Corona pillugu suliniut nutaaq: Aallarsimasut tamarmik angerlartinneqassapput

Danmarkimi Corona allanngortoq nutaaq, tuniluutiasorujussuaq sukkasoorujussuarmik tuniluuppoq. Taamaattumik Naalakkersuisuniit suliniutip allanngortinneqarnissaa akuerineqarpoq. Siusinnerusukkut nunatsinni tuniluunneq killilerniarlugu tikittussat unitsikkallarlugit suliniummik suliaqartoqarpoq. Kisiannili virusi tuniluuttoq nutaaq Danmarkimi tuniluuttoqarnerani ulorianartorsiortitsinermut allannguingaatsiarpoq. 

Corona-virusip allanngornera nutaaq, Tuluit Nunaanneersoq siullermiit tuniluunnerujussuuvoq, aammalu sapaatit akunneranni kingullermi virusip nutaap Danmarkimi siaruariartornera sisamariaatinngorpoq.

”Danmarkimi tuniluunneq annertusingaatsiarpoq, virusillu allanngortup nunatsinnut tikiunneqarnissaa kissaatitta kingullersaaraat. Taamaattumik maanna naliliivugut, innuttaaqatitta sapinngisamik pilertornerpaamik angerlarnissaat, taamaalillutillu virusip allanngorneranik Tuluit Nunaanneersumik tunillanneqarnissamut ulorianartorsiornerup annikinnerpaanissaa isumannaannerussasoq”, Nakorsaaneq Henrik L. Hansen oqarpoq.

Taamaattumik kalaallit innuttaasut, sapaatit akunnerani kingullermi angalanissartik 12. januaarip kingorna pisussatut nalunaarfigineqartut angerlamut bilitsissaminnik inniminniissunneqassapput. Taakku amerlanersaat aallaqqaammut inniminniiffigisamit siusinnerusukkut aallartussanut ilaassapput. Ilaasussat, 8. januarimi aamma 12. januaarimi angalanissamut bilitsillit attaveqarfigiortorneqarput.

Tikinnermiit misissorteqqinnissaq taamaallaat siusinnerpaamik ullut tallimat qaangiunnerini pisinnaavoq.

Januaarimi angalasussat

Danmarkimiikkuit, aammalu Kalaallit Nunaannut angerlarnissannut bilitsit januaarimut allanngortissimagukku, angalanissamut pilersaarummik nassiussivigineqassaatit. Amerlanerpaalli ulloq angalavissatut inniminnigartik aallarfigissavaat. Suliniutip nutaap kingunerisaanik angalasussat ilaasa ulloq aallarfissaat siuartinneqassaaq, taamaattumillu tamanut kaammattuutigissavarput, angalanissamut pilersaarut nassiunneqartoq misissoqqullugu. 

Corona pillugu Allattoqarfiup Air Greenland suleqatigalugu angalanissanut pilersaarutinik nutaanik sapinngisamik pilertornerpaamik nassiussuinissaq ulapputigaa. Angalanissamut pilersaarut ingerlaannartumik pissarsiarissavat, aamma illit nammineerlutit attaveqassanngilatit.

Ilaasussat 8. januaarip aamma 12. januaarip akornanni angalasussat tamarmik oqarasuaatikkut attaveqarfigiortorneqarput.

Angalasussat tamarmik Kastrupimi nassataminnik tunniussinerminni immersugassamik Sumut-mik immersuisimanerminnut aammalu covid-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaatinik takutitsisussaapput. Aamma eqqaamallugu angalanerit tamakkerlugu qanermut assiaqummik nassartoqartussaammat. Kiisalu tikinnermut maleruagassat tamarmik atuarneqarsinnaapput, uani: https://nun.gl/emner/borgere/coronavirus_emne?sc_lang=da  

Angalasussat misissortinnissamut inniminneereersimanngitsut tamarmik Rigshospitalip misissuisarnera aqqutigalugu inniminniisussaapput, taannalu uani allaaserineqarpoq: https://nun.gl/emner/borgere/coronavirus_emne/rejser_til_groenland_fra_den_15_juni?sc_lang=da  

Angalanissaq airgreenland.gl-imi Bilitsera ataani inniminniinermi normu atorlugu misissorneqarsinnaavoq, tassanilu aallarfissamik ullulersuinermi killiffik takuneqarsinnaalluni. Inniminniinermut normu pisinermi tunniunneqartoq allanngussanngilaq, aammalu ataatsimoorlutik inniminniinermut normullit tamarmik nuussinermi ataatsimoortinneqassapput. Angalasussanut tamanut kajumissaarutigissavarput, mail aammalu mobiltelefonip normua, angalanissamik pisinermi atorneqartoq nakkutigeqqullugu, aammalu spamfilteritik misissortaqqullugit. 

Angalanissamut pilersaarut mail-ikkut imaluunniit mobiltelefonip normuanut, angalanissamik pisinermi atorneqartumut nassiunneqassammat eqqumaffigeqquneqarpoq. Angalatitsivik aqqutigalugu angalanissaq pisarineqarsimappat, angalatitsivik attaveqarfigineqassaaq. 

Januaarimi angalasussat angalanissamut pilersaarummi nutaami neqeroorutigineqartup saniatigut ullormik angalavissamik allamik TOQQAASOQARSINNAANNGILAQ. Angalanissat kissaatiginngikkukku aammalu bilitsivit utertinnissaa kissaatigigukku attaveqarnissamut immersugassaq uani: airgreenland.gl/covid-19 aqqutigalugu pissarsiarineqarsinnaasoq atorlugu Air Greenlandimut attaveqarsinnaavutit.

Februaarimi angalasussat
Februaarimi Kalaallit Nunaannut angalasussat tamarmik angalanissamut bilitsii ingerlaannartumik utertinneqassapput. Korti akiliutaasoq apeqqutaalluni aningaasat kortimik piginnittup kontoanut nakkartinneqarnissaannut sapaatit akunneri arfinillit tikillugit ingerlasinnaapput. 

Angalanissaq 2021-mi piffissamut allamut allanngortinneqarsinnaanngilaq.  

Kalaallit Nunaannut angalasussanut bilitsinik nittartakkatigut angalatitsivitsigullu tuniniaanerit tamarmik januaari aamma februaari tamakkerlugit matoqqassapput.

Kalaallit Nunaannut timmisartuussinerit oqartussaasunut tiguneqassapput, taamaalillunilu ajornartoornermi upalungaarsimanermut nuuttoqassaaq. Taamaalillunilu oqartussaasut (Corona pillugu Allattoqarfik) februaarimi angalasussanik tamanik akuerseqqaartassapput. Akuersissuteqarnissamut Sullissivik.gl aqqutigineqartassaaq, tassanilu 15. januaarimiit angalasinnaanissamut qinnuteqarfissatut immersugassaq nassaarineqarsinnaassaaq. Ullormit tassanngaannit linki nun.gl-ikkut iserfigineqarsinnaalissaaq.

Angalanissamut qinnuteqaatit tamarmik pisariaqartitsineq, piaartumik allaaserineqartussaq, aammalu suliat inuiaqatigiinnut pisariaqarnerpaat ingerlaannarnissaannik qulakkeerisussaq tunngavigalugu naliliiffigineqartassapput.