Innuttaasut kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu iliuuseqarniartut

Gukki Nuka Willsen Møller Naalakkersuisut kinguaassiutitigut atornerluisarneq akiorniarlugu periusissiaanni Killiliisa 2018-2022-imi Maligassiuisuni ilaasoq apriilip naalernerani Uummannamiippoq. Gukki Nukap Uummannamiinnermini sulianik suliaqartunut, peqatigiiffilerisunut innuttaasunullu nammineq kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimanerminit misigisimasaminik pingaarnertullu inuuneq qinerlugu qanoq ingerlariaqqissimanerminik saqqummiisimavoq.

Gukki Nukap Uummannamiinnerminut atatillugu nammineerluni eqqumiitsuliaminik ”Tarnip Qupineri/Revner i sjælen”-imik saqqummersitaminik ammaavoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimminngaanniit siunnersortit marluk angalasoqarnerani upalungaarsimasutut peqataasimapput, angalanerminni Gukki Nuka paaqqutaraat illoqarfimmilu suliamut attuumassutilinnik suliaqartunut ulluni marlunni sammisaqartitsisimallutik. Sulisut akornanni suliniuteqarnerup patajaallisarneqarnissaanut annertuumik piumassuseqartoqartoq malugaat, ilaatigut oqartussaasoqarfiit assigiinngitsunik suliallit akornanni suleqatigiinnermik ukkassinikkut najoqqutassanillu ersarissunik aamma suleriaasissat allattorneqarnerinik suliaqarnikkut.

Innuttaasunut ataatsimiisitsinermi innuttaasut, inuusuttuniit utoqqarnut, 100-t sinnerlugit peqataapput, innuttaasullu akornanni ataatsimoorluni kivitsinikkut allanngueqataarusuttut, paqumigineqartunik paqumigineqarunnaarsitserusuttut kinguaassiuutitigullu atornerluisarnermik killileerusuttut malunnarsimaqaat. Innuttaasunut ataatsimiisitsinermi innuttaasut akornanni attortisimasoqarsinnaaneranut tunngatillugu illoqarfimminngaanniit ikiuuttussanik upalungaarsimasoqarsimavoq.
Innuttaasut suliaqartullu akornanni ammasumik oqaloqatigiinneq allannguerusussuseqarnerlu Gukki Nukap siunnersortillu malugisimavaat.

Uummannamiittoqareernerata kingorna innuttaasut innuttaasunut ataatsimiisitsissallutik aalajangersimapput. Sara Street ilaqutariinnut sullissivimminngaanneersoq ima oqarpoq:
”Innuttaasunut ataatsimiititsissaagut, tassani innuttaaqataasutut qanoq iliorluta kinguaassiuutitigut atornerluisarnerup unitsinneqarnissaanut iliuusissanik pilersaarusiornissaq, aamma qanoq innuttaasutut ataatsimoorluta kivitseqatigiilluta suleqatigiissinnaanersugut ataatsimiititsinerup siunertarissavaa. Peqqinnissaqarfik, politiit ilaqutariinnullu sullissivik ataatsimiinnermi saqqummiissapput nuannaarutigeqaarpullu suleqatigiissinnaagatta aammalu suliassaqarfiit assigiinngitsunik suliallit akornanni ilisimasanik avitseqatigiissinnaaleratta siunersiueqatigiissinnaallutalu. Gukki Nukap saqqummeereernerata kingorna innuttaasuniit politiinut ilaqutariinnullu sullissivimmut saaffiginnittut suliassanngortitsisullu arlaqarput qujamasuutigeqaarpullu innuttaasut naammatsimmata naak sakkortugaluartoq paquminartullu paquminarunnaarsimmatigit, taamaalilluta ikiuussinnaagatta tapersersuillutalu.”

Gukki Nukap oqariartuutaa ”kikkulluunniit akisussaaffeqarput” illoqarfinni/nunaqarfinni allannguerusussuseqalernissamut kaammattuutaavoq. Gukki Nuka sassaramili ajornartorsiutip ukkanneqarnissaa kiisalu aaqqinneqarnissaa kikkut tamarmik suleqatigalugit kissaatigiuarsimavaa. Maannakkut Gukki Nuka Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimminngaanniit siunnersortinik ilaqarluni Kujataani angalaarpoq tassanilu innuttaasunut sulianillu suliaqartut Qaqortumi, Nanortalimmi Narsamilu saqqummiussissalluni. Uummannami pisut assigalugit innuttaasut ammasumik eqqartuerusunneq iliuuseqarnissamillu piumassuseqarneq annertuvoq, tamannalu Qaqortumi innuttaasunut ataatsimiisitsinermi, innuttaasunit 100-rut sinnerlugu ilaaffigineqartumi, malunnarsimaqaaq.

Attavissaq
Annertunerusumik paasisarusukkuit Ditte Sølbeck mailikkut ditt@nanoq.gl -ikkut oqarasuaatikulluunniit +299 34 60 37-ikkut attavigineqarsinnaavoq