Inuit innarluutillit ulluannik malunnartitsineq

Peq­qis­sut­si­mut, I­su­ma­gin­nin­ner­mut I­nat­si­si­nillu A­tuut­sit­si­ner­mut Naa­lak­ker­su­i­su­mit Mar­tha A­belse­ni­mit

”Ul­lu­mi marlunngornermi de­cemba­rip ul­lu­i­sa pi­nga­ju­an­ni Naa­la­gaaf­fiit Peqatigiit inunnut in­nar­luu­ti­lin­nut ul­lo­ri­ti­taat ma­lun­nar­tin­ni­ar­par­put. Inuit innar­luu­til­lit ta­per­sersor­ne­qar­nis­saan­nut i­nat­si­sik­kut nu­taak­kut inuit in­nar­luu­til­lit pit­saa­ne­ru­su­nik a­tu­gas­sa­qar­tin­ne­qa­ler­nis­saan­nut pi­ngaa­ru­ti­lin­nik alloriarsimaner­put ma­lun­nar­tin­ni­ar­lu­gu ul­loq a­tor­ti­gu. Aam­mattaaq su­li­ne­rup su­li inger­la­nis­saa­nut eq­qaa­sit­sis­su­ti­tut ulloq atortigu.”

U­ki­u­ni ki­ngul­ler­ni inuit in­nar­luu­til­lit a­tu­ga­ri­saa­sa pi­sin­naa­ti­taaf­fii­sa­lu pitsanngorsarneqarnis­saa­sa qulakkeerneqarnissaat pi­ngaar­tin­ne­qa­le­ri­ar­tor­poq. Suliniuter­pas­su­it nu­taat aal­lar­tin­ne­qar­si­map­put.

Uki­oq man­na si­u­sin­ne­ru­suk­kut I­nu­it in­nar­luu­til­lit ta­per­ser­sor­ne­qar­nis­saan­nut i­nat­sit Inatsi­sar­tut i­su­ma­qa­ti­giit­tut a­ku­er­sis­su­ti­gaat. Inuit in­nar­luu­til­lit tapersersorneqarnissaannut inat­sit nu­taaq inunnut in­nar­luu­ti­lin­nut pit­san­ngo­ri­aa­ti­nik piler­sit­si­ner­nut pe­qa­taas­saaq. I­nat­sit 1. januaari 2020-­mi a­tuu­ti­lis­saaq.

Inuit in­nar­luu­til­lit a­tu­ga­ri­saa­sa pitsanngorsarneqar­nis­saan­nut i­nat­si­sip nu­taap a­ku­er­sis­su­ti­gi­ne­qar­ne­ra­ti­gut pi­ngaa­ru­ti­lin­nik al­lo­ri­ar­pu­gut. I­nat­si­sil­li akuersissutigineqar­ne­ra al­lo­ri­ar­neq si­ul­liin­naa­voq. Maan­na i­nat­sit – pi­sor­ta­ti­goor­tu­mik ul­lu­in­nar­ni­lu su­li­ner­mi - a­tuu­ti­ler­tus­san­ngor­poq. I­nat­sit inunnut in­nar­luu­ti­lin­nut a­taa­si­ak­kaa­nut taak­ku­lu qa­ni­gi­saan­nut pitsanngoriaatinik ki­ngu­ne­qar­ni­ar­tus­saa­voq. Ta­man­na­lu i­su­ma­qar­poq kom­mu­ni­ni i­nger­lat­si­viit su­li­as­sa­nil­lu su­li­a­rin­nit­tar­tut a­taa­si­ak­kaat i­nat­sim­mik ilisimasaqassasut.

Taa­maat­tu­mik no­vemba­rip naa­ler­ne­ra­ni Pitsaaliuinermik I­su­ma­gin­nin­ner­mil­lu Aqut­si­so­qar­fik i­nat­sit pil­lu­gu i­su­ma­si­o­qa­ti­giis­sit­sim­mat su­li­a­nik su­li­a­rin­nit­tar­tut in­nar­luu­til­lil­lu pil­lu­git su­li­al­lit al­lat taa­ma a­mer­la­ti­gi­sut pe­qa­taam­ma­ta aam­ma as­sut nu­an­naa­ru­ti­gaa­ra. Mas­sak­kum­mi i­nat­si­sip i­li­uu­sin­ngor­tin­ne­qar­nis­saa aal­lar­tip­poq. Ti­gus­saa­su­nik pit­san­ngor­saa­nis­sat­sin­nut kil­li­li­us­sat pi­gi­ler­pa­gut pi­sus­saaf­fe­qalerlu­ta­lu.

Ne­ri­up­pu­nga aam­ma si­u­nis­sa­mi – pe­qa­ti­giif­fiit, kom­mu­nit Naa­lak­ker­su­i­sul­lu akornanni – i­nat­sit nu­taaq qa­noq pit­saa­ner­paa­mik ti­mi­ta­ler­sin­naa­ne­rip­put, inuillu in­nar­luu­til­lit a­tu­ga­ri­saat i­ne­ri­ar­tor­tin­ni­ar­lu­git pit­san­ngor­sar­ni­ar­lu­gil­lu su­li­ni­ar­ner­put al­la­ti­gut qa­noq ingerlateqqissallugu o­qa­luu­se­ri­sin­naas­sa­gip­put mi­si­lit­tak­kat­sin­nil­lu paarlaasseqatigiilluta.

Kikkut tamaasa inuit innarluutillit ulluannik atorluaanissaannik kissaappakka.

At­ta­ve­qar­fis­saq

Paa­sis­su­tis­sat su­ku­mii­ne­ru­sut naa­lak­ker­su­i­sup al­lat­taa I­nger He­ilman­n Lar­sen e-ma­i­lik­kut ihla@na­noq.gl i­ma­luun­niit o­qa­ra­su­aa­tik­kut + 299 554160 at­ta­ve­qar­fi­ga­lu­gu pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naap­put.