Illit pillutit paasissutissat illersorneqarnerulissapput

Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit Kalaallit Nunaanni atuutilissaaq, ulloq 1. decembari aallarnerfigalugu. Qarasaasiatigut teknologi’ annertusiartuinnartoq illuatungilerniarlugu inatsit atortussanngortinneqarpoq, paasissutissat inunnut tunngasut illersorneqarnerisa pitsanngorsarneqarnissaat pingaaruteqarmat.

-Nuannaarutigaara Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip nunami maani atortussanngortinneqarnissaa iluatsimmat, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmi pisortaagallartoq Deniz Gøgenur oqarpoq. Naalakkersuisunit sivisuumik kissaatigineqarsimasoq maanna piviusunngorpoq. -

Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip ilaatigut siunertaraa
- innuttaasut paasissutissanik inunnut tunngasunik suliarinninnermi paasitinneqarsinnaanerisa qulakkeerneqarnissaat
- paasissutissat suliarineqarneranni maalaaruteqarsinnaanerup qulakkeerneqarnissaa
- paasissutissanik inunnut tunngasunik suliaqarnermi suliarinnittup paasititsinissamik pisussaaffilerneqarnera


- Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit ingerlatsivinnut namminersortunut aamma pisortat ingerlatsiviinut annertoorujussuuvoq. Taamaattumik piffissami aggersumi inatsimmik atuutilersitsineq tamakkiisumik aallutissavarput.  

Danmarkimi Justitsministeriameersut aamma Datatilsynimeersut januaarip qaammataani isumasioqatigiissitsinernik pingasunik Nuummi ingerlatsissapput. Isumasioqatigiissitsinissaq siulleq pisortat oqartussaqarfiinut sammitinneqassaaq, isumasioqatigiissitsinissallu tullia suliffeqarfinnut namminersortunut, kiisalu pingajuat ilisimatusartunut- aamma peqqinnissaqarfiup suliassaqarfiinut sammitinneqassallutik. 

Aamma kommunit tamaasa tikissavagut, ilaatigut suliassanik isumaginnittartut, paasissutissanik inunnut tunngasunik mianerisariaqartunik suliaqartartut, inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmik suliaqarnissamut peqqissaarussamik ilitsersuunneqassallutik, taamaaliornikkut innuttaasut pillugit paasissutissat pitsaanerpaamik illersorneqarsinnaaqqullugit, Deniz Gøgenur paasissutissiivoq.    

Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit kunngip peqqussutaatigut atuutilersinneqarpoq, taamaattumillu suliassaqarfik Kalaallit Nunaanni akisussaaffigilerneqarnani Danmarkimi Justitsministeriap ataani akisussaaffigineqarpoq. Inatsisip siusinnerusukkut nalunaarsuisarnermut inatsisit marluk,  pisortat oqartussaqarfiisa nalunaarsuisarnerannut inatsit aamma namminersortut nalunaarsuisarnerannut inatsit 1979-imi atuutilersinneqartut, taarserpai. 

Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit aammattaaq Kalaallit Nunaata nunatut isumannaatsutut akuerineqarnissaanut tunngavissat ilagivaat. Tamanna niueqatigiinnermut aamma nunanut EU’p iluaniittunut, aammalu EU’p iluaniittunit avammut niuernermut annertuumik pingaaruteqarpoq. 

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsit naligalugu Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit annertoorujussuuvoq, taamaattumillu ingerlatsiviit, naalakkersuisoqarfiit aamma aqutsisoqarfiit paasissutissanik inunnut tunngasunik suliaqartartut akornanni suliassat  suliarineqartarnerannut sunniuteqassalluni.

Paasissutissanik arlaqarnerusunik pissarsiniarnissassinnut tikilluaqqusaavusi, una attaveqarfigalugu:

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmi pisortaagallartoq Deniz Gøgenur, mobil: +299 53 94 98
imaluunniit e-mailikkut: deng@nanoq.gl