Timmissat pillugit nalunaarut nutaaq

Appat lomvier

Timmissat illersorneqarnerat piginiagaanerallu pillugit nalunaarut Naalakkersuisunit akuersissutigineqarpoq.

Pinngortitaleriffimmit (PI) siunnersuineq aamma atuisut ilisimasaat 2013-2014-imi pissarsiarineqarsimasut tunngavigalugit, miternut, appanut taateraanullu piffissat piniagaaffiusartut ullormullu pisarineqarsinnaasut iluarsiivigineqarput kiisalu timmissamik nutaamik piniarneqarsinnaasumik saqqummiisoqarluni. Kiisalu timmissat ineqarfigisartagaat innaq ataaseq eqqissisimatinneqalerpoq aamma sumiiffiit timmissanik eqqissisimatitsiviusut amerlanerulersinneqarsimallutik. Appat (Ritenbenk) piniarnernut tamanut eqqissisimatitsiviulerpoq. Taamaaliortoqarpoq sumiiffimmi tassani appat amerlassusaat ammuinnaq ingerlalernerisa kingunerisaanik.

Aqutsiveqarfiit

Nalunaarummi pisoqqami aqutsiveqarfiit 18-iusimapput. Tusarniaanermi akissutit tunuliaqutaralugit maannakkut aqutsiveqarfiit (immikkoortortaqarfiit) sisamanngorput.

Aqutsiveqarfik 1: Qaanaap aqutsiveqarfia

Aqutsiveqarfik 2: Upernaviup Uummannallu aqutsiveqarfii

Aqutsiveqarfik 3: Ilulissaniit Nanortalik ilanngullugu aqutsiveqarfik

Aqutsiveqarfik 4: Tasiilaq Ittoqqortoormiillu.

Appat

Maj 2016-imi PI Kalaallit Nunaanni appanut killiffik pillugu allakkiorpoq. Appat pillugit ilisimasat nutaanerpaat takutippaat, Kalaallit Nunaanni appaqarfinni amerlanerpaani appat annertuumik ikiliartortut, Qaanaami appaqarfiit kisiisa pinnagit taakku amerlassutsimikkut ajornartorsiutaanngimmata. Ataatsimut isigalugit Kalaallit Nunaanni appat manniliorsinnaasut 1990-imiit 15%-imik ikileriarsimapput. Qaanaaq eqqaassanngikkaanni, tamakkiisumik 35-40 %-imik ikileriartoqarpoq.

Misissuinerit amerlanerusut takutippaat appa qularnanngitsumik aamma timmissat ukiisarfiini silaannarmik pissuteqartumik imaani allanngornernik pitsaanngitsumik sunnerneqartartut, immat Kalaallit Nunaata kujataaniittut aamma kujammut kitaaniittut ilanngullugit. Taamaattumik piniarneqartarnerinnaat kisimi appaqarfiit annikillerujussuarnerinut pissutaanngilaq, piniarnermilli annikillisitsineq manna tikillugu Kalaallit Nunaanni aqutsisinnaanermut periarfissaasinnaasut kisiartaraat.

Piffissat appanniarfiusussat:

 

Aqutsiveqarfik 1

Aqutsiveqarfik 2

Aqutsiveqarfik 3

Aqutsiveqarfik 4

Nalunaarut pisoqaq

01.09-28/29.02

01.03-15.06

01.09-28/29.02

15.10-28/29.02

01.09-28/29.02

01.03-31.05

Nalunaarut

nutaaq

15.10-29.02

01.03-15.06

15.09-15.11

01.11-15.12

01.11-31.12

Assigiinngissut

Qaammatip aappaata affaanik (1½)

annikillisitsineq

Qaammatinik sisamanik (4) annikillisitsineq

Qaammatinik pingasunik (3) annikillisitsineq

Qaammatinik arfineq marlunnik (7) annikillisitsineq

 

Tamanna isumaqarpoq appanniarneq 1. januar 2017 unissasoq, nunap immikkoortua 1 eqqaassanngikkaanni, tassa Qaanaaq, nunaqarfii ilanngullugit.

