Extreme E’p uppernarsarpaa issittumi sukkanniunnissamut immikkoortukkaartuni Kalaallit Nunaat sukkaniuuffiginissaanik

30. august: Kangerlussuaq, Kalaallit Nunaat: Nunarsuarmi E-SUV’nut, seria Extreme E, aqqusinikkuunngitsoq sukkaniunnissaq ullumi sukkaniuffissaq siulleq nalunaarutigaat ilutigalugulu uppernarsarlugu ukioq sukkaniuffiusussaq siulleq 2021-mi aallartitinneqarpat pissartanngorniunnerup immikkoortua issittumi ingerlanneqartussaq Kalaallit Nunaanni ingerlanneqassasoq.

Taamaalilluni Extreme E biilinik sukkaniuttarnermi seriat siullersaattut Kalaallit Nunaanni pernaammik ingerlanneqartussatut oqaluttuarisaanermut ilanngunneqassaaq, nutaarsiassarlu tamanna Kalaallit Nunaata kitaani Kangerlussuup eqqaani Extreme E’p pilersitsisuanit Alejandro Agag’imit aamma Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisumit Jess Svanemit paasissutissiissutigineqarpoq.
Sukkaniuffissami Russell’ip Sermiata sanianiittumi Alejandro Agag ima oqaaseqarpoq: ”Assorsuaq nuannaarutigaara E-SUV’nut Extreme E’p sukkaniusseriaasia nunarsuarmi silaannaap unammillernartuisa akornanni maani Kalaallit Nunaannut nuimanersanngorlugu pisissinnaagakku. Neriorsuutigisimavara biilinik sukkaniuttarnermi Extreme E aqqutissiuisunngorumaartoq, matumalu takutippaa neriorsuilussinnarsimanngitsunga.”

”Extreme E bilinik sukkaniuttarnermi seriaavoq tutsuiginartoq, tamatumalu saniatigut nunarsuaq tamaat eqqarsaatigalugu motorit aniatitsinerisa annertussusaata appartinniarnissaannut angallannermi kallerup innerata atorneqarnissaata siuarsarnissaanut annertuumik anguniagaqarluni. Unammillernartoq taanna oqaluinnarnerilli maanna tusaaginnarsinnaajunnaarparput, ingammik maani Kalaallit Nunaanni.”

“Naalakkersuisut peqatigalugit aamma silaannaap pissusaanik immikkut paasisimasallit Cambridge University’meersut tunuliaqutaralugit pissartanngorniunneq uissuumminartoq pilersikkusupparput, pinngortitap tupinnartuliaasa annerpaartaasa ilai tunulequtaralugit, taakku ilisimalersitsinerup annertunerusup, qaammarsaanerup ilisimatusarnerullu pilersinnissaannut ilungersuuteqarnermi tunngaviulluinnartumik aallartinnissamut marloqiusamik sunniuteqarumaassallutik, aammalu aallaqqikkutta taamaallaat tumip ilusaata naqinneranik ajunngitsumik qimatsinissatsinnik anguniagaqarluta.”

Sukkaniunnerup Extreme E-p ingerlanerani, biilinik taamaattunik sukkaniuttarnermi pernaammik ingerlanneqartussami, sumiiffinni avinngarusimasuni tallimani E-SUV’it toqqaannartumik imminnut unammisut isiginnaarneqarsinnaassapput, timersuutip kimiata silaannarmut akornutaasut annersaat nunarsuarmut tamarmut qinngortaatitullusooq atornissaa siunertaralugu.

Kalaallit Nunaata saniatigut, nunarsuarmi tamarmi silaannaap kissatsikkiartornerata kingunipiluinik maangamut asseqanngitsunik eqqugaasimasup, sumiiffiit sukkaniuffissat sisamat allat, tamarmik silaannaap allanngoriartornerata inuillu akuliunnerisa kingunipiluinit sunnerneqareersimasut, piukkunnarnersut misissorneqaleruttorput. Taakku tassaapput Himalayap qaqqarsui, inoqajuitsoq Sahara, Amazonas kiisalu Indiap Imarpissuaniittut qeqertat ilaat ataaseq. Sumiiffiit tamakku ilaatigut orpippassuarnik piianermik, imarpissuit qaffakkiartornerannik, sermit aakkiartornerannit, inoqajuitsut pileriartornerannik aamma plastikkimik mingutsitsinermik sunnigaasimapput.

Jess Svane, Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq, ima oqaaseqarpoq: ”Assut nuannaarutigaara Extreme E’mut aallarteqqusilluni seqqorneq 2021’imi Kalaallit Nunaanni pisussanngormat. Tamatuma takutippaa Kalaallit Nunaat pinngortitamik nuannarisalinnut, angalatuunut aamma uumasunik nujuartanik ilisimasassarsiortunut angalanermi ornigassaannaanngitsoq kusanartoq, kisianni aamma tassaasoq sumiiffik qaamasumik inuussutissarsiornermik siuariartorfissalik.”

Jess Svanep una ilannguppaa: “Aamma silaannaap allanngoriartornerisa ukkatarinissaat pillugu Extreme E’p anguniagaa assut nuannaarutigaarput. Tamanna uagut nammineq anguniakkatsinnut qorsuusumut naapertuulluinnarpoq. Kalaallit Nunaat nunaavoq qorsuusoq, ullutsinnilu nukissiuutinit pilersorneqarnitta 70 % missaat nukissiuutinit ataavartunit pisuupput, ukiunilu aggersuni kisitsisup taassumap suli annertunerulersinnissaanut pimoorussilluta suliniarpugut.”

Maanna sukkaniunnermik aaqqissuussisut Naalakkersuisut aamma immikkut ilisimasallit sumiiffimmiittut qanimut suleqatiginiarpaat nuannersuinnarmik misigititsisimanermik aamma iluarseeqqinniarlutik suliniutinik sumiiffimmi najugallit pisariaqartitaannut naapertuuttunik anguniagaqarlutik, aamma periusissianik silaannaallu allanngoriartornerata akiornisaanut aqqutip sukkaniuffigineqartup sukkaniunnerullu namminermi sunniutaannik millisitsisussanik.
Tamatuma saniatigut aaqqissuisut sumiiffinni sukkaniuffigineqartuni tamani najukkami tassani peqataasut pingajuat suleqatigalugu avatangiisinut, inuiaqatigiinnut aamma ingerlatsinermik tunngasutigut kinguneri pillugit nalilersuinerit sukumiisut ingerlanneqarnissaat aamma qularnaarniarpaat avatangiisit innarlitsaaliorneqarnerat, inooqatigiit ilanngutitinneqarnerat aamma politikkikkut sulisaatsit pitsaanerpaat qularnaarniarlugit.

Professor Peter Wadhams Cambridge University’mi Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP)’imeersoq sermit aakkiartorneri pillugit paasisimasaqarluartut siuttorivaat issittumullu ilisimasassarsiornerit 55 siuttuuffigisimallugit. Piareersaanermi peqataasimavoq sukkaniunnissamullu aaqqissuisut kingullermik alapernaarsuimmata siunnersuisuusimalluni.

Professor Wadhams ima oqaaseqarpoq: ”Extreme E’mik isumassarsiaq tusaannarluguli assut nuannarisimavara. Angallanneq orsussanik imerpalasunik atuinerup tamarmiusup 30 %’ianik annertussuseqarpoq, orsussarlu taanna nunarsuarmi kissatsikkiartornermut pissutaalluni pingaarnerpaaq, taamaammat Extreme E’p biilit innaallagissamik ingerlatillit siuarsarneqarnissaat pillugu tunngavigisaa pingaarneq nunarsuup siunissaqarnissaanut pingaaruteqarluinnarpoq.”

”Ulloq 1. august tassaasoq sukkaniunnermik suliaqartut peqatigalugit Kalaallit Nunaanniinninni ullut ilaat ataaseq, ulloq taanna sermersuaq sermimik 12,5 mia. tonsimik ilanngarpoq, ullormut rekordiliineq nutaaq. Imarpissuarni immap qummut killingannut qanoq sunniuteqarnersoq assut annilaarnarpoq. Ilumut ajornartoorfimmiippugut – maannakkorpiaq pivoq, ullumikkut, taamatullu ingerlanera kigaallatsinnissaanut periarfissaqalaassaguttaluunniit pilertortumik qanoq iliuuseqartariaqarpugut.”

Peter ima ilanngussivoq: ”Sukkaniuffissaq maani Kalaallit Nunaanni nassaarisarput tassa aatsaat tulluartoq. Sioraannaavoq, tassaasoq qaqqat ujaraat sequnnikut piffissap ingerlarnani pissusissamisoortumik sermiminngaanniit ingerlaanneqarsimasut. Maani sukkaniutsitsineq immini avatangiisinut sunniuteqarnerlussanngilaq, taamaattorli annertunerusumik ilisimalerneq aamma ilikkariartorneq timersornermik ingerlatsivik malunnartoq manna aqqutigalugu pilersinnaasoq annertuupilorujussuussaaq.”

