Nunarsuarmi niuffaffiit piumasaqartorujussuupput

Aalisarneq pillugu Saqqummersitsinerup, Polar Fish 2016-ip ammarneqarnerani Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisup Nikolaj Jeremiassen-ip oqalugiaataa

- Aalisarnermi piumasaqaataasunut nunarsuarmilu niuffaffiit piumasaqaateqarnerinut naleqqussartuarnitta ingerlateqqinnissaanut anguniagaqarneq uanga anguniagarivara uannullu, pingaaruteqarpoq suliniarneq tamanna aalisartut peqatigalugit anguniassallugu.

Taama Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Nikolaj Jeremiassen, Aalisarneq pillugu Saqqummersitsineq, Polar Fish 2016, ullumi ammaramiuk oqarpoq.

Saqqummersitsinerup qulequtarivaa sinaakkutit atugassarititaasut, avammut niuerneq aamma aningaasalersuineq.

Oqalugiaataa tamakkiisoq uani atuarsinnaavat:

"Maani Sisimiuni ukioq manna aalisarnermi inuussutissarsiuteqartunut saqqummersitsinermi ammaanissami borgmester Hermann Berthelsen peqatigalugu oqaaseqarnissannut periarfissinneqarninnut aggersarneqarama qujanarujussuaq.

Nunatsinni aalisarnermi Naalakkersuisutut uannut nuannersuuvoq matumani Polar Fish saqqummersitsinermi aalisarnermi inuussutissarsiuteqarnerup ukkatarineqalerfippiaani peqataasinnaagama.

Maani Sisimiuni kingumut ileqqunngorsimasutut naapiffinngorsimavoq tassanilu immikkut ilisimasallit aamma paasisimasaqarluartunik oqaloqatiginninnissamut periarfissaqarnikkut paasisassanillu nutaanik pissarsinikkut, nunatsinnilu aalisarnermi inuussutissarsiuteqarnermut atatillugu nutaaliornernut kingullernut atatillugu oqaloqatigiissinnaaneq. Akunnerup naanerani pissanganartumik ilikkagaqarnarfiusuusussamullu qilanaarpunga.

Niuffaffiit atuisartullu

Nunatsinni aalisagaatitsinnit tunisassiat nukittoqutaat tassaajuarpoq pitsaassuseq.

Pitsaassusermillu tunniussisarnerput pikkoriffigivarput. Niuffaffinni pitsaasumik isumaqarfigineqarluta ilisimaneqaateqarpugut.

Suliffeqarfiit aalisarnermik ingerlataqartut annertuumik suliaqartarput Nunatsinnit aalisakkanit tunisassiat pitsaalluinnartut nunarsuarmi niuffaffinnut apuunnissaannut qulakkeerisarlutik.

Nunatsinni aalisakkanit qalerualinnillu tunisassiat pillugit ineritissimasatta pitsaasumik isumaqarfigineqarnerinut ilisimaneqaaterput paarilluassavarput. Pitsaasumik isumaqarfigineqarnitsinnit Ilisimaneqaatigilersimanerput inerisartuassavarput pitsaanerulertuarnissaanullu suli suliniuteqartuaannartariaqarluta.

Nunarsuaq kaajallallugu atuisartut tunisassiaatitsinnit piserusussuseqarnerisa Nunatsinni aalisarnerup nappatigivaa. Taamaammat isiginiartuagassarivarput atuisartut piumasaqaataat. Aalisagaatitta qalerualinnillu tunisassiaatitta pitsaassutsimikkut qaffasinnerujussuat naammakkunnaarsimassaaq atuisartut, suli piumasaqaateqarnermikkut allanik piumasaqaateqalersimappata. Atuisartut sinnerlugit pisiniarfissuit niuffaffiusut angisuut ukiuni kingullerni annertuumik tunisassiaatitsinnit piumasaqaateqar-titsilersimanerinut atatillugu ineriartortoqangaatsiarsimavoq.

Niuffaffinnit piumasaqaatit piujuaannartitsinissamut sammisumut ukkassinerulersimapput aalisakkallu tulaassat kinguneratigullu tunisassiarineqarnerinut pitsaassutsikkut annertuumik sammiveqalersimasumik illikariartitsisimapput.

Siunissamut isiginiaateqarlunga isumaliorpunga ullumikkornit annertunerusumik tunisassianik qerititaariinngitsunik piumasaqaateqalernissamik tunniussisinnaalernissarput piumaneqarnerulissasoq.

