Svanemærke mingutsitsinngitsunillu pisiniarnissamut ileqqut pillugit tusarniaagit

Kalaallit Nunaanni pisiniarfinni nioqqutissat mingutsitsinngitsut nunanut avannarlernut allanut sanilliullutik ikinnerupput. Sapaatit akunneranni uani Islandimi Svanemærkemut allattoqarfimmit nunani avannarlerni nioqqutissat mingutsitsinngitsut ilisimaneqarnerulersitsiniartunik Nuummiittoqarpoq.

Pinngortitamut, Avatangiisinut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik nunani avannarlerni nioqqutissanut mingutsitsinngitsunut sinniisit suleqatigalugit marlunngorpat septembarip ulluisa arfineq pingajuanni nal. 10 ataatsimiititsiniarpoq. Ataatsimiinneq Nuummi Iisimatusarfiup auditoriaani ingerlanneqassaaq. Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput.

Ataatsimiinnermi atuisut suliffeqarfiillu Svanemærkemik ilisimasaqarnerulernissaat, aammalu qanoq iliorluni pisiniariaatsit nioqqutissanut mingutsitsinngitsunut saatinneqarsinnaanerat pillugu oqallinnissaq siunnersuinissarlu siunertaavoq.

Ataatsimiinnermik Pinngortitamut, Avatangiisinut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko ammaassaaq.

Ukunani paasissutissanik amerlanerusunik nassaarsinnaavutit:

• Nunani avannarlerni nioqqutissat mingutsitsinngitsut pillugit paasissutissat: http://ecolabel.dk/da/
• Inuiaqatigiinni mikisuni nunani avannarlerni nioqqutissat mingutsitsinngitsut pillugit nalunaarusiat: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701092/FULLTEXT01.pdf
• Inuiaqatigiinni mikisuni nunani avannarlerni nioqqutissat mingutsitsinngitsut pillugit iluatsitsinermik oqaluttuat: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702000&dswid=5290

Attaveqarfissaq:

Naalakkersuisup allattaa Elise Uupi Kuitse, mobil: (+299) 551914, email: eukl@nanoq.gl