Taateraanik piffissat piniarfiit

Naalakkersuisoqarfimmut ilisimatitsissutigineqarpoq maanna taateraartoqartartoq. Matumujuna erseqqissaatigineqassaaq zoneni tamani taateraarniarneq 1. septemberi aallartissammat. Taamaaatumik maannkkut taateraarniarneq inerteqqutaavoq.

Zoneni assigiinngitsuni taateraarniarfiit aakua:

Zone 1 aamma 2: 1. september-imiit 31. oktober ilanngullugu aamma 1. marts-imiit 31. martsi ilanngullugu.
Zone 3 aamma 4: 1. septemberimiit 31. martsi ilanngullugu.
Sukumiinerusumik paasisaqarusukkaanni immikkoortortaqarfimmi pisortaq Amalie Jessen oqarasuaat 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl