Illoqarfinni tallimani ilinniartunut inissianik nalinginnaasunik sanaartornissaq

Naalakkersuisut kiisalu Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap ilinniartunut inissiat nutaat katillugit 524-t, illoqarfinnut annernut tallimanut agguarlugit, sanaartorneqarnerini katillugit 511 mio. koruuninik nalillit sananeqarnerisa aallartinneqarnissaat akuereqqammerpaat.

 

Ilinniartunut inissianik sanaartornermi Naalakkersuisut inuiaqatigiinni ilinniartitaanernik qaffassaanissamik pingaarnertut anguniagaqarnerat taperserneqarpoq. Ilinniarnissamut pileritsatsitsinissaq aammalu ilinniartut unitsinnaveersaarnissaat anguniarlugu sinaakkutissat pitsaasuunissaannik qulakkeerinissaq pingaaruteqarpoq, tassungalu ilinniartunut inissiat pitsaalluinnartut naammattut pigineqarnissaat ilaatinneqarpoq. Tamanna sanaartornermi pisussami naammassineqassaaq.

"Ilinniartunut inissianik sanaartornermik aallartitsisinnaalernerput ilinniartutsinnut isumaqartorujussuuvoq. Ilinniakkat qaffassarnissaannik anguniakkagut eqqarsaatigalugit sanaartugassat taakku pingaaruteqarput, tassanilu maanna ilinniartutsinnut ilinnialersussanullu sinaakkutissanik pitsaanerpaanik qulakkeerinissarput pingaaruteqarpoq. Aamma ilinniarfinnut, pingaarutilinnik immersuillutik ikiuussimasunut tamanut qujanarujussuaq.”, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Katti Frederiksen oqarpoq.

Ineqanermut Attaveqaqatigiinnermut Naalakkersuisup ilassutigaa: ”Betonit katitigassat atorlugit ilinniartunut inissianik sanaartorneq, sanaartornerup nalaani pitsaasuuvoq, taamaalilluni sanaartornerup ingerlanerani ukiup ilaatigut suliassat agguaannerannik assigiissaarimmat, taamaalillunilu silamik pissuteqartumik aningaasartuutit sanaartornermilu ukiumi silamut piareersaatit, suliassanik suliassinneqartartunut sanatitsisumullu aningaasartuutitaqangaatsiartut, taama tulleriillutik ingalanniarlugit pilersaarusiornissamut pitsaanerpaamik periarfissiimmata. Tamanna aamma ataatsimut aningaasaqarnerup tungaaniit isigalugu illuliat atorneqalerpata ingerlatsinermut pitsaanerulersitsissaaq.”

Suliami sullissisuusut

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik suliami, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik aammalu illoqarfinni pineqartuni ilinniartunut inissianik aqutsisuni atuisutik qanittumik oqaloqatigalugit ineriartortinneqarsimasumi sanatitsisutut isumaginnittuuvoq.

 

TNT Nuuk A/S illussanik titartaasuuvoq aammalu Inuplan A/S teknikkimut tunngasunik siunnersortaavoq.

 

Ilinniartunut inissiat suliassatut immikkoortutut tallimatut neqerooruteqartitsivigineqarput, suliassat tamarmik suliassatut immikkoortutut neqeroorfigineqarsinnaallutik, aammalu akikinnerpaamik neqerooruteqarneq tunngavigalugu sulianik tamanik isumaginninnissamut periarfissiiffiullutik. Sanaartugassat katillugit 14.191 m2-nik annertussuseqartut, illunut 16-inut agguagaasut aammalu sanariaatsit pingasut assigiinngitsut atorlugit sananeqartussat neqerooruteqartitsivigineqarput.

18. septembari 2020-mi suliariumannittussarsiuussisoqarpoq, tassani neqeroorutit akikinnerpaat tamarmik suliassanik tamanik isumagisaqarnissaq siunertaralugu neqeroorutaallutik. Isumaqatiginninniartoqareernerani akit tamarmiusut illoqarfinni tallimaasuni tamani missiliukkat procentinngorlugit assigiittorujussuarnik 8,7 %-inik qaangiiffigineqarput. Suliassat tabelimi matuma kingulianiittumi takutinneqartutut agguarneqarput.