Aalisarneq pillugu soqutigisaqarnerput ataatsimoorfigalutigu tamatta maaniippugut. Unammilligassat taamaammat ataatsimooruttussaavaguttaaq. Taamaammallu nammineerluta piumasaqaativut aamma nunatsinni aalisarnerup nunarsuarmioqatigiinnit piumasaqaataasut naapigiarnissaanut ataatsimoorussilluta ineritikkiartornissaat, aalisarnerullu naleqqussarnissaata anguniarnissaanut suleqatigiissuteqarluta suliniuteqartariaqarnerput ingerlattariaqarlutigu.

Taamatut ippoq aamma piumasaqaateqartoqalinnginnerani. Akisussaaffik ataatsimooruttariaavoq.

Aalisarnermi piumasaqaataasunut nunarsuarmilu niuffaffiit piumasaqaateqarnerinut naleqqussartuarnitta ingerlateqqinnissaanut anguniagaqarneq uanga anguniagarivara uannullu, pingaaruteqarpoq suliniarneq tamanna aalisartut peqatigalugit anguniassallugu.

Nunatta aningaasaqarneranut aalisarnermi inuussutissarsiuteqarnerup pingaaruteqarnera

Nunatsinni aalisarnerup inuussutissarsiutitut pingaarnertut inissisimasuunerata pingaaruteqartuunera avaqqussinnaanngilarput.

Nunatta aningaasaqarneranut aalisarnerup suli maligassuisuunissaa kissaatigivara taamatullu Nunatsinnut tamanut aalisarneq suli pitsaaqutaasumik iluaquutaasuussasoq.

Aalisarneq aamma ataatsimooruttariaqagarivarput. Allaffissornikkut aqutsineq, aalisartut aamma tunisassiortut. Siunissaq pillugu aalisarnermit annerpaamik pissarsissuteqarnissarput suleqatigiinnitsigut ataatsimut sulissutigisariaqarparput.

Inuussutissarsiutip siunissamut ungasissumut siunnerfeqartumik sinaakkusersorneqarnissaanut ineriartortitsinissaq Naalakkersuisunit taamaammat pingaarnertut nalilerneqarput. Patajaallisaaneq taamatullu aningaasaleerusussusermik pilersitsineq. Inuussutissarsiummullu ineriartortitsinissamik suliniutinut peqataaneq tapersersuinerlu aamma ineriartortitsinissamut periarfissiinerit.

Avammut niuerneq

Nunatta aningaasaqarnerata ineriartorteqqinneqarnissaanut sulissagutta pingaarnertut tunngaviusut ilagivaat, avammut niuernitta annertuseriarteqqinnissaa.

Naalakkersuisut nunatta avammut nittarsaassinnaanissaa aamma nunatta avammut tunisassiornerata siuarsarnissaata annertusarnissaat takorusukkaluarpaat.

Nunatta immikkuullarissumik tunisassiaateqarnera avammut nittarsaatissagaanni tamanna nunatta immikkoorutaata aamma tunisassiat pitsaassutsimikkut immikkuullarissuunerinik ukkassinertaqartariaqarpoq.

Ilaatigut aalisakkanit tunisassianit Nunatta nunanut allanut niueqateqarneranik siuarsaanissaq Naalakkersuisut kissaatigivaat. Tassunga atatillugu pingaaruteqarpoq taakkua ineriartortissagaanni qularnaveeqqusiissuteqarsinnaanissami, attartorsinnaanissani aamma aningaasaliissutinik periarsiffiinissaq.

Aningaasaliissuteqarsinnaanissamut piumassuseq siuarsartuassallugu piumassuseqarpugut.

Nunarput aningaasaliissuteqartussanik soqutiginnilersissaguni Nunatsinni suliffeqarfinnut qajannaatsunik toqqaviliisoqartariaqarlunilu sinaakkusiisoqartariaqarpoq pitsaasunik.

Aalisakkanik tunisassiortut nunarsuarmi niuffaffinnut unammillersinnaassuseqartariaqarput. Nunatta aalisarnermini taamatullu tunisassiornermini avammut niuernerminik annertusaasariaqarpoq taamaasiornermigullu unammillersinnaassutsitsinnik qaffassaalluta.

Siunissami Nunatta aalisagaataanik aamma aalisakkanik tunisassianik nunanut allanut niuffateqarnerit tamarmik niuffaffinni akigititaasunit tamanit tunngaveqartariaqarput.

Aalisakkanit pisunit niuernerit toqqaannartut Nunatta nunanut allanut niueqateqarnermini siuarsassappagit pingaaruteqarpoq, aallarnisaasartortagut nunatsinnilu angerlarsimaffeqarlutik suliffeqarfiutigut ineriartortittuarnissaat piginnaasaannillu pikkorissartuartarnissaat.

Inuussutissarsiuuteqarnerup iluani suli ineriartortitseqqinnissaanik pisariaqartitsisoqarpoq avammut niuernitta annertusarnissaa siuarsassagutsigu.

Periarfissat unammilligassallu

Aalisarneq pillugu inatsit nutarsarlugu suliarineqarnera Naalakkersuisut aallartippaat ilaatigut aaqqissuussinermi naleqqussaanertalik tassani, aalisarluni misileraanerit, tunisassiorneq, nutaaliornerit aamma pisuussutinit atuinerni tamakkiisunik atorluaanertaqartumik piumasaqaateqarnissanik periarfissiinissanik qajassuussinertaqartunik.

Pinngortitaq allanngorarluni nikerarfeqartuuvoq, pingortitamilu ataqatigiissut ilaannut allannguutaasinnaasartut maluginiartaannarpavut. Nunatta imartaanut aalisagaqatigiit nutaat appakaattalersut takusaannarpavut. Piffinnilu nutaani aalisagaqatigiit ilisimariikkavut takussaasalerlutik.

Aalisarnermi nutaanik periarfissaasinnaasunik pilersitsisoqarnissaa Naalakkersuisut pingaartitarivaat. Pisuussutsit nutaat atorluarnissaannik periarfissat inuiattut akisussaassuseqarluta atorluarnissaat isumaqarfigivarput. Naalakkersuisut taamaammat misileraatitsilluni aalisartitsinerit arlaqartut nutaanik periarfissanik misissuinertaqartut pilersissimavaat taakkununngalu atasumik, tulaassisussaatitaanermik aalisakkallu sapinngisamik annerpaamik tunisassiarinissaanik piumasaqaatitaqartunik.

Imartatsinnit pisuussutinik atuinerput pitsaanerulersikkusullugu sulinissarput qulakkeerneqassasoq Naalakkersuisut anguniagaannut ilaavortaaq. Pisuussutit pigisavut atukkavullu aallaavigalugit Naalakkersuisut kissaateqarteqarput naleqarnerulersitsinissamik annertusaasoqassasoq. Imatut paasineqassaaq annerusunik pisaqarsinnaalissaagut imaluunniit pisarisagut tamaasa tulaatissavagut, atussavagullu, atorluarlugit, naleqarnerulersillugu tunisassiarineratigut kinguneratigullu tuniniarlugu.

Siunissami Nunatsinni aalisarnermi inuussutissarsiuteqarnerup ineriartorteqqinnissaanut annertuunik unammilligassaqarpugut kisiannili aamma pissanganartunik periarfissaqarluta. Neriuutigivara aalisarneq pillugu inatsisip nutaap atuutilerneratigut pitsaasumik ineriartorteqqiinissamik ikorfartuutitaqartumik pilersitsisinnaassalluta.

Naggasiineq

Aalisagaatigut qaleruallillu aalisartakkagut aalisarneqarlutillu eqqarsarluartumik aqutsinermik tunngaveqassapput. Imartatsinni aalisakkat qaleruallillu nungujuitsuunngillat. Illua’tungaanili pitsavimmik pitsaassusesqartuupput.

Taakkua paarilluassavagut.

Pikkoriffigisagut ukkatarissavagut tunisassiaatittalu nukittoqutaat annertusartuarlugu tassalu pitsaassuseq. Aalisarneq ineriartortissavarput imartattalu pisuussutaasa atorluarnissaanik pitsaanerusumik atuisinnaalernissarput anguniartuartuullugu.

Pisuussutit uumassusillit aalisarneqarnerini aqutsinerput ima naleqartissavarput tamatsinnut ataatsimoorullugu pitsaanerpaamik killissaanut naapertuuttumik.

Aqagu arfininngornermi oqallittoqassaaq tassani sinaakkutit atugassarititaasut, tunisassiorneq aamma misileraalluni aalisartitsinerit pillugit eqqartuisoqassalluni. Neriuppunga amerlasuut oqallinnermi takoqqikkumaarlusi.

Qujanaq oqaaseqarsinnaaninnut tikilluaritsilu. 

 

Attavigineqarsinnaavoq Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq, Jørgen Isak Olsen. Mail: jio@nanoq.gl