Ittoqqortoormiini nannut ajornartorsiutaasut

Kingullertigut nannut Ittoqqortoormiit illoqarfianut qaninngoortartut takuneqartartut amerliartuinnalersimapput. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup (APNN) nannunik inoqarfiit eqqaannut pisunut ajornartorsiutaasunut iliuuseqarnissamik suliniuteqarpoq. Canadami Norgemilu pisortaniit misilittagaallualersimasut gumminik imassaliat aamma qasilitsumik serpartaatinik atuisinnaalernissaq misissuiffigineqarpoq.

Nalunaarummi atuuttumi § 12-imi allassimavoq: ”Pinerluttulerinermi inatsimmi tamanna pillugu malittarisassat naapertorlugit imminut illersortariaqarluni iliortoqartariaqarluniluunniit nannuttoqarpat nannutaq tamarmi Namminersornerullutik Oqartussanut pigisassanngortinneqassaaq.”

Nannunik naammattoorsinermi periusissanik ilitsersuutinik suliaqartoqareerpoq, uani ilaannik tigulaariffigineqarpoq. Erseqqissaatigineqassaaq nanoq/nannut inoqarfinnut qaninngoortut aatsaat imminut illersortariaqarluni iliortoqartariaqarluniluunniit toqunneqarsinnaammat. Pisoqartillugu APNN imaluunniit piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisoq saaffigineqassaaq. Namminersorlutik Oqartussat ilitsersuutaat kisimik malinneqassapput.

Illoqarfiit nunaqarfiillu eqqaanni nannut
Nannut inoqarfinnut qanillattortut aallaasinik aallaalluni, kalerrisaarutit assigisaalluunniit atorlugit qimaatinniarneqassapput. Atortut savimminernik sanaat assersuutigalugu igat matui nipiliuutigalugit nannut qimaatinniarneranni aamma atorneqarsinnaapput. Umiatsiaaqqat, qamuteralaat ATV-lluunniit nannut qimaatinniarneranni atorneqarsinnaapput.

Illoqarfiit nunaqarfiillu iluini aallaasinik atuinissaq inerteqqutaammat, nannup ataatsip arlallilluunniit illoqarfik nunaqarfilluunniit qanilliartulerpassuk, politiinut kommunefoged-imulluunniit saaffiginnittoqartassaaq. Aammattaaq APNN-i attavineqassaaq.

Nanoq imaluunniit nannut arlallit illoqarfiit nunaqarfiilluunniit avataanni qimaasinneqarpata APNN sumiiffimmilu piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq attavigineqassapput.
Qanorluunniit pisoqaraluarpat APNN, Politiit, sumiiffimmi piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq aamma kommunefogedi nalunaarfigineqassapput.

Inoqarfiit iluanni ”nannut ajornartorsiutaasut”
”Nannut ajornartorsiutaasut” imatut paasineqassapput qimaatinneqartaraluarlutik inoqarfinnut uteqattaartartut.

Toqutsinissamik akuersissuteqarneq
Nannunik ajornartorsiutaasunik toqutsineq taamaallaat APNN-imit akuerineqarnikkut pisinnaavoq. Nannunik toqutsineq periarfissat kingullersarissavaat, tamannalu pisariaqarnersoq APNN pisumiit pisumut naliliisassaaq.

Toqutsinissamik qinnuteqarneq APNN-imut saaffiginnissutigineqassaaq aammalu uppernarsaateqarnissaq immikkuualuttunullu paasissutissiinissaq pisariaqarluni.

Assersuutigalugu:

  • Ajoqusikkanik assilisat,
  • isiginnittut eqqartugaat, nassuiaatigisaat
  • Nannumik nannunilluunniit toqukkusutanik assit.

Politiit, kommunefogedi imaluunniit piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq aallaaviusumik toqutsisuussapput.

Nannumik toqutsisariaqaraanni qanoq iliortoqassava?

  • Pisumi immikkoortualuit paasissutissiissutigalugit piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq aqqutigalugu APNN piaarnerpaamik nalunaarfigiuk.
  • Malugiuk nannumik toqutamik tunniussinissaq pillugu ilitsersuuteqartoq. Suliamik suliarinneqqinnissamut APNN akisussaasuuvoq.

Nannut inoqarfiit avataaniittut
Saassunneqatsaaliorneq pitsaanerpaaq tassaavoq ingalassimaarneq. Nannumik takunninnermi allamut nuuttoqartassaaq, pisassiissutitalimmik nannunniarneq ingerlatinngikkaanni. Nannunik takunninnermi Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik (APNN) aamma piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq nalunaarfigineqartassapput. Attavissat quppernermi kingullermi takuneqarsinnaapput.

Nannumik takunnikkaanni qanoq iliortoqassava?

  • Nanoq ingalassimajuk. Allamut nuugit
  • Nannumik sumi takunnissimanerlutit sapinngisamik paasissutissat assigiinngitsut APNN aamma piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoq nalunaaruteqarit.

Inoqarfinni tamakkulu eqqaanni nannumik arlalinnilluunniit takusinermi immersugassiaq APNN-ip innersuussutigaa. Ilitsersuutit misissorluarnissaat pingaaruteqarpoq. Immersugassiaq kommunip allaffianut saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaavoq.


Annertunerusumik paasissutissanik saaffigineqarsinnaavoq Allaffimmi pisortaq Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, tlf. + 299 34 53 04/55 33 42