Allakkanut ammasunut akissut

Kattuffinnit arlalinnit allakkanut ammasunut akissut: Naalakkersuisut soraarnerussutisinissamut siunnersuutaa suliarilluagaavoq

Soraarnerussutisiani aningaasat annertuut nunami maani akiliutigisakkagut nunani allani akileraarusigaasarput. Akileraarusiisarneq soraarnerussutisiassanut akiliuteqarnermi pinnani tigusassanik akiliuteqarnikkut pisarnera tamatumunnga patsisaavoq. Naalagaaffeqatigiit iluanni annertuumik nuuttartoqarneq pissutigalugu arlalippassuit soraarnerussutisiassatik akiliutigineqaraangata nunami maani najugaqarneq ajorput. Kingunerisaa tassaavoq akileraarutinut isertitassarigaluit nunamit annissornerat.

Taamaattumik siunissami soraarnerussutisiassanut akiliuteqarnermi soraarnerussutisianik akileraarusiisarnerup siunissami pisalernissaa Naalakkersuisut siunnersuutigisimavaat. Innuttaasut ataasiakkaat soraarnerussutisinissaminnut katersallit minnerpaamik sunniivigitillugit iluarsiissut aaqqissuunneqarpoq. Taamaattorli Naalakkersuisut siunnersuutaannut kattuffiit arlallit allakkani ammasuni 11. maj 2016-imeersuni isornartorsiutinik saqqummiussipput.

Allakkat ammasut imarisaannut makkuninnga oqaaseqaatissaqarpunga:

Aallarniutigalugu Naalakkersuisut soraarnerussutisianut siunnersuutaata pingaarnertut siunertaanik kattuffiit isumaqataanerat nuannaarutigaara.

Naalakkersuisut pingaarnertut aallaavigisaat tassaavoq inuiaqatigiinni akuuffigisatsinni isertitat aamma tamaani akileraaruserneqartariaqarnerat. Anguniakkamik tassannga inatsisissatut siunnersuut tapersiivoq.

Siunnersuutilli naammattumik suliarineqarsimannginnera kattuffiit saqqummiuppaat, taamaattumillu Ataatsimiititaliarsuarmik suligasuartussamik, Namminersorlutik Oqartussanit, soraarnerussutisiassanut aningaasaateqarfinnit, aningaaserivinnit kattuffinnillu siamasissumik inuttaligaasumik pilersitsisoqartariaqartoq.

Isumaqataanngilanga. Soraarnerussutisiat akileraarusersornerannik allannguuteqarnissaq pillugu siunnersuut siullermik Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Ataatsimiititaliap 2011-mi saqqummiuppaa, siunnersuummik saqqummiussineq sioqqullugu siunnersuummik tapersiisunik arlalippassuarnik naatsorsueqqaarluni. Tassannga aalaakkaasumik aallaaveqarlutik Naalakkersuisuusimasut maannakkullu atuuttut siunnersuut kattuffiit aamma soraarnerussutisiassanut aningaasaateqarfiit qanimut oqaloqatigalugit suliaqarfigeqqissimavaat, tassuunarpiakkut naapertuussinnaanngitsut tamarmik iluarsiivigisimanissaat qulakkeerniarlugit. Ingerlassami tassani iluarsaassinerit arlallit suliarineqarsimanerat ilisimatitsissutigisinnaavara. Taamaattumik inatsisissamik suliaqarnerup tuaviuussaaneranik oqaaseqarneq tulluanngilaq. Ukiut arlerlugit inatsit piareersarneqarsimavoq, aammattaarlu kattuffinni pineqartuni arlallit nunap aningaasaqarnikkut attassisinnaaneranik siuarsaasussanik iluarsaaqqinnernik arlaleriarlutik ujartuisarsimanerat eqqaasitsissutigissavara.

Siunnersuummi – ilimaginngisanik – naapertuutinngitsoqassappat Naalakkersuisut misissuinissaminnut piareersimanerannik arlaleriarlunga nalunaarutigisarsimavara. Siunnersuutip naapertuutinngitsunik, kingusinnerusukkut iluarsisassanik imaqarnissaa pillugu Naalakkersuisut naatsorsuuteqarnerannik nassuernertut tamanna paasineqassanngilaq. Paarlattuali pineqarneruvoq. Inatsisissatut siunnersuut suliarilluagaasoq Naalakkersuisut isumaqarput, ullorlu manna tikillugu inatsisissatut siunnersuummut annertuumik pingaarutilinnik piviusunik amigaatinik arlaannaalluunniit taakkartuisinnaasimanngilaq. Pineqartut maalaarutinut piviusunut unneqqarissunullu Naalakkersuisut tusagaqarnissaminnut piviusumik piumassuseqarnerannut takussutissaapput.

