Kræfti pillugu pilersaarutip 2013-imeersup suliarineqarneranut tunuliaqutaasumik erseqqissaaneq

Inuit Ataqatigiit (IA) ulloq 3. decembari Kræfti pillugu pilersaarutip 2013-imeersup nalilersorneqarnera pillugu nittartakkaminni saqqummiipput. Saqqummiussami takuneqarsinnaavoq nalilersuineq Inatsisartut aalajangiiffigisaat 125/2020 katsorsaanissanut pilersaarutinut periarfissat tunngavigalugu suliarineqarsimasoq. Tamanna eqqunngilaq. Siunnersuut Inatsisartuni suli saqqummiunneqanngitsoq nalilersuinermut suliaq aallartereernikuuvoq.

Kræfti pillugu pilersaarutip 2013-imeersup nalilersorneqarnera, Inatsisartuni ilaasortanut sapaatip akunnera kingulleq agguaanneqartoq taassumalu kingorna ataasinngornermi ulloq 30. novembarimi tusagassiortunik katersortitsinermi Kræfti pillugu pilersaarut 2013-imeersup saqqummiunneqartup ilagaa.

Naalakkersuisuni nuannaarutigaarput, nalilersuineq maani nunatsinni kræfti pillugu suliniutinut ilisimasanik pingaarutilinnik tapertaataasinnaasoq IA aamma isumaqarmat. Nuannaarutigaarputtaaq isumaqatigaluta aningaasaqarnermut inatsimmi 8,2 mio. kr.-ninik aningaasaliisoqarnissaanut aalajangiineq eqqortuuneraramikku, taamaasilluni pitsaanerusumik utaqqisunik misissugassanillu suliassat ikilisinneqarnissaat qulakkeerneqarsinnaaniassammat.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuummut atatillugu Kræfti pillugu pilersaarummut 2013-imeersumut Naalakkersuisut ilassuteqarput,”Nappaatip kræftip suussusersineqarneraniit ullut 28-it qaangiutsinnagit nakorsartinnissamut pilersaarusiortoqarnissaanut periarfissaq, kiisalu kræftimik nappaatilinnut ullut 30-it qaangiutsinnagit nakorsartinnissamut qularnaveeqqusiinissamik neqeroornissamut periarfissaq pillugu nassuiaat” sapaatip akunnera kingulleq agguaanneqarluni.

Inalugarsuakkut - aamma erlukkut kræfti pillugu misissuinermut suliniutit atuutsilersinneqarnissaat qilanaaraara, aamma naalakkersuisooqatigiit tassunga pingaarnersiuinerat nuannaarutigaara, naak IA taaseqataanngikkaluartoq.

Anna Wangenheim
Peqqissutsimut Naalakkersuisoq