Sukkaniunnerit ulluni pingasuni ingerlanneqassapput nunaminertap annerpaamik 10 km2-usup iluani. Ingerlavissamik aaqqissuisut suliassinneqarsimapput ingerlavissatut piukkunartut unammillernarnerpaasut pissanganarnerpaasullu qineqqullugit, ilutigalugulu aamma avatangiisit aamma inuiaqatigiit eqqarsaatigalugit tunngaviulluinnartumik sunniuteqarnerluttunik pilersitsinngitsunik. Ingerlavigineqartussat ima inissinneqassapput qarsutassat pioreersut aqqusaarneqartussanngorlugit taavalu qatsissutsit nikingassutaat tamminnerillu avatangiisit nikisinnagit pisinnaasunngorlugit.

Tamatuma saniatigut aaqqissuisut paasinialersimavaat sumiiffinni tamani sukkaniuttut holdii assigiinngitsut ataasiakkaat eqqarnerisa annertussusaat qanoq malittarisinnaanerlugit nakkutigisinnaanerlugillu, aamma kajujuummiissutit timersornerpalaartut aningaasartaqartullu atorlugit holdit annikinnerpaamik ataatsimut katillugit aniatitaqarsimasut akilerneqarsinnaanersut.

Ukioq sukkanniuffissaq siulleq 2021’p aallartinnerani aallartitinneqartussatut aalajangiiffigineqarpoq. Kalaallit Nunaat tassaavoq sumiiffiit sukkaniuffissat katillugit tallimaasut uppernarsarneqartussat siullersaat. Maannakkorpiarlu sukkaniunnermik aaqqissuisut nunarsuup immikkoortuini allani alapernaarsuipput naatsorsuutigineqarlunilu qaammatini aggersuni sukkaniuffissat amerlanerusut nalunaarutigineqarumaartut.

Extreme E pillugu amerlanerusunik atuarsinnaavutit uani– www.Extreme-E.com

Extreme E pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit una attavigisinnaavat:

Naalakkersuisut – Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik
E: isiin@nanaoq.gl / +299 -345000


AAQQISSUISUNUT OQAASEQAAT


Extreme E pillugu:
Extreme E tassaavoq sukkaniunnermi serie nutaaq, tassani E-SUV’it nunarsuarmi avatangiisini peqqarniitsuni silaannaap allanngoriartorneranik avatangiisillu ilungersunartorsiornerinik aqqusaarneqareersimasuni imminnut unammisinneqartarlutik. Sukkaniunnerup tamatumap nunarsuarmi sumiiffinni sukkaniuffissani assigiinngitsuni tallimani ingerlanneqartussap nunarsuarmi avinngarusimanerpaat ilaanni silaannaap allanngoriartorneri inuillu akuliussimanerisa kingunipilui qimerloortilissavai, aammalu avatangiisit nunarsuarpullu allanngutsaaliorniarlugit biilit innaallagissamik ingerlatillit siammarterneqarnissaat siuarsarniarsaralugit.
Extreme E pillugu asseqanngilluinnartoq alla tassaavoq ”garage puttasoq” RMS St. Helena’mik atserneqarsimasoq. Siusinnerusukkut “Royal Mail”-iusimasoq assartuutaallunilu ilaasartaataasimasoq nutarterneqarlunilu nutarsarneqaleruttorpoq umiarsuup CO₂-mik aniatitsinerata annikillisarnissaa siunertaralugu. Umiarsuaq pissartanngorniunnermi pigisat attaveqaatillu umiarsualivimmut qaninnerpaamut assartornissaannut atorneqassaaq, tassunga ilanngullugit SUV’it, taamaalilluni Extreme E'p CO₂-mik pilersitsinera annikillisarsinnaassallugu aammalu laboratoriatut puttasutut atornermigut ilisimatuutut paasiniaanerit siuarsarniarlugit.

Sukkaniunnermik isiginnaarnissamut periarfissiinerup saniatigut Extreme E’p filminik ilitsersuisartoq Oscarimillu pinnatsinneqarsimasoq Fisher Stevens “The Cove”’mik aamma “Before The Flood”’imik pilersitsisimasoq suleqatisiussimavaa. Netfliximut eqqaanarsinnaasumik pisimasuinnik tunngavilimmik nangeqattaartumik ilitsersuissaaq silaannarmut akornutaasinnaasut immikkoortitaakkat uummavinnut tamavinnut kingunerlutsitsisinnaasut ukkatarilersinniarlugit.

Extreme E Formel E suleqatigalugu ingerlanneqarpoq – ABB FIA Formula E Championship’imik taaneqartartumik aaqqissuisartuusoq. Extreme E atajuarsinnaasunut pimoorullugu suliniarpoq, avatangiisit artorsartissinneqarnerisa millisinnissaannut aamma sumiiffiit silaannaap allanngoriartorneranit eqqugaareersimasut iluarseqqinnissaannut ileqqussatullu ilisinneqarnissaannut pisinnaasani tamaat iluatsitseriassallugu.