Naalakkersuisoq Sisimiuni katiteriaannarnik sanaartukkanik takuniaavoq

Illuliaq 3 siulliit marluk saavanni, Sisimiuni Napariami

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq, Karl Frederik Danielsen, ulloq 10. decembari 2020, Sisimiunut tikeraarsimavoq. Tikeraarnermini ilaatigut Namminersorlutik Oqartussat Napariami illuliaasa pingajuannik 12-inik initalimmik takuniaasimavoq.

 

Illuliaq 3-mik sanaartorneq ukiormanna apriilip qeqqani aallartinneqarsimavoq, imalu sanaartorneq sukkatigisimavoq allaat ukiumut matuneqareersimalluni.

Igalaat ikkunneqarsimapput illuliallu silaataa matuneqarsimavoq, taamaalillutillu sanasut illup iluani suliassanik kingullernik inaarsaasinnaapput.

Betonimik illuliassat katiteriaannaat atornerisigut ukiup ingerlanerani silap pissusianit pissuanartut aallaavigalugit sanaartornermik pitsaanerusumik pilersaarusiortoqarsinnaavoq, maannakkut misilittakkat tunngavigalugit sanaartornerup sivisussusaannik sukkanerulersitsineq ima anguneqarsimammat:

-          katiteriaannarnik tunisassiorneq ukiaanerani/ukiuunerani pissutsini pitsaasuni illersugaasunilu ingerlanneratigut,

-          “ukiumi betonimik” atorluni sanaartorneq tassungalu atasumik aningaasartuutit, ukiumullu piareersaatit akitsorsaataasut silami kiassutsip agguaqatigiissillugu +5° ataakkaangagu piareersaataasartut ingalannerisigut

-          katitigassanik katiterinerit upernaakkut aasakkullu ingerlannerisigut, aamma

-          sanaartornermi piffissaq sunniuteqarluartoq anguneqassaaq, illuliaq ukiunngitsoq matuneqassaaq, iluanilu suliat illup iluani ukiuunerani suliarineqarsinnaassapput.

 

Piumasaqaatit qulaani taaneqartut naammassinerisigut, betoninik katitigassanik sanaartorneq, sanaartornerullu ingerlanera tamakkerlugu, ukiup ilaatigut suliassat agguaannerannik assigiissaarissaaq, taamaalillunilu silamik pissuteqartumik aningaasartuutit sanaartornermilu ukiumi silamut piareersaatit, suliassanik suliassinneqartartunut sanatitsisumullu aningaasartuutitaqangaatsiartut, taama tulleriillutik ingalanniarlugit pilersaarusiornissamut pitsaanerpaamik periarfissiissapput.

 


Kuitsivik kuitsivissamiittoq kuitsivigineqarpoq

BJ Entreprise A/S quleriinnik initalinnik illuliortuuvoq suliffeqarfiullu pisortaanerata Jeppe Mortensenip, inissiat atornissaminut tulluarsakkat pillugu suliassamut aallaqqaammut neqerooruteqarnissani eqqarsaatigisimanngikkaluarpaa.

 

’Eqqarsarpunga, katitigassat iluatsinnavianngillat, siusinnerusukkummi misilissimanngilagut. Kisianni piffissaliussaq sapaatip akunnerinik marlunnik sioqqullugu, suliassap ilaanik pilersuisumik katitigassat naammasseriikkat tunngavigalugit neqeroorummik nassiussivugut. Ajugaallutalu.’

 

Taanna BJ Entreprise A/S-imut iluatsitsilluarnermik oqaluttuamut aallarniutaavoq. Jeppep betonit katitigassat misissoramigit, immaqa nammineq taakku illoqarfimmi najugaqarfimmini kuisinnaallugit paasisimavaa.

