Covid-19 pillugu paasissutissat siulliit pissarsiarineraniit ukioq ataasinngorpoq

Covid-19 pillugu paasissutissanik Namminersorlutik Oqartussat WHO-minngaanniit siullerpaamik pissarsineraniit ullumikkut ukioq ataasinngorpoq, taamaammallu taamanikkorniit qanoq angusaqarsimatiginerput pillugu killiffissiornissarput tulluartorujussuuvoq.

 

Ataasinngormat akiuussutissamik kapuuinerit amerlasuuni siulliit, siunissami inuiaqatigiinnut tamanut neqeroorutigineqartussat aallartinneqarput. Suliassaq taamaattoq unammillernartortaqarpoq, inuit pingaarutilippassuit annertuumik suliaqarnissaannut, aamma innuttaasunit tamanit, akiuussutissamik taama ittumik annertuumik iluaquteqarsinnaasunit, naammagittartoqarnissaanik piumasaqaatitaqarluni.  

 

Sapaatip akunnerata ingerlanerani Ilulissani inuit 400-t Nuummilu 800-ngajaat missaaniittut, akiuussutissap tamakkiisumik sunniuteqarnissaa anguniarlugu akiuussutissamik kapisinernit marlunnit, akiussuutissamik siullermik kapitinnikuupput.

 

Mannakkuugallartoq akiuussutissanik tiguneqarnikunik kapisinissamut pilersaarut immikkoortunut arlalinnut agguataarinermik imaqarpoq, akiuussutissat pissarsiarineqarnikut amerlassusaat aallaavigalugit aalajangersaasoqarnikuulluni. Maannakkut akiuussutissanik Pfizer/BioNTech-imit nalunaaqutserneqarsimasunik killilimmik tigusaqarpugut, akiuussutissallu taakku uninngatinneqarnissaannut atornissaannullu piumasaqaatit annertoorujussuullutik, taamaammallu immikkoortoq 1-imiippugut.

 

Immikkoortoq 1-imi eqimattakkaat tulliuttut akiuussutissamik kapitinnissaminnut neqeroorfigineqassapput:

-          Innuttaasut tamarmik 75-init qummut ukiullit.

-          Utoqqaat illuanni najugallit (ukiut apeqqutaatinnagit).

-          Utoqqaat illuanni, angerlarsimaffimmi ikiortitut sulisut aamma peqqinnissaqarfimmi sulisut eqimattat aalajangikkat tamarmik sulinerminni annertuumik nakorsianut attaveqartartut.

-          Inuit immikkut aarlerinartorsiortut (peqqinnissaqarfimmit toqqarneqartut).

 

Tulliani akiuussutissanik tikittoqareernerani immikkoortoq 2 aallartinneqassaaq, immikkoortumilu tassani akiuussutissamik kapisinissami periusissiami pineqarput utoqqaat illuanni najugaqartut, utoqqaat 70-it sinnerlugit ukiullit, peqqinnissaqarfimmi paaqqutarinninnermilu sulisut kiisalu Aasianni, Sisimiuni Qaqortumilu inuit katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit, kiisalu Nuummi Ilulissanilu utoqqaat 65-it sinnerlugit ukiullit aammalu inuit katsorsarneqarsinnaanngitsumik napaatillit.

 

Maannakkorpiaq akiuussutissat tigusatta ikittunnguunerat pissutigalugu, aamma pingaaruteqarpoq illoqarfiit aallaqqaasiutitut akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroorfiusussat toqqarneqarnissaat. Akiuussutissat uninngatinneqarnissaannut atorneqarnissaannullu kiisalu innuttaasut avataanit tikerartunut qanoq aarlerinartorsiortiginerat tunngavigalugit Illoqarfiit eqimattanut qulaani pineqartunut ilaatinneqartut aamma toqqarneqartassapput.  Akiuussutissamik kapineqartussanik eqimattanik toqqaaneq aamma agguataarineq pingaarneq, politikkikkut akuerineqarnikuuvoq.

Eqimattanut akiuussutissamik kapitinnissamut illoqarfiit neqeroorfiusussat, ingerlaavartumik nun.gl-imi nalunaarutigineqartassapput.

 

Akiuussutissaq ”Moderna”-p atorneqarsinnaanera sapaatip akunnera uani siusinnerusukkut akuerineqarpoq, taamaammallu akiuussutissap suussutsitut tulliattut tigussagipput naatsorsuutigaarput.  Akiuussutissaq Moderna tigoreeriarutsigu, nunatta sinnerani akiuussutissamik kapisisaqattaarnissarput aallartissinnaanngussavarput. Nunaqarfinni aammalu isorliunerusuni illoqarfinni mikinerusuni inuit tamarmik 18-it qaangerlugit ukiullit ataatsikkut akiuussutissanik kapitinnissaminnut neqeroorfigineqassapput, illoqarfinnilu anginerusuni sanngiinnerpaat siulliullugit inuiaqatigiit tulleriiaarlugit akiuussutissamik kapisisoqartassalluni. 

 

 

Peqqissutsimut Naalakkersuisoq, Anna Wangenheim imatut ilisimatitsiivoq:

Danmarkimi Peqqissutsimut Utoqqarnullu naalakkersuisumut attaveqarnikuuvunga, naalagaaffimmi akiuussutissat atorneqartut Kalaallit Nunaanni amerlassusaat pillugu. Tamatumani qulakkeerniarlugu, innuttaasunut tamanut, pingaartumillu Avannaani aamma Tunumi sapinngisamik sukkanerpaamik tamakkiisumik akiuussutissamik kapisinissamut akiuussutissat pisariaqartut pissarsiarineqarnissaat. Nunami immikkoortuni taakkunani inunnik tamanik tamakkiisumik akiuussutissamik kapisinerup, naalagaaffimmi sumiiffinni tamani Covid-19-ip nappaalanermut aarlerinaataanik akiuiniarluta suliniuteqarnitsinnik annertuumik nukittorsaassaaq. Taamaattumik uannut pingaaruteqartorujussuuvoq qulakkiissallugu, COVID19-ip innuttaasunut inuiaqatigiinnullu tamanut aarlerinartorsiortitsinera akiorniarlugu salliunissaq.