Meeqqat inersimasullu Qujanaq pillugu taalliorneq ingerlalluavippaat

Namminersorlutik Oqartussat erinarsuummut Qujanaq-mut nu­taa­mik ver­si­li­or­lu­ni

u­nam­mi­sit­si­ne­rat naat­sor­suu­ti­gi­sa­mit i­nger­lal­lu­ar­ne­ru­voq.

”Ka­laal­lit Nu­naat ta­mak­ker­lu­gu a­tu­a­qa­ti­giin­nit innuttaasuniillu si­un­ner­suu­ti­nik 80-it sin­ner­lu­git a­mer­las­su­si­lin­nik pissarsivu­gut. Eq­qaa­vi­up a­tor­nis­saa pin­ngor­ti­tal­lu paa­ril­lu­ar­nis­saa a­taat­si­mut o­qa­ri­ar­tuum­mik si­a­ru­ar­tit­si­nis­sa­mut so­qu­ti­gin­nil­lu­ar­to­qar­ne­ra paa­sil­lu­gu nu­an­ner­poq”, Nam­mi­ner­sor­ner­mut, Pin­ngor­ti­ta­mut, A­va­ta­ngii­si­nut Nu­naateqar­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq.

Fa­ce­book-i­mi nit­tar­tak­ka­mut pu­laa­ku­la­soq

Fa­ce­book-ik­kut u­nam­mi­sit­si­ne­rit pi­nga­sun­ngor­ner­mi no­vemba­rip ul­lu­i­sa 16-ian­ni naammasipput, Ka­laal­lit Nu­naat ta­mak­ker­lu­gu pe­qa­taa­so­qar­lu­ar­poq. Su­ka Fre­de­riksen er­i­nar­sor­tar­toq Ju­li­e Ber­thelsen pe­qa­ti­ga­lu­gu u­nam­mi­sit­si­ner­mi na­li­lii­suu­ssaaq. Si­u­nis­sa­mi qa­nin­ner­mi Su­ka K. Fre­de­rikse­nip aam­ma Ju­li­e Ber­thelse­nip ver­ser­pas­su­ar­nit nas­si­un­ne­qar­tu­nit pit­saa­ner­paat mar­luk toq­qas­sa­vaat. Ver­sit e­ri­nar­suum­mut Qu­ja­naq-mut i­lan­ngun­ne­qas­sap­put, aam­ma­lu Ju­li­e Ber­thelse­nip e­ri­nar­suut nu­taaq, Fa­ce­book-ik­kut nit­tar­tak­ka­mut ik­kun­ne­qar­tus­saq im­mi­u­tis­sa­vaa.

”Na­li­lii­sus­saal­lu­ni su­li­aq a­jor­na­ku­suus­saaq, tas­sa­mi Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­miif­fin­nit ta­ma­nit ver­ser­pas­su­ar­nik nu­an­ner­su­nik tak­kut­to­qar­poq. I­nu­it nas­saar­si­ul­laq­qis­si­ma­qaat, aam­ma­lu ta­ku­si­naa­va­ra ver­sit nit­tar­tak­ka­mi si­a­ru­ar­ter­ne­qar­lu­ar­tar­tut. Al­la­tat su­mut ta­maa­nga si­a­ru­ar­ne­rat nu­an­ner­poq. U­nam­mi­sit­si­ner­mi­mi eq­qak­kat­ta, aam­ma­lu qa­noq i­lil­lu­ta pin­ngor­ti­ta­mik na­juk­kat­sin­nik paar­sil­lu­ar­sin­naa­nit­ta eq­qu­maf­fi­gi­ne­qar­ne­ru­ler­nis­saat si­u­ner­taa­voq. Tas­sa­mi i­nu­it ver­si­nik i­nger­la­tit­seq­qit­tar­ne­ri­ni o­qa­ri­ar­tuut si­a­ru­ar­ter­ne­qar­poq, ta­man­na­lu naat­sor­suu­ti­gi­sa­mit an­ner­tu­ne­ru­jus­su­ar­mik i­lu­at­sip­poq, taa­maat­tu­mil­lu ta­mas­sin­nut qu­ja­naru­jus­suaq, aammalu eqqaaviit atornissaat eqqaamagisiuk”, Su­ka K. Fre­de­riksen kaammattuivoq.

E­ri­nar­suum­mik nu­taa­mik tu­sar­naar­tit­si­ne­rit mar­luk

Febru­aa­ri­mi Ju­li­e Ber­thelsen a­tu­ar­tu­nut mar­lo­ri­ar­lu­ni tu­sar­naar­tit­si­ni­ar­poq. Taak­ku­na­ni a­taat­si­moor­lu­tik e­ri­nar­suut Qu­ja­naq nu­taaq ta­maat e­ri­nar­sus­sa­vaat.

Fa­ce­book-ik­kut nit­tar­ta­gaq nu­an­na­ri­ne­qar­to­ru­jus­suu­voq. 6.000-i­nga­jaat Qu­ja­naq nu­an­na­ra­lu­gu na­lu­naar­su­i­si­map­put, aam­ma­lu nit­tar­tak­ka­mi al­la­gar­si­us­sat tuu­sinti­nit ar­la­lin­nit – aam­ma Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­miif­fin­nit ta­ma­nit – nu­nal­lu kil­le­qar­fi­a qaa­nge­ru­jus­su­ar­lu­gu ta­ku­ne­qar­si­map­put.

”Fa­ce­book o­qa­ri­ar­tuu­tip pit­saa­sup si­a­ru­ar­ter­ne­ra­nut a­tor­sin­naa­gat­si­gu nu­an­naa­ru­ti­gaa­ra. Ta­mat­sin­nut meeq­qat­ta­lu si­u­nis­saan­nut Ka­laal­lit Nu­naat mi­ngu­it­soq pitsaasuuvoq. Qu­ja­nar­tu­mik meeq­qat a­mer­la­ner­saa­sa “Qu­ja­naq” i­li­si­ma­ler­si­ma­gaat tu­saa­sin­naa­va­ra. Tas­sa­lu i­lin­ni­ar­tit­si­sut a­mer­la­suut Qu­ja­naq-mit a­tu­ar­tit­si­ner­mut a­tor­tut, a­tu­ar­fin­nut ta­ma­nut nassiussavut a­tor­ni­ar­lu­git aa­la­ja­nger­si­map­put, taak­ku­lu su­lil­lu­ar­si­map­put. Ta­man­na pit­saal­lu­in­nar­poq, aam­ma­lu ver­sit ta­maa­sa, minnerungitsumillu paasititsiniaanerup sunniutissaasa ta­ku­nis­saan­nut qi­la­naar­pu­nga”, Naa­lak­ker­su­i­soq Su­ka K. Fre­de­riksen o­qar­poq.

Annertunerusumik paasisaqarusunnermi saaffigineqarsinnaavoq Namminersornermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunaateqarnermullu Naalakkersuisoqarfik oqa: 345000 imal. email pann@nanoq.gl