Kapisilittat pillugit nalunaarutinik amerlasuunik KANUAANA tigusaqarpoq

Kapisilinniarneq sitsip aallaqqaataani aallartippoq aamma nalunaarutigineqassaaq aalisarneq pitsaasumik ingerlasoq.

Sunngiffimmi inuussutissarsiornermillu allagartalinnit pisanik nalunaarutinik amerlaqisunik KANUAANA tigusaqarpoq, tamannalu assut pitsaasuuvoq.
Nalunaaruteqartarnerit takutippaat aalisartut aalisareernerup kingorna tamatigut nalunaaruteqartartut taamaattumillu nalunaaruteqartussaatitaaneq eqquutsillugu.

Aalisartut nalunaaruteqarluartarnerannut KANUAANA´p nersorniarpai tamannalu ingerlatiinnassagaat kaammattuutigalugu.

Ulloq aalisarfik qaangiutsinnagu nalunaarutinik tigusaqartarnerup aalisarnerup unitsinneqarnissaanut pitsaanerusumik periarfissaqalertissavaa, sippuillunilu aalisarneq pinngitsoortillugu.
Ulloq aalisarfik qaangiutsinnagu aalisartut nalunaartarnerat ukiup tulliani kapisilittassanik annertusaanermut iluaqutaassaaq sippuillunilu aalisarneq pinngitsoortillugu.

Ukioq manna aalisarnermut nutaartaasoq unaavoq aalisartut Sullissivik.gl aqqutigalugu ”Kapisilittatit nalunaarutigikkit” atorlugu nalunaaruteqarsinnaammata. KANUAANA neriuppoq periarfissaq taanna aalisartut iluarissagaat ilisimatitsissutigissallugulu ukiup tulliani kapisilinniarnissamut toqqaannartumik nalunaaruteqartarnerup pitsanngorsaaffigineqarnissaa.

KANUAANA´p aamma ilisimatitsissutigissavaa kapisilittassat 20,7 tonsiusunit ulloq manna tikillugu sunngiffimmi inuussutissarsiutigalugulu aalisartunit kapisillit 10,3 tonsit nalunaarutigineqarmata.