Eqqaavissuit torersut najukkamilu Pilersitsivik Jess Svanep nuannersumik misigisaqarfigai

Suliffeqarnermut, Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Jess Svane septembarip aallartinnerani Kangaamiunut, Atammimmut, Napasumut aamma Maniitsumut tikeraarpoq, pissutsit oqartussaaffimmi ataaniittut takuniarlugit. Pingaartumik Maniitsumi nunaqarfiinilu eqqagassalerinerit annertuumik pitsannguuteqarsimaneri Jess Svane-p nuannaarutigai:

”- Kangaamiunut, Atammimmut, Napasumut aamma Maniitsumut tikeraarninni nuannaajallatsitaarujussuarpunga. Nunaqarfinni eqqagassalerinermi suleriaatsinik atuutsitsisoqalernerani aammalu sulerusussusillit aqutsineranni qanoq pitsaatigisumik sulisoqarsinnaanera ersarissorujussuuvoq.”

”- Anartarfiit puussiartaat katersorneqartarput imaarneqartarlutillu, aalisakkanut qassutit immikkoortinneqartarput aammalu pappialat poortuutikorpassuit ataatsimoortillugit naqinneqartarput. Innuttaasup ataatsip kusanarluinnartumik oqarneratut, eqqaavissuarni eqqakkat kisimik takussaajunnaarlutik naasunik naasoqartalersimavoq.”


Eqqagassalerinermut pilersaarut 2020-2031
Naalakkersuisut 2020-mi juunimi ”Eqqagassalerinermut pilersaarut 2020-2031” saqqummersippaat. Naalakkersuisut Eqqagassalerinermut Pilersaarut atorlugu kommunit eqqagassalerinermi suliniutaannut tapersiisarlutik ingerlaleruttorput, aammalu pilersaarutip suliarineqarnerani siusissukkut kommunit akuutinneqarsimapput. Naalakkersuisut ukiuni tulliuttuni suliniuteqarnerminni inatsisitigut sinaakkutissat, paasititsiniaanermi suliniutit kommuninullu ilitsersuutit suliarineqarnissaat qulakkiissavaat. Taakku saniatigut aningaasalersuisoqassaaq, tassani Avatangiisinut Aningaasaateqarfiup avatangiisini suliniutinik siuarsaanini tapersiisarninilu ingerlateqqissallugit.

”- Kangaamiuni, Atammimmi, Napasumi aamma Maniitsumi ineriartortitsinerit takuneqartut, inuiaqatigiinni mingutsitsinngitsumik nungusaataanngitsumillu ineriartortitsisoqarsinnaaneranut, aammalu kommunini suleriaasissanik nutaanik, nutaaliorfiusunik pitsaanerusunillu nassaartoqarsinnaaneranut assersuutissaapput. Tamanna Naalakkersuisunit pingaartilluinnarneqarpoq. Eqqagassalerinerit pitsaanerulersittariaqarpagut pitsaanerulersissallugillu. Sisimiuni aamma Nuummi nuna tamakkerlugu ikuallaaviliortoqarneratigut, eqqakkat siunissami avatangiisinut naleqquttumik suliarineqartarnissaat qulakkeerneqarsinnaalissaaq. Nunaqarfiit illoqarfiillu minguitsut pitsaasumik peqqissumillu inuuneqarnissamut tunngaviliisuussapput”
, Jess Svane nangippoq.

Maniitsumi Kangaamiunilu inuusuttunut suliniutit
Aamma Naalakkersuisoq Jess Svane tikeraarnermini Maniitsumi Majoriami qisunnik sannavik Pilersitsivik pulaarpaa. Tassani inuussuttunut suliniutit qanoq ittuusinnaaneri aammalu najukkami inuussuttunik sullissinermi misilittakkat tusarnaarnissaat siunertarineqarpoq.

”- Pilersitsivimmi atugassarititaasut takullugit nuannaajallappunga. Pisortaq Karl Erik Larsen, Majoriap pisortaa Bitten Heilmann aamma pisortap tullia Vivi Berthelsen suleqatigalugit suliniuteqarusussuseqarluartoq oqaloqatiginissaanut periarfissarsivunga. Pilersitsiviup inuusuttunut sunniutai takullugit imaannaanngilaq. Inuunerminni sorusunnerlutik, aammalu – siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu – ilinnialernissamut periarfissaminnik paasiniaanissamut periarfissaqartinneqarput.”


Maniitsumi inuusuttut Pilersitsivimmi pilersissimasaat suunersut ersarissorujussuuvoq. Ilaatigut inuusuttut tatsip eqqaani, Maniitsumi najukkami ataatsimiititaliap aasaanerani innuttaasunut najortagassatut suliarisimasaanni ikaartarfimmik ikaartarfimmullu aqqusinermik sanasimapput. Tassani innuttaasut qajarissamik angalaarsinnaapput aammalu immami sikkilinik misiliisinnaallutik.

Ukiup ingerlanerani siusinnerusukkut Jess Svane Upernavimmut nunaqarfiinullu tikeraarsimavoq. Tassani NUIKI-p (nunaqarfinni isorliunerusunilu ilinniartitaanermik qaffassaaviup) suliniutai innuttaasunit nuannarineqarluarput. Ukiumi atuarfiusumi 2020-2021-mi NUIKI Kangaamiuni najukkami meeqqat atuarfiat suleqatigalugu suliniummik aallartitsisimavoq.

”Nunaqarfinni suliniutinik aallarnisaanermut atatillugu najukkani inuiaqatigiit akuutinneqarnissaat pingaaruteqartoq qularutigineqanngilaq. NUIKI-p suliniutai iluatsitsiviulluarput, inuusuttunut ilinniartussanut najoqqutassiamik immikkut naleqqussakkamik pilersitsisoqarsimammat. Inuusuttut ilaat ulluinnarni sulisartuupput, ilinniarsimasuunatilli. Sulereernerminni ilinniariartortarput. NUIKI-p suliniutaa ikiorsiullugu atuagarsornermi piginnaanngorsarsinnaapput, siunissami ungasinnerusumi ilinniagaqarnissaminnut atorsinnaasaminnik”, Naalakkersuisoq Jess Svane naggasiivoq.