Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaammut ukioq manna ajugaasut toqqarneqarput

Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaat 2020, Aabili Lange-mut aamma Hans Ortu Sandgreen-imut Ilulissaneersunik, Tobias Nathanielsen-imut Qasigiannguaneersumut aamma Aggu Bentzen-imut Qaqortumeersumut, tunniunneqarpoq

Ukioq manna Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu NersornaatAabili Lange-mut aamma Hans Ortu Sandgreen-imut Ilulissaneersunik, Tobias Nathanielsen-imut Qasigiannguneersumut aamma Aggu Bentzen-imut Qaqortumeersumut, tamarmik pinngortitap najukkatta minguitsuutinnissaanut immikkut suliniuteqarsimasunut, tunniunneqarpoq.

Suliffeqarnermut, Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq, Jess Svane, nersornaammik tunniussinermut atatillugu oqarpoq:

”Aabili Lange aamma Hans Ortu Sandgreen, aalisarnermut atortunik katatanik nammineerlutik katersillutik, Ilulissani aalisarfinni saligaatsuutitsillutik nammineq kajumissutsiminnik annertuumik suliniuteqarsimapput. Eqqakkat, qassutikut aammalu nunami qimaannakkat allat aatsaat taama annertutigisut katersorneqarput.”

”Tobias Nathanielsen-ip sunngiffini Qasigiannguit eqqaanni pinngortitami saliilluni atortarsimavaa. Eqqakkanik katersisarsimavoq, taakkua immikkoortitertarsimallugit aammalu containerinut eqqortunut assartortarsimallugit. Tobias Nathanielsen nammineerluni annertoorujussuarmik suliaqarsimavoq aammattaarlu suliaqarnini pillugu oqalugiartarsimalluni, taamaattumik najukkami innuttaasut annertuumik isumassarsiortittarsimallugit.”

”Aggu Bentzen Qaqortumi eqqiluitsuutitsinissamut nammineq kajumissutsiminik siunnerfeqarluni suliniuteqarluni ingerlatsisimavoq. Inuit Aggu Bentzen-itut ittut, avatangiisini saliiuarnermik suliaqartartut, amerlavallaangillat. Tamanna annertuumik ataqqisassaavoq tapersersugassaallunilu.”

Ambassadørit avatangiisinik pinngortitamillu eqqumaffiginninnerulersitsissapput
Avatangiisinut pinngortitamullu ataatsimoorfigisatsinnut akisussaassuseqalernissamut innuttaasut amerlanerusut Naalakkersuisut aallussitilerniarpai. Taamaattumik siunissami Naalakkersuisut suliniutitut nutaatut, nammineq kajumissutsiminik suliaqartut avatangiisinut pinngortitamullu ambassadørinngortillugit nersorniartarniarpai. Avatangiisinut pinngortitamullu ambassadørit taakkua, najukkami innuttaaqatimik akornanni, avatangisiinut pinngortitamullu suliassaqarfik pillugu ilisimasanik misilittakkanillu siaruarterisassapput. Tamanna tunngavigalugu Naalakkersuisut, Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaammik tunniussinerup saniatigut, Aabili Lange, Hans Ortu Sandgreen, Tobias Nathanielsen aamma Aggu Bentzen ’avatangiisinut pinngortitamullu ambassadøritut’ taaguuteqalertinneqarput.

”Nammineq kajumissutsiminnik ingerlatserusuttut aallussisullu akuersaarneranni ukkatarinerannilu, nammineq kajumissutsiminnik kissalaarfiginnillutik suliaqartut saarlerpaanngorlutik avatangiisit pinngortitallu paarilluarnissaanut pisariaqartunik iliuuseqartarnerat pingaaruteqartoq, innuttaasut sinnerinut pingaaruteqartumik oqariartuutigineqarpoq. Avatangiisinut pinngortitamullu ambassadøritut taaguut, siunissami nammineq kajumissutsiminnik annertuumik pingaaruteqartumillu suliaqartunut annertunerusumik akuersaarneruvoq – aammalu allanut avatangiisinut pinngortitamullu immikkut ittumik iliuuseqarnissamik kissaateqartunut isumassarsiorfiussalluni”, naggasiivoq Suliffeqarnermut, Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Jess Svane.

Aabili Lange, Hans Ortu Sandgreen, Tobias Nathanielsen aamma Aggu Bentzen Naalakkersuisumit Jess Svane-mit qorsummik kavaajamik tunineqarput, avatangiisinut pinngortitamullu ambassadøritut inissisimalernerminnut takussaasumik uppernarsaatissatut.

Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaat
2004-imi Naalakkersuisut aalajangerput, Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaat ukiut tamaasa tunniunneqartassasoq. Nersornaat siulleq 2007-imi tunniunneqarpoq, taamanikkulli ukiut tamaasa nersornaammik tunniussisoqartalerpoq. Kina nersornaammik tunineqassanersoq, kikkut tamarmik inassuteqarsinnaapput.

Inunnut, sullissivinnut imaluunniit kattuffinnut Inuit, suliffeqarfiit kattuffiilluunniit tamatsinnik pinngortitamik avatangiisimillu mianerinninnissatsinnik ilisimaarinnilersitsisut imaluunniit Kalaallit Nunaanni suliniuteqarnermikkut avatangiisitsinnik pitsanngorsaataasumik iliuuseqarsimasut nersorniarlugit Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaat tunniunneqartarpoq.

Ulloq 8. septembari 2020 Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik tusagassiuutitigut nalunaarummik nassiussivoq, nunatsinni innuttaasut 2020-imi Pinngortitamik Avatangiisinillu Mianerinninneq pillugu Nersornaammut piukkussaminnik inassuteqarnissamik kaammattorneqarlutik.

Takukkit tunniussinernit assilisat matuma kingulianiittut:


Paasissutissanik annertunerusunik piniarnermi attaveqarfigineqassaaq Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq Mette Skarregaard Pedersen oqarasuaammut: 346476 / 529844 imaluunniit e-mail: mesp@nanoq.gl imaluunniit pan@nanoq.gl.