Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut, nersornaaserneqarput

Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut, Nunat avannarliit 2018-imi Avatangiisinut nersornaataannik nersornaaserneqarput


Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut sinnerlugit aallartitat, massakkorpiaq Nunat avannarliit 2018-imi Avatangiisinut nersornaataannik nersornaaserneqarput. Nersornaasiineq 350.000 koruuninik nalilik, Nunat avannarliit Siunnersuisooqatigiivisa Oslop operamut illorsuaani nersornaasiilluni nalliuttorsiortitsinermi tunniunneqarpoq. Nersornaat, Nunat avannarliit Siunnersuisooqatigiivisa, Oslomi 70-issaannik ataatsimiinnerannut atatillugu tunniunneqarpoq, tassani nunani avannarlerni tamani naalakkersuisuni ilaasortat, ministeriunerit, ministerit arlallit allat aamma naalakkersuisuni illuatungiliuttut siulittaasui politikkikkut sammisat eqqartorniarlugit ataatsimiipput.

Pinngortitamut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann oqaaseqarpoq:

Naalakkersuisut tamaasa sinnerlugit, Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut, Nunat avannarliit 2018-imi Avatangiisinut nersornaataannik nersornaaserneqarnerannik pilluaqqorujussuarpakka. Tulluusimaarutigaara, Nunat avannarliit Siunnersuisooqatigiivisa, pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut suliaat pingaarutillit aamma suleqatiginneriaasaat nersormassuk. Kalaallit Nunaata nersornaat pissarsiaraa – pissutigalugu tassani aamma siuttuulluta ilaagatta. Pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut takutissimavaat, qanoq innutaasut, pisortat aamma ilisimatuut, ilisimasaminnik ataqatigiissitsisinnaanersut, qanimullu suleqatigiissinnaanersut, pinngortitamut aamma isumalluutinut uumassusilinnut iluaqutaasumik, inernerit pitsaanerpaat anguniarlugit. Nunatsinnut ulloq pingaartorujussuuvoq aamma tulluusimaarnartuuvoq, aamma nuannaarutigaara suliniut maannakkut nunat avannarliit tamakkerlugit ilisimaneqalissammat. Taamaalilluni ilisimatuut, pisortat aamma sumiiffinni innuttaasut akornanni suleqatigiinnerunermut aqqutissiuisooqataavoq – uagut nammineq nunatsinni aamma nunani avannarlerni tamani.”

Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut, piniartunik aamma aalisartunik katitigaavoq. Taakku Nunat avannarliit Avatangiisinut nersornaataannik tunineqarput, pinngortitami takusaminnik uppernarsaasiorlutik nalunaarsuinertik aamma sumiiffimmi ilisimasanik annertuunik tuniseqataanertik, kiisalu ingerlatsinermi pitsannguutinik siunnersuuteqarnertik pissutigalugu. Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut, inoqutigiinni ataatsimoorfimmik pilersitsisimapput, innuttaasut, ilisimatuut aamma ingerlatsiviit akornanni oqaloqatigiinnernik aamma suleqatigiinnernik siuarsaasumik, imaani avatangiisinut iluaqutaasumik.

Nersornaat, Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut suliaat pingaaruteqartut ingerlatseqqinniarlugit atorneqassapput. Kalaallit Nunaanni pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisunik arlalinnik peqarpoq, pisortat pilersaarutaata PISUNA-p ataani, 2009-mi pilersinneqarsimasumi. PISUNA-p anguniagaraa, uppernarsaalluni nalunaarsuinerit, avatangiisinillu ingerlatsinerit, aamma uumassusilinnik isumalluutinut ajornannginnerusumik, nutaaliortumillu periaaseqarluni, innuttaasut peqataanerisa pitsanngorsarneqarnissaat. Suliniut, ilaatigut Finlandimi aamma Ruslandimi suliniutinut assingusunut isummersuisimavoq. Periaaseq nunanut allanut aamma assigiinnik suliaqarfinnut, imaani aamma nunami, Issittumi aamma Issittup avatanni, amerlasuunut siammarterneqarsinnaavoq, pinngortitamut avatangiisinullu iluaqutaasumik.

Suli atuarit:

Avatangiisinut nersornaammik nersornaasiineq pillugu, Nunat avannarliit nittartagaanni suli atuarsinnaavatit.

PISUNA pillugu suli atuarit.

PISUNA-p pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisuinit, paasisat aamma innersuussissutit qarasaasiami paasissutissanik katersivimmi PISUNA-net-imi atuarneqarsinnaapput.


Nunat avannarliit Siunnersuisooqatigiivisa 2018-imi nersornaataannut, pingasunut, Kalaallit Nunaat toqqarneqarsimavoq:

Nunat avannarliit siunnersuisooqatigiivisa avatangiisinut nersornaataat: Attumi pinngortitami isumalluutit pillugit siunnersuisut

Nunat avannarliit siunnersuisooqatigiivisa nipilersornermut nersornaataat: Georg Olsen

Nunat avannarliit siunnersuisooqatigiivisa atuagarsornermut nersornaataat: Magnus Larsen

Paasissutissanik annertunerusumik pissarserusukkuit, Immikkoortortami pisortaq Karen A. Motzfeldt oqa.: 346019 aamma e-mail: karm@nanoq.gl atassuteqarfigineqarsinnaavoq.