Trikininit tunillatsinnissat imaalioruit pinngitsoortissinnaavat!

Stemningsbillede af Indlandsisen

Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffiup nunatsinni nakorsaanerullu ataatsimut tusagassiorfinnut nalunaarutaat

Neqi piffissami sivisuumi uukkukku imaluunniit siakkukku tunillanneqarnissamut aarlerinartuerutissaaq!

Qanoq iliorluni neqi suliarineqassava:

Neqip iganerani sianneraniluunniit neqip issunerpaaffiata kiassusia minnerpaamik 75 grader Celsiusimik kiassuseqassaaq.

Neqi eqqortumik kiassusilimmut uunneqarsimasoq qasertumik imaluunniit qasertoq-kajortumik qalipaateqartarpoq.

Kalaallit Nunaanni neqi qeritinneqarluniluunniit panertinneqaraluarpat trikinip uumasuarai toqunavianngillat uumasuaqqat silaannarmut nillertumut panertumullu naleqqussarsimagamik.

Oqaluttuassartaa:

2016-imi aasakkut pisimasoq tunngavigalugu Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik nunatsinnilu nakorsaaneq tusagassiorfinnut imaattumik nalunaaruteqarput.

Taamanikkut inuit arlaqartut ataatsimut nereqatigiiffiusumi nannup neqaanik nerisimasut trikinoseqartut paasineqarput. Neqi tuniniarneqannginnermini misissorneqareersimagaluarpoq. Neqip misissorneqarnerani trikinimik nassaartoqarsimanngilaq.

Nerisitsiffiusumi neqi sinnerussimasoq kingorna Danmarkimi labortoriami misissorneqarpoq.

Misissuinermit tassannga akissut Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfiup tigoqqammerpaa. Misissuinerup takutippaa neqi trikinininngaanneersunit uumasuaraqartoq.

Trikinose Kalaallit Nunaanni:

Trikinose nappaataavoq uumasuniit inunnut tuniluuttartoq.

Issittumi nappaat uumasuaqqamit Trichinella spiralis var. nativa-mit pilersinneqartarpoq.

Uumasuaqqat uumasut miluumasut imaani nunamilu uumasuusut nukiiniissinnaasarput.

Kalaallit Nunaanni uumasuaqqat taakkua nannuni, aaverni, puisini, qimmini teriannianilu nassaassaasarput. Kalaallit Nunaanni uumasut miluumasut allat trikininik nassaarfiunikuunngillat.

Inuk trikinilimmik naammattumik uunneqarsimanngitsumik neqitorpat uumasuaqqat puumininngaanniit anillattarput. Uumasuaqqat inuup aqajaruani inalugaanilu ineriartortarput amerliartortarlutillu kingornalu uumasuaqqat inuup timaata sinneranut siaruaallutik. Naggataatigut uumasuaqqat nukinniilertarput.

Nappaatip ersiutai:

Piffissami tunillanneqarnermiit sapaatit akunnerisa 1-4-at qaangiunneranni nappaatip ersiutai malunniussinnaapput. Ilaatigut uumasuaqqat qanoq amerlatigisut nerineqarsimanersut nappaatip ersiutaasa sakkortussusaanut apeqqutaasarput.

Tunillanneqarnerup kingorna makku siullertut ersiutaapput:

  • Inuunilunneq
  • Kissarneqarneq
  • Niaqorlorujussuarneq
  • Uulikullattarneq
  • Kiakkertarneq
  • Nukitsigut anniarneq
  • Nukitsigut qasoqqaneq
  • Isit avatangiisaani pullanneq
  • Timmissinnaaneq

Malunniutit taakku sapaatit akunneri arlallit malugisimaneqarsinnaapput uumasuaqqat timimi ingerlaarnerat tamatumunnga pissutaavoq.

Qaammatit 1-2-luk qaangiunneranni uumasuaqqat nukinnut siaruareersimasarput. Tunillatsissimanerup ersiutai malunnarunnaariartussapput taamaattorli suli sapaatit akunnialuini nukiit nukillaangagallarsinnaallutik. Tunillanneqarnerup kingorna ukiup affaa tikillugu nukitsigut suli anniartoqartarsinnaasarpoq. Uumasuaqqat uumasunit toqungasuneersut sapaatit akunnerini arlalinni suli tunillaassuussinnaasarput.

Inuit trikinosemik tunillatsissimasut piaarnerpaamik nakorsamut attaveqassapput.  Siusinaartumik paasineqarluni nappaat katsorsaruminarneruvoq.

Pisortatigoortumik trikininik misissuineq:

Aarfit nannullu pisarineqarsimasut neqaasa trikineqarsinnaanerannik najukkani napparsimmavinni misissuisitsinissaq inatsisitigut pisussaaffiuvoq. Napparsimmavinni labortoriami misissuinikkut neqi inuussutissatut nerineqarsinnaanersoq nalilerneqartarpoq.

Atuisup akisussaaffia:

Pisortatigoortumik misissuinermi neqi trikineqanngitsoq paasineqareeraluarpalluunniit Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik nunatsinnilu nakorsaaneq imaattumik kaammattuuteqarput:

Neqi trikinimik tunillanneqarsimasinnaasumit uumasumeersoq tamatigut uunneqartassaaq. Neqip uusup issunerpaaffia minnerpaamik 75 grader Celsiusinik kissassuseqassaaq. Taamaaliguni trikini tuniluussinnaajunnaassaaq.