 

’Kuitsivissamik sajukulaartitsisulimmik aamma kissassinnaasumik pitsaalluinnartumik danskit katitigassanik suliffissuit atortagaannik ataatsimik pisivugut. Kuitsivissaq kisimiilluni 11 tonsinik oqimaassuseqarpoq, katitigassallu 4 aamma 10 tonsit akornanni oqimaassuseqartarlutik. Katitigassaq kuitsivimmi ullup ataatsip missaa panersersimagaangami, isaasanik kivitsissutinik marluinnarnik kivinneqarsinnaalersarpoq, kisianni tassani katitigassap napparissuunissaa pisariaqarpoq. Kuitsivissap katitigassaq oqimaatsoq allamut panerserniarlugu peerneqarnissaa sioqqullugu imerpalasut naqitsinerat (hydraulisk) atorlugu uertittarpaa.’

 

Kuitsivissap betonimik katitigassaq napparissillugu napparaa

Tunisassioriaatsimik nutaamik taassuminnga sulisut aamma iluaquteqarput:


’Kuitsivissaq aamma sulinermi atortut naleqqussarnerannut eqqortumik portussuseqarpoq aamma sila apeqqutaatinnagu qulisap ataani kuisisinnaavugut. Innaallagiamut ikkuffiit aallaqqaataanni ilanngullugit kuisineq aamma ajornannginneruvoq, kinguneratigut ikorfani qillerinermut naleqqiullugu’, taama oqarpoq sulisoq Niels Frederik Sørensen.

 

’Betonimit katitigassanik kuisinissamut imminut ilinniartissimavugut, qanorlu ingerlasimanera assut iluarisimaarparput’, Jeppe Mortensen oqaluttuarpoq. ’Aallaqqaataanilli katitigassanit tunisassiarineqarsimasunit amerlasuunit, taamaallaat katitigassat pitsaassutsimut misiliinermik eqqortitsinngitsut pingasut tunuartittariaqarsimavagut.’


’Najugaqavissunik pingasunik sulisoqarpugut betonimik suliaqarnermik sungiusimasaqartunik, maannakkullu katitigassanik kuisisartunik. Akuttunngitsumik taakkunannga marluk katitigassamik ilivitsumik nammineerlutik kuisisinnaasarput. Ualikkut kuisisarpugut aqaguanilu ullaakkut katitigassaq mianersortumik panerserniarlugu kivittarparput. Tamatuma kingorna nutaamik piareersaasarpugut.’

 

Katitigassat inissaannut kivinneqarput, Illuliaq 3


Sanaartorfimmi aamma maannakkut suna tamarmi kalaallinit suliarineqartarput:

 

’Illuliaq 1-imik aamma 2-mik sananermi, Danmarkimi betoninik katitigassanik sulinermik misilittagalimmik Islandimiunik sulisoqarsimavugut. Taassuma Malik Rønning aamma Søren Berthelsen ilinniartissimavai, taakkulu maannakkut illuliaq 3 tamakkerlugu nammineerlutik napparsimavaat. Taama sukkatigisumik tamanik ilikkagaqarsimanerat namminerlu akisussaaffimmik erngerlutik tigusisimanerat tupigusuutigaara. Tamanna alutornavippoq’, Jeppe Mortensen naggasiivoq.   

 

Silarlermik oqorsaaneq oktobarimili naammassingajareerpoq.

 

Illunik quleriinnik initalinnik sanaartorneq Qarsoq tegnestuemit titartarneqarsimavoq, taakku ukioq manna Sisimiuni immikkoortortaqarfimmik ammaasimapput. Illuliaq 3-mi iluarsiissutit avatangiisinut eqqortut immikkut ukkatarineqarsimapput, taamaammallu taakku atajuartitsisumik inissiatut taaneqartarput, massa illuliaq 1 aamma 2 inissiatut atornissaminut tulluarsakkatut atserneqarsimasut. 

 

Namminersorlutik Oqartussat betonimik katitigassanik arlalinnik sanaartortitsipput. Qaqortumi inissiat Sisimiuni sananeqarsimasut assigaat aamma Ilulissani illuliat marlunnik quleriit inissiat pingasunik aamma sisamanik initaqarput.

 

 

Sisimiuni Illuliaq 3-mut ulloq 10. decembari nappaanersiortoqarsimavoq. 

 

 

 

 

Annertunerusumik paasisaqarusunnermi Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik attaveqarfigineqassaaq, uunga: box909@nanoq.gl.