 

Illoqarfik

Siniffissat

Tunniussivissatut naatsorsuutigienqartoq

Entreprenøri suliarinnittuusussaq

Qaqortoq

100

2022-mi qaammatit pingasukkaat pingajuanni

MT Højgaard

Nuuk

218

2023-mi qaammatit pingasukkaat sisamaanni

MT Højgaard

Sisimiut

72

2024-mi qaammatit pingasukkaat sisamaanni

BJ Entreprise A/S

Aasiaat

64

2023-mi qaammatini pingasuni siullerni

KJ Greenland A/S

Ilulissat

70

2023-mi qaammatini pingasuni siullerni

KJ Greenland A/S

 

Ilinniartunut inissianik sanaartornermi suliassani malitassaq nalinginnaasoq tunngavigineqarpoq

 

Siniffissanik 524-nik sanaartorneq ilinniartunut inissianik sanaartornermi, katillugit pingasunik immikkoortortaqartumi immikkoortut siullersarissavaat. Suliassami suliassamut malitassaq nalinginnaasoq, immikkut ittumik siunnerfiusut apeqqutaatillugit illuliassanik assigiinngitsunik sisamanik imaqartoq tunngavigineqassaaq. Immikkoortumi siullermi illuliassat assigiinngitsut pingasuinnaat ilaatinneqassapput. Illoqarfinni ataasiakkaani suliassani illulioriaatsit assigiinngitsut katiterneqassapput, aammalu suliassanut malitassartaat taamaallaat sumiiffinni pissutsinut immikkut ittunut, soorlu nunamut pilersuivinnillu atuisinnaanermut iluarsineqassapput. Taamatuttaarlu immikkoortoq 2-mi aamma immikkoortoq 3-mi malitassat taakku tunngavigineqassapput, kisiannili immikkoortumi siullermi misilittakkat pitsannguutissatullu siunnersuutit ilanngunneqassapput.

 

Illuliassat assigiinngitsut sisamat tassaapput:

 

16-19-inut ukiulinnut Dormitory

Ilinniartunut inissiat Dormitory-t inuusuttunut ilinniartunut, angerlarsimaffimminnit nooqqammersunut, aammalu inersimasunik attaveqarnissamik, kiisalu ulluinnarni isumagisassanut, soorlu nerisassiornermut, atisanik errorsinermut il.il ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisinnaasunut ataatsimoorussiviupput. Dormitory-ni ataatsimoornissaq annertuumik aallaaviuvoq, taakkunanilu najugaqartoq ilinniartunut inissiaqarfimmi ataatsimoornermi attaveqaatit sunngiffimmi ilinniarnerullu ingerlanerani tapertatut annertuutut misigisinnaavai. Ineqariaaseq ineriartortinneqassaaq, aammalu najugaqartup inooqataaneranik nukittorsaaviussaaq, tamatumalu saniatigut “angerlarsimaffimmi pisinnaasat” nalinginnaasut ilinniassallugit.

 

+ 18-inik ukiulinnut Flatshare.

Flatshare ataatsimoortumik aaqqiissutaavoq, ilinniartunut utoqqaanerulaanut, imminnut ikiornissamut ilikkarsimasunut naleqqussagaasoq. Taakku tassaasinnaapput kisimiittut, aappariit imaluunniit ilaqutariit angisuut. Ineqariaaseq ilinniarneq sunngiffillu eqqarsaatigalugit ulluinnarni ataatsimoornissamut tapertaasussaavoq, ataatsimoorussamik igaffeqarluni isersimaartarfeqarlunilu. Najugaqartut ataatsimoorlutik ininik isersimaartarfinnik ataatsimoorussanillu atuinissamut eqqiaanissamullu ileqqussanik ilusiliisussaapput.

 

+ 18-inik ukiulinnut, aappariinnut imaluunniit ilaqutariinnut mikisunut Apartments

Apartments najugaqarfittut ataasiakkaatut nammineq ingerlasutut katitigaapput, taakkulu kisermaanut, aappariinnut ilaqutariinnullu mikisunut naleqqussagaapput. Najugaqarfiit immikkoortunut marlunnut initalinnut nammineq ingerlasunut, pingaartumik nerisassiornermut ataatsimoornermut isersimaarnermullu atorneqartussanut ilusilerneqassapput. Najugaqarfiit saniatigut ilinniartunut inissiat illutaat Apartment-it aamma ataatsimoorfissamik igaffittalimmik ataatsimik initalerneqassapput, tassani ilinniartut ikinngutiminnik qaaqqusisinnaallutik imaluunniit nereqatigiissinnaallutik il.il.

