Aalisakkanik misileraalluni 2018-imi aalisarneq

Naalakkersuisut aalajangerput 2018-imi aalisakkanik misileraalluni arlalinnik aalisartoqassasoq aamma sumiiffiit aalisarfigineqarsimanngisaannartut misissuiffigineqassasut.

Naalakkersuisut imartarujussuatsinni misileraalluni aalisarnissaq pingaartittorujussuuaat. Taamaattumik aalajangerput aalisakkanik assigiinngitsunik misileraalluni aalisartoqassasoq, sumiiffiit aalisakkanik siumorneqarsimanngitsut aamma sumiiffiit aalisarfigineqarsimanngisaannartut aalisarfigineqassallutik.

Misileraatitsinerit sumiiffinnillu aalisarfigineqarsimanngitsuni aalisarnissaq Naalakkersuisooqatigiit suleqatigiinnissaminnut isumaqatigiissutaannut naapertuulluinnarpoq, isumaqatigiissummi ima allassimasoqarluni:

“Aalisakkat tunisassiarineqarsinnaasut nutaat atorluarneqassapput, aammalu aalisarfiusinnaasuni nutaani misileraatitsilluni aalisartitsisoqartassalluni, taakkunanilu pisat nunatsinni suliarineqartussanngorlugit tulaanneqartarnissaat aqqutissiuunneqassaaq”.

Misileraalluni aalisarneq ima nassuiarneqarsinnaavoq, uku siunertaralugit aalisarnertut:

  • aalisagaqatigiinnik misissuineq, ilisimasaqarfigineqanngitsut
  • aalisarfinnik misileraaneq, ilisimasaqarfigineqanngitsut
  • aalisariaatsit atortullu nutaat atorlugit aalisarnermik misileraaneq

Aajuku sumiiffinni aalisarfiusimanngitsuni misileraanissamut, misileraalluni aalisarnissamut aamma nutaanik atortoqarluni aalisarnermik misileraanissamut piumasaqaatit.

Suussusia: Aalisakkat ilisimaneqareersut piniutit atorneqareersut atorlugit ilaatigut piffinni nutaanni ingerlanneqartussat

Aalisakkat: Saarullinnik, qaleralinnik, nataarnanik, najorpilikkanik, lange-nik, qeeqqanik eqalunnillu Tunumi sinerissap qanittuani ningittakkersorluni, qassusersorluni pullasersorlunilu aalisarneq

Piumasaqaatit:Aalisarneq sinerissap qanittuani ingerlanneqartussaavoq taamaasillunilu tunngaviusumik killeqarfiup 3 sømilimik avasissusillip tungaanut ingerlanneqartussaalluni. 

Aalisarnermi tassani Aalisarsinnaanermut akuersissutit pisassiissutillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 8, 8. april 2016-imeersumi malittarisassaniit (Aalisarsinnaanermut akuersissutit pillugit nalunaarut) immikkut ittumik angallatinut anginerusunut sinerissap qanittuani atorneqarsinnaasunut akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Taamaalillutik aalisariutit 75 BRT/120 BT-it taakkunanngalu anginerusut aalisarnissami tassani akuersissummik pisinnaapput.  Aalisariutip aalisariutinut  mikinerusunut piffimmi aalajangersimasumi akuersissummi allassimasussami tunitsivittut atorneqarsinnaanissaa Naalakkersuisoqarfiup piumasaqaatigisinnaavaa.

Akuersissutit ingerlatseqatigiiffinnut tallimanut tamarmik immikkut ataatsimik angallatilerlugit tunniunneqarsinnaanissaattaaq inassutigineqarpoq.

Suussusia: Aalisakkat ilisimaneqareersut imartani nutaani sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisarneqartussat

Aalisakkat: Kitaani avaleraasartuut

Piumasaqaatit: Kitaani sinerissamut qanittumi aalisarnissamut akuersissummik peqartut tamarmik misileraalluni aalisarnissamut tassunga akuersissummik pissarsisinnaassariaqarput. Sinerissa­mut qanittumi aalisarnermi Pinngortitaleriffimmi misissugassanik tigusisaria­qanngillat.

Kitaani avataasiorluni killiligaanngitsumik aalisartoqarnissaanut akuersissuteqartoqarnissaa inassutigineqarpoq. 

