KNI-p ataatsimeersuarnera internetikkut malinnaaffigineqarsinnaassaaq

KNI A/S-ip ileqquusumik ataatsimeersuarnera pingasunngornermi 12. august 2020 nal. 12.00-imit toqqaannartumik malinnaavigineqarsinnaassaaq

KNI A/S-ip ileqquusumik ataatsimeersuarnera pingasunngornermi 12. august 2020 nal. 14.00-imit toqqaannartumik malinnaavigissallugu periarfissaqarputit.

KNI-p ataatsimeersuarnera marlunngornermi 12. august 2020 nal. 14.00-imiit pisussaq malinnaavigisinnaajumaarpat una toorlugu