 

Ilaqutariinnut marlunnik amerlanerusunilluunniit meeralinnut Inissiat + aamma Inissiat ++

Najugaqarfiit katitikkat ataasiakkaat nammineq ingerlasut, pingasunik aamma sisamanik initallit, pingaartumik ilinniartunut ilaqutalinnut inissiat. Najugaqartut namminersortuussapput, aammalu inissiat ilinniarnitillu nammineerlutik akisussaaffigisinnaassavaat, taakkulu nalinginnaasumik aappariiussapput kisermaajussallutilluunniit, marlunnik-pingasunik amerlanerusunilluunniit meerallit. Inissiat + aamma inissiat ++ najugaqarfiupput nammineq ingerlasut, pingasunik -sisamanik initallit, pingaartumik nerisassiornermut ataatsimoornermut isersimaarnermullu atorneqartussanut ilusilerneqartussat. Ilinniartunut inissiani najugaqarfiit saniatigut aamma isersimaartarfik ataaseq marlulluunniit sananeqassapput, ilinniartut naapinnissamut periarfissaqarfigisinnaasaannik.

 

Immikkoortumi siullermi illoqarfinni tallimaasuni illuliassat assigiinngitsut arlallit immikkoortiterneri matuma kinguliani tabelimi takutinneqarput:

 

Illoqarfik

Dormitory

Flatshare

Apartment

Inissiat + & ++

Qaqortoq

-

-

-

2

Nuuk

1

3

-

3

Sisimiut

3

-

-

-

Aasiaat

-

-

-

2

Ilulissat

-

-

-

2

 

Tunuliaqutassatut pisariaqartitanik misissueqqissaarnermi takutinneqarpoq, ukiut qulit iluanni siniffissat 1.000-erpiaat atorfissaqartinneqalertussaasut, siniffissallu 524-t siulliit sananeqartussat maannarpiaq pisariaqartitanut naammattussaapput. Siniffissat pisariaqartinneqartut sinnerinut inuusuttut ilinniartitaanerni maanna neqeroorutaasuni neqeroorutaalersussanilu ilinnialertussatut naatsorsuutigineqartut siumut missiliorneqarneri tunngavigineqarpoq. Siunissami pisariaqartinneqalertussat 2019-imi Ilinniartunut Inissianut Pilersaarummi allaaserineqarput, tassanilu aamma assigiinngitsut tamarmik immikkut nassuiaatitaat assigiinngitsut akuersissutigineqarput[1].

Ilinniartunut inissianut assigiinngitsunut sisamaasunut sanaartoriaatsit tunngaviusut, betoninik katiteriaannarnarnik, atortunik assigiinnik immikkoortortanillu assigiinnik tunngavigineqarput, taamaattumillu ilinniartunut inissiaqarfiit eqaatsumik aaqqinneqarsinnaassapput, tunngaviusumillu ilinniartunut inissaqarfimmit ataatsimiit allamut atuuffissat allanngortinneqarsinnaassapput, imaluunniit aamma inissianut nalinginnaasunut allanngortinneqarsinnaassallutik.

 

Malitassiat malillugit sanaartornissamut tunngaviliinikkut aningaasaqarneq eqqarsaatigalugu iluaqutissanik arlalinnik angusaqartoqarsinnaavoq, aammali kukkusinnaaneq annikillisinneqarsinnaalluni. Suliassarpiami sipaarfissanik pissarsisoqarpoq, aammalu sanaartornermi tunngaviusumik suliassaq ataaseq aallaavigineqartussaammat, illoqarfinnilu attuumassutilinni misilittakkat sumiiffinnut allanut ingerlateqqinneqartussaammata, taamaalillunilu naatsorsuutiginngisamik ajornartorsiulersinnaaneq annikillisinneqartussaammat, taakku sanaartornermi iluaqutaanissaat naatsorsuutigineqarpoq. Malitassat malillugit sanaartornerup sunniutissai pingaartumik suliap immikkoortuani 2-mi aamma 3-mi malugineqassasut naatsorsuutigineqarpoq, tassani uteqqiisarneq entreprenørit suliaannik pitsaanerulersitsissammat.

 

Annertunerusumik paasisaqarusunnermi Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik attaveqarfigineqassaaq, uunga: box909@nanoq.gl.