Ullormut appattassat:

 

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartallit

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartallit

Nalunaarut pisoqaq*

30

5

Nalunaarut nutaaq

20

3

* Nalunaarummi pisoqqami timmiaqatigiit appat, appat sigguttuut, mitit siorartuut mitillu siorakit amerlassusaat ataatsimut katinneqarnikuusimapput.

Nunap immikkoortuani (zone) 1-imi upernaakkut appanniartoqarsinnaavoq. Piffissami tassani ullormi piniarfiusumi ataatsimi appat amerlanerpaanik tallimat (5) pisarineqarsinnaapput taamaallaallu nammineq atugassatut.

Mitit

Mitinut 2001, 2004 aamma 2009-mi sukaterinerit sunniutaat takuneqarsinnaasimapput, mitillu ukiuni kingullerpaani amerligaluttuinnarsimapput. Amerliartorneralli unissimasutut isikkoqarpoq.

Miterniarsinnaanerup sivisussusaa:

 

Nunap imm. 1

Nunap imm. 2

Nunap imm. 3

Nunap imm. 4

Nalunaarut

pisoqaq

15.10-31.03 (miteq)

15.10/28/29.02 (miteq siorakitsoq)

15.10-31.03 (miteq)

15.10-28/29.02 (miteq siorakitsoq)

15.10-15.03

15.10-31.03 (miteq)

15.10-28/29.02 (miteq siorakitsoq)

Nalunaarut

nutaaq

15.10-30.04 og 01.05-31.05

15.10-30.04

15.10-31.03

15.10-15.04

Assigiinngissut:

Miteq

Miteq siorakits.

Qaammat(it):

Ataaseq sivitsorneq.

Marluk sivitsorneqarp.

Qaammat(it):

Ataaseq sivitsorneq.

Marluk sivitsorneqarp.

Qaammatip affaanik sivitsorneqarpoq

Qaammat(it):

Ataaseq sivitsorneq.

Marluk sivitsorneqarp.

Ullormut mitertassiissutit nunap immikkoortuani zone 1-4:

 

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartallit

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartallit

Nalunaarut

pisoqaq*

30

5

Nalunaarut

nutaaq

40

10

Ullormut mitertassiissutit nunap immikkoortuani zone 1-imi 1. maj – 31. maj, taamaallaat nammineq atugassanik pisaqarsinnaalluni:

 

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartallit

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartallit

Nalunaarut

pisoqaq*

30

5

Nalunaarut

nutaaq

20

20

Taateraat

PI-mit biologinit siunnersuineq naapertorlugu isumaqarfigineqarpoq piffissap piniarfiusussap sivitsorneqarsinnaanera illersorneqarsinnaasoq.

APN-imit qinerneqarsimavoq pisat nakkutiginerisigut timmiaqatigiit pisassiissuteqarfigisalerniarlugit.

 

Aqutsiveqarfik 1

Aqutsiveqarfik 2

Aqutsiveqarfik 3

Aqutsiveqarfik 4

Nalunaarut

Pisoqaq

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

Tusarniaassutigineqartoq

16.08-31.03

16.08-31.03

16.08-15.05

16.08-15.05

Nalunaarut

nutaaq

01.09-31.10 + 01.03-31.03

01.09-31.10 + 01.03-31.03

01.09-31.03

01.09-31.03

Assigiinngissut

Qaammatit 3½ sivikillivoq

Qaammatit 3½ sivikillivoq

Qaammatip affaanik sivitsorpoq

Qaammatip affaanik sivitsorpoq

Taateraat taamaallaat nammineq atugassatut pisareqqusaapput:

 

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartallit

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartallit

Nalunaarut

pisoqaq

Pisassiissuteqartoqanngilaq

Pisassiissuteqartoqanngilaq

Nalunaarut nutaaq

10-t

10-t

Timmissat pisassiissuteqarfiunngitsut

Timmissatut nutaatut piniarneqarsinnaasutut kangoq ilanngutsinneqassaaq aamma canadap nerleranut piffissaq piniarfiusartoq allanngortinneqassalluni.