Suussusia: Aalisakkat ilisimaneqareersut imartani nutaani sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisarneqartussat

Aalisakkat: Kitaani ammassassuit, ammassat,  saarullernallu notersorluni qalorsuarsorlunilu aalisarneqartussat

Piumasaqaatit:

Avataasiortut

Kitaani avataasiorluni ammassassuarnik, ammassanik saarullernanillu killiligaanngitsumik notersorluni qalorsuarsorlunilu aalisartoqalernissaaq. 

Sinerissap qanittuani

Aalisarnermi tassani Aalisarsinnaanermut akuersissutit pisassiissutillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 8, 8. april 2016-imeersumi malittarisassaniit (Aalisarsinnaanermut akuersissutit pillugit nalunaarut) immikkut ittumik angallatinut anginerusunut sinerissap qanittuani atorneqarsinnaasunut akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Taamaasilluni aalisariutit 75 BRT/120 BT-imik angissusillit aalisarnissamut tassunga akuersissummik pisinnaapput. 

Suussusia: Sumiiffinni ilisimaneqarpianngitsuni sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisakkanik ilisimaneqareersunik msissuineq

Aalisakkat: Kalaallit Nunaata Kitaani 69N avannaani kilisalluni, qassusersorluni, pullasersorluni qassutinillu aalajangerneqarsimasunik qaleralinnik, saarullinnik, nataarnanik, tinguttuunik aalisakkanillu allanik avataasiorluni aalisarneq

Piumasaqaatit:

Avataasiorluni misileraalluni pisassiissutinik ningittagarsorluni, kilisalluni, qassusersorluni, pullasersorluni qassutinillu aalajangerneqarsimasunik aalisarner­mut 1.000 tonsiupput. Aalisarneq ingerlanneqassaaq tunngaviu­sumik killeqarfimmiit avammut EEZ-mut. Itissutsini 200 meterinik itinerusuni qassutit atorneqaqqusaanngillat.

Pisassiissutit ingerlatseqatigiiffinnut marlunnut avillugit tunniunneqarneqassapput, tamarmik immikkut 500 tonsinik taakkunannga qaleralinnik tamarmik 200 tonsinik pisassillugit tunniunneqarneqassallutik. Nakkutiginissai pisariillisarniarlugu pisassat marlunngorlugit avinneqarneqassapput, taamaasillutillu akuersissuteqarfigineqartut aalisakkanik assigiinngitsunik 300 tonsinik qalleralinnillu 200 tonsinik tunineqassallutik.

 

Suussusia: Imartanik ilisimasaqarfigineqanngitsunik ilisimatusarnikkut misissuineq

Aalisakkat: Tunup Avannaani 67N-imit avannarpasinnermi raajat 

Piumasaqaatit: Tunup avannaani 67N avannaani nalinginnaasumik TAC 500 tonsiusut saniatigut immikkut pisassiineruvoq. Akuersissutit ingerlatseqatigiiffimmut ataatsimut angallammit ataatsimit aalisarneqartussan­ngorlugit tunniunneqassapput.

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqareersunik ilisimanngisanillu piffinni ilisimaneqanngitsuni sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Tunumi pullasersorluni aalisakkanik assigiinngitsunik aalisarneq

 

Piumasaqaatit: Pisassat killilernagit aalisakkanik assigiinngitsunik aalisartoqassaaq , taamaattorli saattussanik amerlanerpaamik 1.000 tonsinik misileraalluni aalisartoqassaaq. Akuersissummik pissatsisussat aalisakkanik assigiinngitsunik aalisarsinnaanissaminnut kiisalu saattussanik killimmik aalisarsinnaanissaminnut akuersissummik tunineqassapput. Akuersissutit taamaallaat ataatsimoortillugit tunniunneqarsinnaapput. 

Misileraalluni aalisarneq pullasersornerinnakkut ingerlanneqassaaq. Aalisarnermut Piniarnermullu naalakkersuisoqarfik akuersissutinik ingerlaavartumik allanngortitsisin­naanissaminut piginnaatinneqarpoq, tassunga ilanngullugit nigartat annikinnerpaaffissaanut tunnga­sut. Taamaasiornikkut siunertarineqanngitsumik annertuunillu saniatigut pisaqartoor­tarnissaq pinngitsoorniarlugu.   

Kalaallit Nunaata isumaqatigiissutit naapertorlugit saattussat ilaat Savalimmiormiunit aalisarneqartussanngortissinnaavai.

