Ilulissani Nuummilu piffissamik eqquisinnaaneq annertusisussaavoq

Kangerlussuup mittarfittut sillimmatitut inissisimanissaa pillugu oqaaseqaat


Piffissaq eqquisinnaaneq pingaarnertut aallaaviuvoq. Oqaaseq teknikkimut tunngasoq taanna – oqaatigiilluaannarlugu – timmisartup sila qanorluunniit ikkaluaraangat qanoq akulikitsigisumik missinnaaneranut tunngasuuvoq. Taamaalilluni mittarfimmi piffissamik eqquisinnaaneq 100 procentiuppat, timmisartoq tamatigut missinnaavoq – paarlattuanillu 0 procentiusinnaalluni.

Kangerlussuarmut piffissamik eqquisinnaaneq qaffasissorujussuummat ilumoorpoq, 99,8 procentiulluni, taamaattumillu mittarfittut sillimmatitut naleqquttorujussuulluni. Kisiannili ullumikkut ikittuinnaat Kangerlussuaq ornitassatut qinertarmassuk unammilligassaavoq – taamaattumillu sila Kangerlussuarmi, aamma mittarfiup allap silaa apeqqutaasarluni.

Nuummi Ilulissanilu mittarfinnik tannerusunik sanasoqarpat, illoqarfiit mittarfeqarfiusut ullumikkornit pitsaanerujussuarmik piffissamik eqquiffiusinnaalissasut naatsorsukkat takutippaat, tassalu 95,1 aamma 98,1 procentit. Tamatumunnga ilaatigut teknologiit nutaaliaasut atorneqartussaanerat peqqutaavoq, taamaalillunilu timmisartut ullumikkornit akulikinnerusumik missinnaalertussaapput, silap anorillu qanoq innerisa apeqqutaanerat annikinnerulertussaammat.

Sisamanngornermi 6. september 2018-imi Air Greenlandip pisortaanera Sermitsiamut oqarpoq, Nuummi Ilulissanilu mittarfiit takinerulernerisa kingunerisaanik mittarfinni piffissamik eqquisinnaaneq annertunerulissasoq, tamatumalu kingunerisaanik siunissami illoqarfinnut marlunnut taakkununnga ullut timmisartuussisinnaanngiffiusut ikinnerulissasut.

Air Greenlandip pisortaanerata oqarneratut mittarfiit taakku aamma nunap iluani timmisartuussinermi annerusumik mittarfittut sillimmatitut atorneqarsinnaalissasut.

Eqqaamaneqassaaq, Imarpik qulaallugu timmisartunut mittarfiit marluk nutaat sananeqassappata, nunap iluani timmisartuussinerit 43 procentimik annikillisussaapput.

Tamatumunnga pingaartumik angalasut apuuffissaminnut ingerlaqqinnginnerminni, Kangerlussuaq akunniffittut atortariaaruttussaaneranut peqqutaavoq. Taamaalilluni ajornartorsiutit, Air Greenlandimit saqqummiunneqartut ilaat killilerneqassallutik.

Naggasiutigalugu erseqqissaatigissavara, siunissami mittarfiit ilusissaanni nutaami Kangerlussuup siunissaa pillugu suli aalajangiisoqanngimmat – tamanna politikkikkut aalajangiinerusussaavoq, kingusinnerusukkut Qaqortumi, Nuummi Ilulissanilu mittarfinnik nutaanik sanasoqassanersoq inissinneqareerpat isummerfigineqartussaalluni.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Simon Simonsen