Unammisitsinermi Qujanaq-mi ajugaasut

Unammisitsinermi Qujanaq-mi ajugaasut tassaapput Qeqertarsuup Atuarfiani 2. klasse aamma Inger Jeremiassen Kitsissuarsunneersoq

Su­ka K. Fre­de­rikse­nip Ju­li­e Ber­thelsen aam­ma Per Ro­sing pe­qa­ti­ga­lu­gi­t u­nam­mi­sit­si­ner­mi Qu­ja­naq-mi a­ju­gaa­sut mar­luk nas­saa­raat. A­ju­gaa­soq ver­sit ar­la­lis­su­it nu­an­ner­su­mik, nas­saar­si­or­fi­ul­lu­ar­tu­mik po­qer­su­mil­lu al­la­gaa­sut a­kor­nan­ni nas­saa­ri­ne­qar­poq.

U­nam­mi­sit­si­neq Qu­ja­naq pe­qa­taaf­fi­gi­ne­qar­lu­ar­poq

Fa­ce­book-ik­kut u­nam­mi­sit­si­neq qu­ja­naq pi­nga­sun­ngor­ner­mi no­vemba­rip ul­lu­i­sa 16-i­an­ni naammassi­voq, nu­na­lu ta­mak­ker­lu­gu pe­qa­taaf­fi­gi­ne­qar­lu­ar­si­ma­voq. Ver­sit 100-er­pi­aat saq­qum­mi­un­ne­qar­put, aam­ma­lu ver­sit mar­luk ar­laat pit­saa­ner­paa­tut toq­qar­ni­ar­ne­qar­ne­ri a­jor­naat­su­in­naa­si­man­ngit­soq Nam­mi­nii­li­vin­ner­mut, Pin­ngor­ti­ta­mut, A­va­ta­ngii­si­nut Nu­na­le­ri­ner­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq.

Qe­qer­tar­suup A­tu­ar­fi­a­ni 2. klas­sit aam­ma I­nger Je­re­mi­as­sen Kit­sis­su­ar­sun­neer­soq pil­lu­aq­qo­ru­jus­su­ar­pa­vut. Na­li­lii­suul­lu­ni su­li­aa­voq sa­per­nar­toq, tas­sa­mi ver­sit nu­an­ner­sor­pas­su­it nu­na­mi su­miif­fin­nit ta­ma­neer­sut tak­kus­si­map­put. I­nu­it nas­saar­si­ul­laq­qe­qaat, aam­ma­lu ta­ku­sin­naa­va­ra ver­sit paa­si­tit­si­ni­aa­ne­rup Qu­ja­naq-p Fa­ce­book-ik­kut qup­per­ne­ra­ni i­nger­la­teq­qin­ne­qa­qat­taar­si­ma­sut. Ver­sit su­mut ta­ma­nut an­ngus­si­ma­sut ta­kul­lu­git nu­an­ner­poq. U­nam­mi­sit­si­ner­mi eq­qak­kat­ta, aam­ma­lu qa­noq i­li­or­lu­ta ta­mat­ta a­va­ta­ngii­sit­sin­nik paaq­qi­nin­ne­ru­ler­sin­naa­nit­ta eq­qu­maf­fi­gi­ne­qar­ne­ru­ler­nis­sar­pi­aa si­u­ner­taa­voq. I­nu­it ver­si­nik i­nger­la­teq­qit­tar­ne­ri­si­gut o­qa­ri­ar­tuu­tit si­a­ru­ar­ter­ne­qar­put, ta­man­na­lu naat­sor­suu­ti­gi­sat­sin­nit i­lu­at­sin­ne­ru­jus­suu­voq, taa­maat­tu­mi ta­mas­sin­nut qu­ja­na­ru­jus­su­aq, aam­ma­lu eq­qaa­viit a­tor­nis­saat eq­qaa­ma­sa­ri­si­uk”, Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen kaam­mat­tu­i­voq. 

E­ri­nar­suut nu­taaq a­tor­lu­gu tu­sar­naar­tit­si­ne­rit mar­luk

Ver­sit a­ju­gaa­sut Fa­ce­book-i­mut i­li­ne­qas­sap­put, taak­ku­lu e­ri­nar­suum­mut Qu­ja­naq-mut i­lan­ngun­ne­qas­sap­put. Ju­li­e Ber­thelsen febru­aa­ri­mi e­ri­nar­suut Qu­ja­naq a­tor­lu­gu mar­lo­ri­ar­lu­ni tu­sar­naar­tit­sis­saaq, tas­su­nga­lu a­tu­ar­tut pe­qa­taa­tin­ne­qas­sap­put. Tas­sa­ni er­i­nar­suut Qu­ja­naq nu­taaq ta­mak­ker­lu­gu e­ri­nar­sus­sa­vaat.

”Atuar­tit­si­sor­pas­su­it e­ri­nar­suut Qu­ja­naq a­tor­tul­lu a­tu­ar­fin­nut ta­ma­nut nas­si­us­suk­ka­vut sam­mi­ni­ar­lu­git aa­la­ja­nger­si­map­put, su­lil­lu­ar­si­ma­qaal­lu. Meeq­qat i­nuu­sut­tul­lu si­u­sis­suk­kut eq­qaa­vin­nik a­tu­i­ne­rup pi­ngaa­ru­te­qar­ne­ra­nik i­lin­ni­ar­ne­rat pit­saa­suu­voq, ta­man­na­lu a­jor­nan­ngip­pat ta­mat­ta i­leq­qo­riin­na­ler­ta­ri­a­qar­par­put.” Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq.

  

At­ta­ve­qar­fis­sa­nut paa­sis­su­tis­sat:

Naa­lak­ker­su­i­sup al­lat­taa

Naa­sun­ngu­aq Olsen

nasu@nanoq.gltlf: 52 36 84

 

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi pi­sor­taq

Ka­ren An­ne Ar­leth

knar@nanoq.gl

tlf: 34 54 65