Ministeriunerup Naalakkersuisullu siulittaasuata ataatsimeereeramik oqaaseqaataat

Kalaallit Nunaanni mittarfiliassat aamma namminersorlutik inuussutissarsiuteqartunik nukittorsakkamik suleqateqarnerit

Ministeriuneq aamma Naalakkersuisut Siulittaasuat Kalaallit Nunaanni mittarfiliassanut danskit suleqataanissaat aamma Danmarkip Kalaallit Nunaatalu akornanni namminersorlutik inuussutissarsiuteqartunik nukittorsakkamik suleqateqarnerit pillugit 2018-imi septembarimi isumaqatigiissummut ilassutitut isumaqatigiissummik ullumikkut isumaqatigiissuteqarput.

 

Ministeriunerup aamma Naalakkersuisut Siulittaasuata 2018-imi septembarimi isumaqatigiissutip ersarissarneqarnissaata aamma isumaqatigiissutip piviusunngortinneqarnissaanut  suleqatigiittoqaler-sinnaasoq naammagisimaarinnillutik oqaatigaat.

 

Ministeriuneq Lars Løkke Rasmussen imatut oqaaseqarpoq:

”Kalaallit Nunaanni nutaanik mittarfiliortiternikkut aamma namminersorlutik inuussutissarsiuteqartunik nukittorsakkamik suleqateqarnissat pillugit attaveqaatinik nutarterinernut naalagaaffiup peqataanissaanut tunngavissat anguleratsigit nuannaarutigaara.

 

Folketingimi partiit tamarmik suliniut tapersersormassuk nuannaarutigaara aamma kissaatigisap inuussutissarsiutinik suliffinnillu ineriartortitsinerni avitseqatigiissutiginissaa nuannaarutigaara.”

 

Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen imatut oqaaseqarpoq:

”Ilassutitut isumaqatigiissut Inatsisartuit siorna septembarimi isumaqatigiissutaannut tiguneqartumut naapertuulluarpoq. Mittarfiit nutaat pillugit inatsimmi naalagaaffiup, maannakkut isumaqatigiissu-tigissallugu piareersimaffigisarput, aningaasaliinissaa pillugu isumaqatigiissut eqqarsaatigineqarpoq. Taamatuttaaq 2019-imut Aningaasat pillugit inatsimmi Inatsisartut namminersorlutik inuussutissarsiuteqartunik nukittorsakkamik suleqateqarnissat eqqarsaatigisimavaat.

 

Piffissami qanittumi Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq peqatigalugu mittarfiit pillugit ingerlatseqatigiiffim-mik nutaamik piginnittuuneq pillugu nassuiaanissaq, isumaqatigiissu-tit atsiorneqarniassammata, aamma suleqatigiilernissat qilanaaraakka.

 

Mittarfiliassat atuisartunut iluanaarutaarujussuartussaapput aamma mittarfiliassanut naalagaaffiup peqataanerata mittarfinni nutaani aningaasaqarneq 1 mia. koruunit missaannik pitsanngoritissavaa. Tamanna ilutigalugu suiniummi ajutooriataarsinnaanerit anni-killissapput aamma suliniut patajaannerulissaaq. Tamannalu atuisartunut malunnartumik iluaqutaassaaq. Tamakkununnga inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnissaannut 220 millioner koruuninik aningaasaliinissarput ilanngunneqassaaq. Tamakkulu Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutinut suliniutinut nutaanut soorunami iluaqutaassapput. "


Una toorlugu isumaqatigiissutip oqaasertai aakkit (Pdf).

 

Kalaallit meerartaasa 1951-imi Danmarkiliartinneqarnerat pillugu oqaluttuarisaanermi aatsaavissuaq nassuiaaneq

Ministeriunerup aamma Naalakkersuisut Siulittaasuata kalaallit meeqqat 22-t 1951-imi Danmarkiliartinneqartut pillugit apeqqutit oqaluttuarisaanermi aatsaavissuaq nassuiaanissaq aamma oqaluuseraat.

 

Qanga pisimasut allanngortinneqarsinnaanngitsut Ministeriunerup aamma Naalakkersuisut Siulittaasuata isumaqatigiissutigaat. Kisianni oqaluttuarisaanermi aatsaavissuaq nassuiaaneq oqaluttuarisaanermi paasissutissat saqqummiunneqarnissaannut iluaqutaassapput.

 

Tamanna tunngavigalugu Ministeriunerup aamma Naalakkersuisut Siulittaasuata Meeqqanut Isumaginninnermullu ministeri, Mai Mercado aamma Peqqissutsimut, Isumaginninnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq, Martha Abelsen, peqatigiillutik oqaluttuarisaanermi aatsaavissuaq nassuiaanissamut suliakkiissummik suliaqaqqullugit qinnuigisimavaat.

 

Ministeriuneq Lars Løkke Rasmussen imatut oqaaseqarpoq:

”Kalaallit meeqqat 22-t pillugit suliassaq ataatsimut oqaluttuarisaa-nitsinni pisut alianartut ilagaat. Qujanartumilli piffissaq maannakkut allaavoq. Qulaajaanerli kikkut pisuutinneqarnissaannut utoqqatser-nissamulluunniit tunnganngilaq, kisianni tamatta silattuallannissatsin-nut tunngavoq. Neriuppunga taamatut qulaajaaneq tamanna tamatu-munnga iluaqutaajumaartoq. Utoqqatsernissaq pillugu apeqqut siornatigut saqqummiunneqartarsimavoq sulilu oqaluuserineqarluni. Qanga ajortuliaasimasut ullutsinni piumasaqaatit atorlugit naammaginartumik eqqartuussutigineqarsinnaanngitsut Danmarkimi naalakkersuisut isumaqarput.

 

Kisianni ullumikkut suliassaq pillugu oqaluttuarisaanermi aatsaa-vissuaq nassuiaasiornissarput pillugu aalajangernerput nuannaaru-tigaara. Oqaluttuarisaanermi najoqqutarineqarsimasoq aamma qangaanerusoq suliassat unammillernartut assigiinngiiaarnerat, akunnattoornerit aalajangernerillu allaaserisussaavavut. ”

 

Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen imatut oqaaseqarpoq:

”Naalakkersuisunut tunngatillugu pisut tamakku iluamik qulaajaaffi-gineqarnissaat pingaarnersaapput. Oqaluttuarisaanermi aatsaavissuaq nassuiaanissaq maannakkut aallartinneqartariaqarpoq, meeqqat ilaqutaallu akuutinneqartut eqqarsaatigalugit; aammali meeqqanut ilaqutaannullu pisimasut inuiaqatigiit ilinniutiginiassammatigit.”

 

Paasissutissat sukumiinerusut:

Statsministereqarfimmi attaveqarfissaq: Tusagassiuinermut allatsi, Karen Clement, oqarasuaat +45 33 92 22 59:

Naalakkersuisut Siulittaasuannut attaveqarfissaq: Naalakkersuisut Siulittaasuata allattaa, Eqaluk Høegh, oqarasuaat +299 56 24 50