 

Kangoq

Canadap nerlera

Nalunaarut

pisoqaq

Piniartoqaqqusaasimanngilaq

15.08-15.10

Nalunaarut

nutaaq

01.09-15.10

01.09-15.10

Sumiiffiit timmissanik illersuiffiusut

Oktober 2013-imi PI-mit nalunaarusiaq nr. 87 saqqummersinneqarpoq tassanilu takutinneqarpoq sumiiffinni timmissanik illersuiffiusuni (FBO) 13-ini 6-it qimanneqarsimasut taamaattumillu attuumassutaarussimallutik. Timmiaqarfiit taakku peerlugit sumiiffinnik allanik nutaanik taarserneqarnissaat siunnersuutigineqarpoq. Tassunga atatillugu APN-imit PI qinnuigineqarpoq FBO-usinnaasut pillugit allattuiffimmik suliaqaqqullugu, taakkunani makku immikkut eqqarsaatigineqassasut:

  • Timmissanik navianartorsiorsinnaasunik illersuineq
  • Sumiiffiit timmiaqarfiulluartut illersorneqassasut.
  • Timmiaqarfiit nunap immikkoortuinut pingaarutillit
  • Timmissat inigisartagaanni innani ikiliartortoqarnera imaluunniit timmissat ilaat/timmiaqatigiit/timmiaqatigiinnulluunniit ilaasut pitsaanngitsumut ingerlasut.

Juni 2014-mi APN allattuiffimmik pissarsiaqarpoq tassani sumiiffiit nalunaarsorneqarsimallutik qaffasissumik, akunnattumik aamma annikitsumik pingaartinneqartunik. Sumiiffinnit qaffasissumik pingaartinneqartut pillugit allattuiffimmiit APN-imit sumiiffiit 27-it toqqarneqarsimapput taamaasilluni maannakkut sumiiffiit timmissanik illersuiffiusut 40-it toqqarneqarsimallutik Kalaallit Nunaanni tamarmiusumeertut imaralugillu appaqarfiit ilisimaneqartut tamaasa.

Uumasorsiuut inassuteqaataat nutaaq – nutaamik nalunaarut allanngortiteqqissaaq

Nalunaarummi nutaami PI-p appat pillugit inassuteqaataa nutaanerpaaq isummerfigineqanngilaq. PI-p appat pillugit inassuteqaat nutaaq 28. oktober 2016 nassiuppaa, taannalu suliarineqartussaavoq, ilaatigut illup avataani tusarniagassat attuumassuteqartut tusarniarneqartussaallutik.

”PI siunnersuivoq:

  • Kalaallit Nunaanni appat ukiuni qulini eqqissitivinneqarnissaannik
  • Appat upernaakkut piniagaasinnaanissaat immikkut akuersissutigineqassappat tamatuma taamaallaat Qaanaap pigisaanut atortinneqarnissaa innersuussutigineqarpoq (Illoqqortoormiit allanilu pinnagit)
  • Appat upernaakkut piaqqiornerisalu nalaani anngiortumik piniagaasarnerisa unitsinneqarnissaat anguniarlugu sulisoqassasoq
  • Kalaallit Nunaanni appat pillugit aqutsinikkut pilersaarusiortoqassasoq, ilaatigut siuliani taakkartorneqartut ilanngunneqarlutik.”

APN-ip appat pillugit aqutsinikkut pilersaarusiornissaq suliaralugu aallartippaa, taassumalu ataani inassuteqaat nutaanerpaaq sulinermi ilannguttussaallugu. APN-ip nalilerpaa inassuteqaat nutaanerpaaq nalunaarummut annertuumik allannguuteqarnermik kinguneqarsinnaasoq, taamalu piffissamik atuinissamik pisariaqartitsisoq aammalu illup avataani tusarniaanermik allamik pisoqartariaqartoq.

Sukumiinerusumik paasissutissat pissarsiarineqarsinnaapput Immikkoortortaqarfimmi pisortamit Amalie Jessen-imit. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf.+299 553342