Saattussat sinneruttut 500 tonsit kalaallit ingerlatseqatigiiffiinut marlunnut tamarmik immikkut ataatsimik aalisariuteqartussanut avillugit tunniunneqassapput.   Ingerlatsisup saattuartassani nungukkunigit aalsarneq unitsinneqassaaq.

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqanngitsuni imartani ilisimaneqanngitsuni sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Kapisillit (Guldlaksit)

Piumasaqaatit: 3.500 tonsinik pisassiilluni guldlaksinik misileraasoqaqqinnissaaq. Pisassat Kitaanut Tunumullu atuupput.  Akuersissutit piffissani tassani saarullinniarnissamut suluppaagarniarnissamullu akuersissuti­nut ilaatillugit tunniunneqassapput.

Pisassiissutit ilaat aalisarneq pillugu isumaqatigiissutit naapertorlugit EU-mut  aalisar­neqartus­sanngortinneqarsinnaapput.

Pisassat kalaallinut pisassanngortinneqarsimasut killiligaanngitsumik aalisarneqarsin­naanis­saat aammalu guldlaksinik aalisarnerup saarullinnik suluppaakkanillu pisassat tamakkerlugit aalisarneqarniartullu unitsinneqassapput.

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqanngitsunik ilaatigut piffinni ilisimaneqanngitsuni atortut ilisimaneqartut atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Putooruttut

Piumasaqaatit: Avataasiorluni putooruttut 3.500 tonsit pisassiisoqarsinnaapput.  Saniatigut pisarisuukkanut maleruagassat nalinginnaasut malinneqassap­put.   Pisassat Kitaanut Tunumullu atuupput

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqanngitsunik imartani nutaani sakkut ilisimaneqareersut atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Tunumi eqalukkat saarulliillu ilaat istorsk

Piumasaqaatit:  Aalisakkanit taakkunannga immikkut 5.000 tonsinik pisassiisoqarpoq. Kilisaatinik, qalorsuarnik pullatinillu aalisarnissamut akuersissuteqartoqarpoq.

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqanngitsunik ilaatigut piffinni ilisimaneqanngitsuni periutsit sakkullu nutaat atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Aalisakkat ikinerinnarsiortut  (sølvøksit, laksesild-it aamma lysprikfiskit)

Piumasaqaatit Aalisakkanut ikerinnarsiortunut aalisakkanullu allanut killiligaanngitsumik pisassiisoqar­poq.

Suussusia: Aalisakkanik ilisimaneqanngitsunik ilaatigut piffinni ilisimaneqanngitsuni atortut ilisimaneqartut atorlugit aalisarneq

Aalisakkat: Kitaani Tunumilu sinerissap qanittuani amikut

Piumasaqaatit: Killiligaanngitsunik pisassiisoqarrpoq. Akuerissutit sinerissap qanittuani saarullinniarnissamut nataarnarniarnissamullu akuersissutaateqareersunut tunniunneqar­sin­naa­sariaqarput.  Akuersissummi piumasaqaataasaaq saarullinnik qaleralinnillu nammattunik pisassaqareersimanissaa. Saarullittassat qaleralittassalluunniit tamakkerlugit aalisarneqarpata amikorniarsinnaanissamut akuersissut atorunnaassaaq.  

Misileraalluni aalisarnissamut akuersissutinik februaarip aallaqqaataa 2018 nallertinnagu qinnuteqartoqarsinnaavoq. Misileraalluni aalisarnissamut qinnuteqartoqarsinnaavoq, immersuiffissaq atorlugu qinnuteqartoqarsinnaalluni.

Misileraalluni aalisarsinnaanermut akuersissutit qinnuteqareernikkut pineqarsinnaapput. Akuersissutit taamaallaat ingerlatsiveqatigiiffinnut nunatsinneersunut tunniunneqassapput.

Pinngortitaleriffiup aamma Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup innersuussutai tunngavigalugit misileraalluni aalisartoqassaaq. Misileraalluni aalisartoqareerpat aalisarneq pillugu nalunaarusiortoqassaaq.

Aalisakkanik qulaani taaneqanngitsunik misileraassalluni kissaateqartoqarpat, Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut saaffiginnittoqarsinnaavoq; apnn@nanoq.gl

Misileraalluni aalisarnissamut qinnuteqarfissaq aasinnaavat UANI

Misileraalluni aalisarnissamut qinnuteqarnissamut ilitsersuut aasinnaavat UANI

Paasissutissat sukumiinerusut uani pisinnaavatit:

http://www.businessingreenland.gl/kl-GL/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskeri