taakkua ilai eqqarsaatigalugit pingaartinneqarpoq, Kalaallit Nunaanni namminersorlutik oqartussat aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiutaani sulisussarsiorneq ammasumik, ersarissumik pikkorissunillu sulisussarsiorluni ingerlatsinerit ikiorsiullugit pisassasut. Taannarpiaq aallaaviusumik siammarteriffiusumik www.bestyrelser.gl, nutaamik ammaassaaq, ulloq 13. januar 2021-mi saqqummiunneqassaaq.

Siammarterivik nutaaq taanna nBoard, Nunani Avannarlerni siulersuisunik sulisussarsiortarfittut anginersaasoq suleqatigalugu ineriartortinneqarpoq. Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfimmi immikkoortortaqarfimmi pisortaq Lars Balslev suleqatigiinneq pillugu oqaaseqarpoq:

”Ullumikkut namminersorlutik oqartussat aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiutaani pikkorissunik suliamullu pikkorissunik siulersuisoqarpugut. Suleqatigiinnermi siunertarineqarpoq siunissami siulersuisut taakkua sulisussarsiarinissaannut tunngavissaqarnerunermik pilersitsissasoq kiisalu ersarissusermik, ammasuunermik sulinermillu ingerlatsinermik annertunerusumik qulakkeerinnissasoq. Taakkorpiaat iliuuseqarnerup nutaap qulakkeerfigissavai, aamma siammarteriffimmut nutaamut namminersorlutillu oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaasa siunissaannut isumalluartorujussuuvugut.”

”Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfimmik pissanganartumik peqateqarnissamut qilanaarpugut aamma namminersorlutik oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaani ingerlatseqatigiiffiit siulersuisuinut sulisussarsiorluni ingerlatsineq ataatsimoornikkut nakusassallugu. Neriuppugut pisortat allat isumassarsiffigisinnaagaat ukiullu aggersut ingerlanerini ilaaqqullutik. Siulersuisuni kulturimik 2.0 nBoardimi pilersitsiniarluta sulissutigaarput, siulersuisuni atorfiit ammasumik pissarsiornerit ikiorsiullugit inuttalerneqartussanngorlugit. Takusinnaavarput, siammarterivimmik tunngaveqarluni iliuuseqarneq taanna suliffeqarfinnut, piginnittunut qinigassanullu ilippanartunik angusanik pitsaanerpaanik pilersitsisartoq.” nBoardip pisortaa Joakim Bruchmann oqarpoq.

www.bestyrelser.gl namminersorlutik oqartussat aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiutaanut aalajangersimasumut arlalinnulluunniit siulersuisunngorusuttunut qinnuteqarsinnaasunullu tamanut saaffiginnippoq piumasaqaataaginnarporlu akeqanngitsumik imminut ilisaritinnermik pilersitsineq. Qinigassatut ikkussinermi taamatut danskit paasissutissanik katersivianni nBoard.dk-mi takussaalissaaq taamaalillunilu Danmarkimi siulersuisuni atorfinnut pilerinartunut nittarsaanneqassaaq.

Bestyrelser.gl aqqutigalugu sulisussarsiorluni ingerlatsinermi nutaami tassani aalajangersimasunik nalilerneqarsinnaasunik arlalinnik qinnuteqartunik misissuinermi nBoardimi sulisussarsiornermi siunnersortinit pingaartinneqartunik namminersorlutik oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaanut siulersuisunut sulisussarsiornerit tamaasa sioqqullugit Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik ikkussisassaaq.

Taamaalilluni allagarsiussamut aalajangersimasunik nalilerneqarsinnaasunik assigiinngitsunik nBoard suliaqassaaq, soorlu ukuusinnaapput aningaasaqarnermut pikkorissuseqarnermut, tuniniaanermut, pilerisaarinermut, aqutsinermut piginnaasunut il. il. piumasaqaatit. Taava sulisussarsiorluni ingerlatsineq nBoardip aallartissavaa, tamatumuuna paasissutissanik katersivimmi ilaasortat siulersuisunit atorfik pineqartoq qinnutiginissaanut periarfissaqarput. Siulersuisuni atorfik inuttassarsiuunneqartoq pillugu paasissutissat bestyrelser.gl, nboard.dk-mi qinigassat nalunaarsorneqarsimasut tamarmik mailikkut nassinneqassapput kiisalu Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik LinkedIn qupperneq ”Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik” aamma Naalakkersuisut nittartagaannut inuttassarsiuunneqassaaq. Ullup qinnuteqarfissamut killiliussap naareernerata kingorna pitsaanersiuilluni nBoard suliamut ilisimasalittut qinnuteqaatinik misissuissaaq qinigassanillu sallersat tallimat toqqarneqassapput suliareqqitassatullu Naalakkersuisunut tunniunneqassallutik. Taamaalilluni suliamik ilisimasalittut aamma sulisussarsiornermik ingerlatsineq qulaani taaneqartoq suliamik ingerlatsineq aqqutigalugu pilersinneqassaaq, taamatut kissaatigineqartoq qinigaasanik qinnuteqartunik paasissutissanik katersivik annertusisaq aqqutigalugu sulisussarsiornermut tunngaviusoq qulakkeerneqassaaq.
Namminersorlutik oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaani siulersuisuni ilaasortanngornissamut soqutiginnittut tamarmik kaammattorneqarput www.bestyrelser.gl aqqutigalugu nammineq ilasariteqqullugit.

nBoard ApS pillugu

nBoard sulisussarsiortarfiuvoq nunani avannarlerni annerpaaq, siulersuisunik 2.500+nik ilippanaateqartunik siulersuisunut qinigassalik aamma suliffeqarfinnit hunnorujukkuutaanit atorneqartoq. 2019-imi nBoard
pilersinneqarpoq siulersuisunut kulturi 2.0 pilersinnissaa anguniagaralugu. Kulturi, qinigassat amerlanerusut peqataasinnaallutik aammalu siulersuisuni suliamik ilisimasaqarnerusunik sulisussarsiorneq, annertunerusoq
ersarinnerusorlu. Angusat namminneq oqaluttuarput. Ammasumik inuttassarsiuussineq aqutsilluarneruinnanngilaq – suliffeqarfinnut angusanik pitsaanerpaanik aamma pilersitsisarpoq.

Annertunerusumik paasisaqarniaraanni uunga attaveqarnissassinnut tikilluaqquneqarpusi:

Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfimmi immikkoortortaqarfimmi pisortaq Lars Balslev . oqarasuaat 52 27 77 imaluunniit mailikkut laba@nanoq.gl.

CEO & co-founder nBoardimi Joakim Bruchmann oqarasuaat +45 42 70 71 81 imaluunniit mailikkut jb@nBoard.dk