Periusissiap ”Suliffeqarneq toqqissisimanartoq” 2015-ip sunniutai

Suliffissaqartitsinermut periusissiami ”Suliffeqarneq toqqissisimanartoq”-mi (2015-2018) suliniutit suliffissarsiortutut nalunaarsukkat ikilisissimavai, match gruppe 1-imi suliffissaaleqisut (tassaasut suliffeqalernissamut piareersimasut) ikilisissimavai, suliffissaqartitsinerlu annertusisimmallugu. Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisup Erik Jensenip suliarititaani Copenhagen Economics-ip suliffissaqartitsinermi periusissiamik suliarisaatut nalilersuinerup nutaap tamanna takutippaa.

Suliffissarsiortut amerlasuut amerliartuinnartullu tunngavigalugit 2013-2015-imit suliffissaqartitsinermut periusissiaq Naalakkersuisut ineriartortissimavaat. Periusissiaq piviusunik suliniutinik 16-inik imaqartoq 2015-imi oktobarip qaammataani saqqummerpoq. Taamanikkulli suliffissaqartitsinermut periusissiami suliniutit suliffissarsiortut nalunaarsukkat inunnik 535-585-inik ikilisissimavaat, tulluarsakkat 1-imiittutut suliffissaaleqisut inunnik 335-375-inik ikilisissimavaat, aammalu suliffissaqartitsineq inunnik 295-365-inik amerlisissimavaat.

Nalilersuinermi periusissiami anguniakkani pingaaruteqartutut ilaasoq angusarineqarsimasoq inerniliissutigineqarpoq. Inuusuttut suliffissaqanngitsut imaluunniit ilinniagaqartuunngitsut, kiisalu inuit annikillisamik sulisinnaassusillit ilinniagaqarteqqilernerisigut imaluunniit suliffeqarfimmut uterteqqinnerisigut pingaarnertut tamanna pisimavoq. Suliffissaqartitsinermut periusissiap ilaatut piginnaanngorsaaqqinnermik ingerlassat amerlisinneqarput, ingerlassamillu naammassisaqareernermikkut piginnaanngorsarsimasut ilarujussui suliffeqarfimmut uteqqissimapput. Inuusuttut Majoriami tiguneqartartut amerlisinnerisigut ilinniagaqalerlutilluunniit suliffeqarfimmiilersimapput, taamatuttaarlu suliffeqarfimmi tigussaasumik suliaqarsimaneq aqqutigalugu sulisitsisut sulisartullu piaarnerusumik tulluarsaqatigiiagaasarnerat Naalakkersuisut qularnaarsimavaat.

Nalilersuinerup saqqummersinneranut atatillugu Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq Erik Jensen oqarpoq:

”Assut nuannaarutissaavoq Kalaallit Nunarput ineriartorluarlunilu siuariartorfiummat. Innuttaasut amerlasoorujussuit suliffeqalersimapput, imminnullu pilersorsinnaalersimallutik. Ukiuni makkunani suliffissaqartut amerlassusaat malunnartumik amerleriartut misigisimavarput, taamaalineranilu aamma suliffissarsiortutut nalunaarsukkat ikileriarput. Tamannalu aamma assut iluarisimaarnarpoq. Inuunermut pitsaanerusumut suliaqarfiusumullu suliffissaqarneq ilinniagaqarnerlu aalajangiisuupput. Iliuuserisaat naleqartinneqarlunilu inuiaqatigiinnut tamanut naleqassutsimik pilersitsinerisigut suliffeqarfimmi amerlanerit ilanngussuisinnaanerminnik misigigunikku inuttut annertuumik tamanna naleqartuuvoq.”

Maannakkut aningaasarsiornikkut ingerlalluartoqarneranik pissuteqartumik, suliffissaqartitsinermut periusissiami, suliniutinut toqqaannartumik tunngaveqartissinnaanngisanik nutaanik suliffippassuit pinngorsimanerat nalilersuinerup taakkartuutigaa. Taamaattorli suliffissaqartitsinermut periusissiami immikkoortut assigiinngitsut sunniutaat nalilersuinermi taamaallaat sammineqarpoq. Tamatumunngalu atatillugu aningaasarsiornikkut ingerlalluartoqarnera pillugu Naalakkersuisoq Erik Jensenip ima oqaaseqarpoq:

”Naak nuannaaruteqarnissamik tunngavissaqaraluartoq suli suliffeqarfiup avataaniittorpassuaqarpoq, tassalu innuusuttut 16-iniit 25-nut ukiullit annertuumik suliassaqarfiuvoq pingaarutilik. Ukiunimi makkunanerpiaq sulisussanik pisariaqartitsinerup annertuffiani ataatsimoorfimmut – suliffeqarfinnut – innuttaasut suli amerlanerit isertinnissaannut akuutinnissaannullu periarfissaq atortariaqarpoq, taamaalillutik kikkut tamarmik ineriartornermut akuutinnissaat anguniaqqullugu.


Aningaasarsiornikkut siuariartornermi pingaaruteqarpoq innuttaasut amerlanerpaat suliffeqalerlutilluunniit ilinniagaqalernissaat anguniarneqartariaqartoq. Tamanna inunnut suliffissaaleqisutut allassimasunut tamanut tunngavoq. Tamannalu innuttaasut nukissaqarluartuniit nukissaqannginnerusunut atuuppoq, suliffeqarnermut ungasinnerusuniittunut.

Naalakkersuisuniit nassuerutigissavarput nunatsinni tamaviaarfissat annertunerpaat ilagigaat suliffissaaleqinerup akiorneqartarnissaa, aammalu nunap immikkoortuini kiisalu nunami namminermi, Namminersorlutik Oqartussani kommunini suliffeqarfiillu akimorlugit, iliuuserisassat aqqutigalugit suliffissaaleqinerup akiorniarnissaanut assigiinngiiaartumik iliuuseqarnissaq pisariaqartinneqarmat.


Suliffissaqartitsinermut periusissiami ”Suliffeqarneq toqqissisimanartoq”-mi suliniutinit sunniutaasut 2015-imit 2018-imut periusissiap siunertaa qaangerneqarsimavoq. 2030-illu tungaanut suliffissaqartitsinermut periusissiat suli annertunerusumik sulilersitsinissamik ilalersuinissaa naatsorsuutigineqarpoq. Nalilersuinerup inerniliussai aallaavigalugit Naalakkersuisut suliffissaqartitsinermut periusissiami takkuttussami suliniutit, taakku ilaannik nangeqqiilluni suliaqarfioqqinnissaat naatsorsuutigineqarput, taamaattumillu suliffissaqartitsinermut periusissiami ”Suliffeqarneq toqqissisimanartoq”-mi suliniutit nanginneratut suliffissaqartitsinermi periusissiaq takkuttussaq isigineqassaaq.

Annertunerusumik paasisaqarniaraanni: Pisortaaneq Jørgen T. Hammeken-Holm Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Oq.: (+299) 34 68 46 E-mail: joeh@nanoq.gl

Suliffissaqartitsinermi periusissiamik ”Suliffeqarneq toqqissisimanartoq”-mik nalilersuineq linki aqqutigalugu pissarsiarineqarsinnaavoq.