Ukiumi pisassiiffiusumi 2019-imi tikaagulliit pisassiissutaasut ukiut siuliiniit nuussinikkut agguaanneqarnerinut tunngasoq

§ 9, imm. 1 naapertorlugu APNN kingusinnerpaamik ulloq 1. septembari pisassiissutinik sinnerusinnaasimasunik agguaasseqqinnissamut pisussaavoq KNAPK aamma kommunit tusarniareerlugit.

Tikaagulliit

Kitaani
Tunngaviusumik pisassiissutinik kingusinnerusukkut septemberimi aaqqiisoqassaaq pisarinngitsuukkat nuunneqarnissaat eqqarsaatigalugu. Pisarinngitsuukkanik nuussinermi (carry-over) periaaseq IWC-mi ataatsimiinnermi kingullermi (IWC 67, septembari 2018) akuerineqartoq malinneqassaaq.

Malugeqquneqarpoq Kalaallit Nunaata Kitaani pisarinngitsuukkanik nuussisinnaanermi killissarititaasoq tikaagullinniit 15-niit 50%-mut qaffanneqassasoq, tassalu annerpaamik tikaagulliit 82-it. Ilisimatuussutsikkut ataatsimiititaliap nalunaarutigereerpaa nuussisinnaanermi killissarititaasumik qaffaaneq pineqartoq piujuaannartitsinermut kinguneqassanngitsoq. Kalaallit Nunaata Kitaani pisassiissutinik pisarinngitsuukkanik kattussisinnaanermut ukioq aallartiffiusoq 2018-iuvoq.

2018-imi pisarinngitsuukkat 48-put. Pisassiissutissat Kitaani piniaqatigiilluni tikaagullinniartartunut ammaanneqassapput. Tikaagullinniarneq ingerlanneqassaaq inatsisit akuersissutinillu agguaassinermi piumasaqaatit malillugit.


Tunngaviusumik tikaagullittassat qamutilissortunut umiatsiaararsortunullu agguaassat allannguuteqanngillat.

2019-imi Kitaani tikaagullittassat tunngaviusumik 164-iupput. Pisassiissutit agguaanneqarput angallatinut tuukkartalinnik qamutililinnut 114-t aamma ataatsimoorluni piniaqatigiinnermut 50-it. Angallatit kiisalu ataatsimoorluni tikaagullinniarnissamut teknikikkut piumasaqaatinik nalunaarutini ataani taaneqartunik naammassinnissimasutut akuerineqarsimasut nalunaarut atuuttoq malillugu 1. januarimiit 31. decembarimut tikaagullinniarsinnaapput.

ATAATSIMOORLUNI - tikaagulliit 2019

Kalaallit Nunaata Kitaani*

Pisat 2018

Pisassiissutit 2019 (2018)

Qaanaaq

0

1 (1)

Upernavik

6

6 (5)

Uummannaq

5

5 (6)

Ilulissat

1

2 (2)

Qeqertarsuaq

7

3 (3)

Qasigiannguit

4

3 (2)

Aasiaat

5

3 (4)

Kangaatsiaq

6

3 (3)

Sisimiut

4

3 (3)

Maniitsoq

15

4 (4)

Nuuk

2

3 (3)

Paamiut

2

3 (3)

Narsaq

8

4 (4)

Qaqortoq

3

3 (3)

Nanortalik

2

4 (4)

Tamakkerlugit

70

50/50

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Narsaq aamma Nanortalik 1. januar 2019-imi qamutilinnik tuukkartalinnik angallateqanngillat


Kangia
2019-imi Kangiani tikaagullittassiissutit tunngaviusumik ukiumut 20-upput, taakkunanngalu taamaallaat marluk Tasiilap aqutsiveqarfiani pisarineqarsimallutik. Ataatsimoorussamik tikaagullinniarnissamut teknikikkut piumasaqaatinik nalunaarutini ataani taaneqartunik naammassinnissimasutut akuerineqarsimasut 1. januaarimiit 31. decembarimut tikaagullinniarsinnaapput.

ATAATSIMOORLUNI - tikaagulliit 2019

Kalaallit Nunaata Kangiani tikaagulliit*

Pisat 2018

Pisassiissutit 2019 (2018)

Ittoqqortoormiit

0

8 (5)

Ammassalik

2

12 (10)

* Ittoqqortoormiit aamma Ammassalik 1. januar 2019-imi angallatinik tuukkartalinnik qamutililinnik peqanngillat 


Malugeqquneqarpoq Kalaallit Nunaata Kangiani 2019-mi aamma 2020-mi pisarinngitsuukkanik nuussisinnaanermi killissarititaasoq tikaagulliit pingasuusut. Taassuma kingorna pingasuniit 50%-mut qaffanneqassaaq, tassalu annerpaamik tikaagulliit qulit. Ilisimatusarnermut ataatsimiititaliap nalunaarutigereerpaa nuussisinnaanermi killissarititaasumik qaffaaneq pineqartoq piujuaannartitsinermut kinguneqassanngitsoq. Kalaallit Nunaata Kangiani pisassiissutinik pisarinngitsuukkanik nuussisinnaanermut ukioq aallartiffiusoq 2020-uvoq. Taamaattumik Kangiani arfattassat maanna allannguuteqanngillat.

Piniarnissani piumasaqaatit (www.inatsisit.gl)
Arfernik angisuunik piniarneq ingerlanneqassaaq takuuk:
  • Arfernik angisuunik illersuineq piniarnerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 9, 6. december 2018-imeersoq
  • Arfattat angisuut pissatallu nalunaarutigineqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 12, 16. juli 2010-meersoq.
Kalaallit Nunaanni arferit anginerit pisassat Arfanniarnermut Ataatsimiititaliarsuup (IWC), pisassiissutinik aalajangiisartuusup, inassuteqarnera tunngavigalugu aalajangersorneqartarput. Ataatsimoortumik ukiunut 7-nut atuuttumik tikaagulliusaanik, arfivinnik, qipoqqanik Kitaanilu tikaagullinnik aammalu Tunumi tikaagullinnik pisassiissutit 2019-2025-imut atuupput. Ukioq pisassiiffiusoq naagaangat nalilersuineqartartussaavoq, ukiumut tullermut pisassiinissamut nutaamik inassuteqaateqartoqarsimassagaluarpat pisassanillu qaangiisoortoqarsimanersoq nalilersorlugu.


Sukumiinerusumik paasisaqarusukkaanni immikkoortortaqarfimmi pisortaq Amalie Jessen attavigiuk, oqarasuaat 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl