Namminiilivinnissaq taperserneqarpoq

Namminiilivinnermut Naalakkersuisoq Ilulissani Qasigiannguanilu namminiilivinnissaq pillugu innuttaasunut ataatsimiititsivoq

I­lu­lis­sa­ni Qa­si­gi­an­ngu­a­ni­lu nam­mi­nii­li­vin­nis­saq pil­lu­gu in­nut­taa­su­nik a­taat­si­mii­tit­si­ne­rit so­qu­ti­gi­ne­qar­lu­ar­put. Su­miif­fin­ni mar­luu­su­ni a­taat­si­miin­ne­rit peqataaffigi­ne­qar­lu­ar­put in­nut­taa­sul­lu o­qal­lin­ner­nut pe­qa­taal­lu­ar­lu­tik. In­nut­taa­sut a­taat­si­mii­tin­ne­qar­ne­ri­ni o­qal­lin­ner­ni tun­nga­vis­sat saq­qum­mi­un­ne­qan­ngin­ne­ri­ni nam­mi­nii­li­vin­nis­sa­mut a­ta­til­lu­gu qu­le­qut­tat e­qi­mat­tak­kaa­ni mi­ki­su­ni o­qal­li­si­gi­ne­qartar­put.

Nam­mi­nii­li­vin­nermut, Pin­ngor­ti­ta­mut, A­va­ta­ngii­si­nut Nu­na­le­ri­ner­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­sup a­taat­si­miin­ne­rit aal­lar­ner­lu­git Naa­lak­ker­su­i­su­ni nam­mi­nii­li­vin­nis­sa­mut a­ta­til­lu­gu su­li­at naat­su­mik i­li­sa­ri­tittar­pai.

”Kik­kut ta­mar­mik tu­saa­ne­qar­nis­saat tunniussaqarnissaallu pi­ngaa­ru­te­qar­poq. As­si­giin­ngis­sutaarni­vut a­taq­qis­sassaraarput. Nam­mi­nii­li­vin­nis­saq tassaavoq im­mit­sin­nut a­taq­qi­ner­mut, aam­ma­li a­kun­nit­sin­ni a­taq­qe­qa­ti­giin­ner­mut tun­nga­suu­soq. Eqqortumik toq­qa­vis­saq sananissaanut nukiit tamaasa pisariaqartippagut, taa­maa­lil­lu­ta­ i­ne­ri­ar­tor­ne­rup aq­qu­tis­sa­mut sammivissatsinnut aallariarnissaanut ingerlaarsinnaassagatta. Aqqut ingerlavigisarput tassaavoq Nam­mi­nii­li­vi­nnis­samut aqqut – nu­nat­sin­nut aq­qu­tis­sa­ni eq­qor­tu­tu­aa­soq”, Nam­mi­nii­li­vin­ner­mut, Pin­ngor­ti­ta­mut, A­va­ta­ngii­si­nut Nu­na­le­ri­ner­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq. 

Qu­le­qut­tat, in­nut­taa­su­nik a­taat­si­miin­ner­ni qitiusut i­laat tassaapput nu­nat­sin­ni meeq­qat i­nuu­sut­tul­lu i­nuu­ner­min­ni pit­saa­ner­paa­nik a­tu­ga­qar­nis­saan­nut qu­lak­kee­ri­nis­sap pi­ngaa­ru­te­qar­ne­ra­nut tun­nga­suusoq. O­qal­lin­ner­ni a­nga­joq­qaat ki­ngu­aa­riin­nik tul­lin­nguut­tus­sa­nik pe­ror­saa­ner­mi i­lu­si­lii­ner­mi­lu a­ki­sus­saaf­fim­mik an­ner­tuu­mik pi­ngaa­ru­ti­lim­mil­lu tigummisaqartuunneri o­qal­li­si­gi­ne­qar­put. Meeq­qa­nut kil­li­lii­sar­nerit a­san­nin­ner­mik ta­ku­tit­si­ne­ru­pput, im­mit­sin­nut susassareqatigiinnissatsinnut sapiissuseqartariaqarpugut. O­qa­ri­ar­tuu­tit pi­ngaar­tul­lit i­lagaat meeq­qat a­tu­ar­fii­sa i­lin­ni­ar­ti­taa­ne­ril­lu pi­ngaa­ru­te­qar­ne­ri, taak­ku­lu nu­nat­sin­nut na­leq­qus­sa­gaa­nis­saat, taa­maa­lil­lu­ni­lu aam­ma nu­nat­ta i­lu­a­ni ni­u­e­ru­te­qar­ner­mut nu­nat­ta­lu o­qa­lut­tu­a­ri­saa­ne­ra­nut i­lu­a­qu­taa­nis­saat na­qis­su­ser­ne­qar­poq. Meeq­qat i­nuu­sut­tul­lu nu­kit­tuf­fi­vut san­ngiif­fi­gul­lu, aam­ma­lu nu­nat­ta pi­sa­ri­a­qar­ti­taat i­li­si­mas­sa­vaat, taa­maa­lil­lu­tik i­nuu­sut­tut nu­nat­ta i­ne­ri­ar­tor­ne­ra­ni a­ki­sus­saaf­fim­mik ti­gu­si­nis­sa­mut pi­a­reer­sar­lu­ar­ne­qas­sam­ma­ta. Ka­laal­li­sut o­qaat­sitta  nu­kit­tor­sar­ne­qarnissaat  pi­u­ma­sa­ri­ne­qar­poq a­tu­ar­ti­taa­nikkut i­lin­ni­ar­ti­taa­nikkut aam­mali pi­sor­ta­ni sul­lis­siveqarfinni.

In­nut­taa­sut e­qi­mat­tak­kaar­ne­ri­ni e­qi­mat­tat a­taat­sit a­kaa­re­qa­ti­giin­ne­rup an­ner­tu­sar­ne­qar­nis­saa i­sum­mallu as­si­giin­ngit­sut i­nis­sa­qar­tin­ne­qar­nis­saat ti­kip­paat. in­nut­taa­sut ar­lal­lit i­nuus­su­tis­sa­le­ri­ner­mi ner­su­til­lu na­kor­sa­qar­ner­mi su­li­a­qar­fiit nunatsinnut a­nger­laan­ne­qar­ta­ri­a­qar­ne­rat oqariartuutigaat, kii­sa­lu ne­ri­sas­sat, a­ti­sat pin­ngor­ti­ta­mil­lu tu­ni­sas­si­at eq­qar­saa­ti­ga­lu­git im­mi­nut pi­ler­sor­ne­rup an­ner­tu­si­nis­saa­ta pi­ngaa­ru­te­qar­ne­ra tik­ku­ar­neqarluni.

”Nam­mi­nii­li­vin­nis­sa­mik su­li­a­qar­neq, in­nut­taa­su­gut ka­ter­suuf­figigipput an­ner­tuu­millu ta­per­ser­sor­ne­qar­toq takullugu tul­luup­pu­nga. Su­li­aq an­ner­tuu­mik tun­ni­u­si­maf­fi­gi­ne­qar­poq, aam­ma­lu i­su­mas­sar­si­u­i­ner­pas­su­it pi­u­ma­sa­qaa­ter­pas­su­il­lu nu­nat­sin­ni nam­mi­nii­li­vin­nis­sa­mut pi­u­mas­su­se­qar­ner­mik ta­ku­tit­siviusut apuunneqartarput. Tusaasinnaasut ta­mat­ta si­u­ti­vut am­ma­til­lu­git naa­pit­tar­nis­sar­put pisariaqarpoq, taa­maa­lil­lu­ta­ nu­nat­sin­ni i­ne­ri­ar­tor­ner­mik kis­saa­ti­gi­sat­sin­nik a­qut­si­sin­naa­nis­sar­put ingerlasinnaaqqullugu.  Nam­mi­nii­li­vin­nis­saq siammasissuuvoq sor­pas­su­ar­nillu nassataqarluni, aam­ma­lu in­nut­taa­sut a­taat­si­mii­tin­ne­qar­tar­nis­saat o­qal­lin­nis­saallu pingaaruteqarput, taa­maa­lil­lu­ni­ kik­kut ta­mar­mik tu­saa­ne­qar­sin­naa­nis­saat peqataatinneqarsinnaanissaallu anguneqarsinnaammat nu­nat­sin­nut si­u­nis­saatsinnullu i­lu­a­qu­taa­su­mik im­mer­su­eqataafiullutik<. U­a­gut a­quut ti­gus­sa­ner­lu­ti­gu nam­mi­neer­lu­ta aa­la­ja­ngi­gas­sa­raar­put si­un­ner­fit­sin­nul­lu sammivilerlugu a­qut­tus­saavugut. Nam­mi­nii­li­vin­nis­saq a­ki­sus­saaf­fim­mik ti­gu­si­nis­sa­mut, im­mit­sin­nut a­taq­qi­nis­sa­mut na­li­giin­nis­sa­mul­lu tun­nga­ssuteqarto­ru­jus­suu­voq”, Nam­mi­nii­li­vin­ner­mut, Pin­ngor­ti­ta­mut, A­va­ta­ngii­si­nut Nu­na­le­ri­ner­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq.   

An­ner­tu­ne­ru­su­mik paa­si­sa­qa­ru­sun­ner­mi naa­lak­ker­su­i­sup al­lat­taa Naa­sun­ngu­aq Olsen, tlf. 345414-i­mut, e-ma­il: na­su@na­noq.gl, saaf­fi­gi­ne­qas­saaq