Akiuussutissamik kapuinermi immikkoortup tullia aallartinneqartussanngorpoq

Ullumi Danmarkimiit akiuussutissat, tunisassiorfimmit Pfizer/BioNTech-imeersut, pilersuutigineqartunit tulliit tiguagut, taamaalillutalu akiuussutissamik kapuinermi immikkoortup tullia aallartissinnaalerparput.

 

Aasiaat, Sisimiut aamma Qaqortoq

Immikkoortup tulliata ingerlateqqinnerani Qaqortumi, Aasianni aamma Sisimiuni paaqqutarinniffinni najugallit, 70-it sinnerlugit ukiullit, peqqinnissaqarfinni paaqqutarinniffinnilu sulisut kiisalu napparsimasut isumannarnerusut akiuussutissamik kaporneqassapput.

Akiuussutissamik kapuinerup immikkoortuani siullermi Nuummi Ilulissanilu paaqqutarinniffinni najugallit, 70-it sinnerlugit ukiullit, peqqinnissaqarfinni paaqqutarinniffinnilu sulisut kiisalu napparsimasut isumannarnerusut akiuussutissamik Pfizer/BioNTech-imeersumik kaporneqarput.

 

Akiuussutissamik pissarsisinnaaneq annertusiartortillugu akiuussutissamik kapuinerup immikkoortui I-imiit IV-mut – tassalu innuttaasut 18-ileereersimasut tamarmik akiuussutissamik kapitinnissamik neqeroorfigineqarsinnaalernissaannut – qaffakkiartortinneqassapput.

 

Inuit ulorianartorsiornerpaat salliutinneqassapput

Inuit COVID-19-imi tunillatsinnerminni ulorianartorsiorfiunerpaasussanik atugallit nappaatillillu immikkoortuni siullerni salliutinneqassapput. Peqqinnissaqarfimmiit akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroorfigineqartussat toqqartorneqartassapput.

 

Ukiut COVID-19-imik atuipiloornissamut annertuumik ulorianartorsiortitsisuupput, aammalu innuttaasut ataasiakkaat ulorianartorsiornerinik naliliisarnermi ukiut – tunngavissanik matuma kinguliani taaneqartunik ilaqartillugit – pingaaruteqartinneqartunut ilaatinneqarput. Tunngaviusumik meeqqat inuusuttullu annertuumik napparsimagaluarunik atugaqaraluarunillu nalinginnaasumik annertuumik ulorianartorsiortussaanngillat, kiisalu utoqqaat 65-70-it sinnerlugit ukiullit nalinginnaasumik annertuumik ulorianartorsiortussaallutik.

 

Kikkut annertunerusumik ulorianartorsiorpat?

 

• Annertoorsuarmik uu,malluutillit, pualluutillit tingulluutillilluunniit, tartui annertuumik sulisinnaajunnaaqqasut, kræftimik napparsimangaatsiartut, annertuumik timip pisinnaasaanik eqquisunik nukimmigullu nappaatillit , annertuumik tarnimikkut nappaatillit il.il.

• Annertuumik timikkut piginnaanikillisimasut

• Annertuumik katsorsarneqartumik aamma/imaluunniit nakkutigilluagaanngitsumik nappaatillit

• Annertuumik ataatsikkoortunik amerlasuunik nappaateqarneq, aamma ataatsimut naliliineq tunngavigalugu atugaqarneq peqqutigalugu annertuumik ulorianartorsiortut, tassalu nalinginnaasumik napparsimasut tamaginnut eqquisunik nappaatillit aammalu amerlasuunik nakorsaatitortut

• Timimik pisataatigut taarsiivigineqarsimasut, imaluunniit timip pisataatigut ajoqutillit, taamaattumillu utaqqisut allattorsimaffianniittut

• Nappaatit navianartorsiortitsisut (ajoqutaasinnaasut)

• Kræftillit, taamaattumillu kemoterapi, qinnguartaaneq, timip akiuussinnaaneranik annertusaaneq il.il. atorlugit nakorsartittut

• Timip akiuussinnaassusianik annertuumik annikillititsisimasut, soorlu qaammatit arfinillit iluanni patilertissimasut imaluunniit stamcelle-nik ikussivigitissimasut, timip akiuussinnaaneranik sakkukillititsisumik katsorsartittut, seglcelleanæmi-llit, SCID-llit, splenektomi-llit il.il.

 

Tullinnguukkuit attaveqarfigineqassaatit

Akiuussutissamik kapitinnissamut neqerooruteqarnermi tullinnguukkuit peqqinnissaqarfimmiit attaveqarfigineqassaatit.

 

Annertunerusumik paasisaqarusunnermi: Nakorsaaneq Henrik L Hansen