Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq nutaaq

Naalakkersuisut ullumi ataatsimiinnerminni aalajangerpaat Kommune Kujallermi aningaasa-qarnermut pisortaq Kenneth Høegh Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanertut periarfissaq siulleq atorlugu atorfinitsinneqarnissamik neqeroorfigineqassasoq.

 

Kenneth Høegh ukiuni arlaqalersuni pisortatut sulinermik misilittagaqarpoq naalakkersuiso-qarfiullu akisussaaffigisaanut tunngasunik suliaqarnermik misilittagaqarluni. Kenneth Høegh massakkut Kommune Kujallermi pisortaanerugallartutut atorfeqarpoq 2017-imi majimi akisussaaffigilikkaminik.

 

Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen tassunga tunngatillugu oqarpoq:

 

Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi suliassa-nut tunngasunut Kenneth Høegh pisortanngortortussanngormat Nuannaaqaanga. Kenneth Høegh suliffigisarsimasani nunanilu allani sulisarsimanermigut suliassat akisussaaffigiligassani pisortaaffigisassanilu ilisimalluarlugillu misilittagaqarfigai. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut peqatigalugit Kenneth Høeghip atorfissamini sulilernissaanut qilanaaqaagut.”

 

Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaa-nertut atorfimmut qinnuteqarsimasut arfineq marluusimapput.