Tusagaqarusussuseq tamanna Naalakkersuisut suli pigaat. Taamaattumik inatsisissatut siunnersuummi akissuteqarfiginngisanik apeqqutinik arlalinnik kattuffiit allakkani ammasuni oqaatiginninnerannut tunngatillugu, apeqqutilli taakku sorpiaaneri nalunaarutiginagit, taava kattuffiit apeqqutinik taakkuninnga piviusunngorsaanissaannut, piaarnerpaamillu nassiussaqarnissaannut Naalakkersuisut aasit-aasiit kaammattueqqiinnartariaqarput. Taamaattorli apeqqutinik akineqarsimavinngitsunik suli utaqqititaqassaneranik oqaatigisaq tupigusuutiginarpoq.

Taamaalilluni immikkut ilisimasallit sioqqutsisumik suliaasa saniatigut kattuffiit ataasiakkaarlugit ataatsimoortillugillu atorfilittat inissisimaffiisigut arlalippassuarnik ataatsimiittoqartarsimavoq. Tamanna patsisigalugu Kalaallit Nunaanni soraarnerussutisiassanut aningaasat isertitat Kalaallit Nunaanni akileraaruserniarnissaasa qularnaarnissaannut isumaliutissiisussamik ataatsimiititalimik imaluunniit immikkut ilisimasallit suleqatigiinnik suli ataatsimik pilersitsinissamut piviusumik pisariaqartitsisoqassasoq isumaqanngilanga. Siunnersuut taanna pillugu oqaluuserinninnerput naammaleqaaq – maannakkut iliuuseqartariaqalerpugut!

Siunnersuut ukiumik ataatsimik kinguartinneqassappat Nunatta Karsianut annertoorsuarmik artukkiisoqanngimmat ataatsimoorullugu aningaasaqarnitsinnut annertuunik kinguneqassanngitsoq kattuffiit isumaqarput. Tamatuminngali isiginnittut sorliit kikkuunerat apeqqutaannguatsiarpoq. 2016-imut Aningaasanut Inatsit malillugu 2016-imi aamma 2017-imi marlunnik kisitsisitalimmik millioninik amigartooruteqassasoq missingersuusiaqarfigaarput, taamaattumik aningaasaqarnitsinni unammillerfitsinnik kattuffiit saqqummiussaqarnerannik Naalakkersuisut isumaqataanngillat. Tamakku saniatigut ukioq ataaseq qaangiuppat Naalakkersuisunik kattuffiit isumaqatiginninnissaannut qularnaveeqquteqanngilaq – taavalu inatsit suli ukiumik ataatsimik kinguartinneqaqqissanerpa?

Isornartorsiutaasoq alla tassaavoq siunnersuutip, aallaqqaataani pisussaagaluartutut, nunami maani innuttaasut inersimasut tamarmik namminneq soraarninngornissaminnut pinngitsaalisamik sipaaruteqartarnissaat pillugu inatsisissatut siunnersuut alla peqatigalugu saqqummiunneqannginnera. Inatsisissatut siunnersuummik taama ittumik naatsorsuutigisatut saqqummiussisoqanngitsoq eqqortuuvoq. Uangali Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisutut inatsisissatut siunnersuut taama ittoq 2016-imi ukiakkut ataatsimiinnermi saqqummiunneqarsinnaassasoq suli neriuutigalugu oqarsinnaavunga. Siunnersuutit tamarmik atuutsilernissaannut piffissaliussaq taama pisoqassappat 1. januar 2017-iusinnaanera naatsorsuutigineqarpoq.

Suliassaqarfinni assigiinngitsuni iluarsaaqqinnernik arlalinnik ukiuni makkunani Naalakkersuisut saqqummiussaqarput. Piviusutigut politikkikkullu tunngatillugu sapinngisamik piaarnerpaamik iluarsaaqqinnerit pilersaarusiugaallutillu saqqummiussorneqartuarput. Tunngavigisassarpiatut soorunami iluarsaaqqinnissanut siunnersuutit ataatsikkut saqqummiussinnaasimagaluarpagut, Naalakkersuisulli isumaqarput ilaatigut iluarsaaqqinnissamik siunnersuutit ataasiakkaat Inatsisartuni inunnilu tamani sukumiisumik oqaluuserineqartariaqartut, ilaatigullu iluarsaaqqinnermik siunnersuutit nassatarisassaannut allannguutissanut piareersarnissaminnut innuttaasut pisariaqartumik piffissalertariaqartut.

Naggasiutigalugu Naalakkersuisut soraarnerussutisianut siunnersuutaat pillugu kattuffiit oqalleqataanerat qujassutigerusuppara, oqallinnerit suulluunniit siunnersuutip iluaqutissartaasa ajoqutaasalu pitsaanerusumik qaammarsaaviginissaannut ilapittuuteqarmata.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga,

Randi Vestergaard Evaldsen
Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq

Inuk attaveqarfissaq: Tusagassiornermut ataqatigiissaarisoq Martin Christiansen, oqarasuaat angallattagaq: 22153