Naalakkersuisussat saqqummiukkaat

Naalakkersuisussat

Siumup siulittaasuata Kim Kielsenip Demokraatit siulittaasuat Andreas Uldum aamma Atassutip siulittaasua Knud Kristiansen peqatigalugit kikkut Naalakkersuisunut ilaasortaatinniarnerlugit ullumi pingasunngornermi nal. 17.00 saqqummiuppai.

- Naalakkersuisussatut saqqummiunneqartut Inatsisartunit tallimanngorpat akuerineqareeriarpata sulilluta aallartinnissarput qilanaareqaarput, tassami naalakkersuisooqatigiinnissamut isumaqatigiissuterput imartuvoq, Kim Kielsen tusagassiortunik katersortitsinermi oqarpoq.

Inatsisartut nutaat tallimanngorpat ataatsimiissapput ilaasortatut ivertinneqassallutik, ilutigitillugu Naalakkersuisunngortussat Inatsisartuni ilaasortanit amerlanerussuteqartunit akuerineqarlutik ivertinneqassapput.

 

Nipaa tusaruk. 

Assilisat takukkit.

 

Siumut

Kim Kielsen, Naalakkersuisunut Siulittaasoq aamma Nunamut Namminermut Naalakkersuisoq

Vittus Qujaukitsoq, Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanullu Allanut Tunngasunut Naalakkersuisoq

Karl-Kristian Kruse, Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq

Marth Lund Olsen, Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq

Doris Jakobsen, Peqqissutsimut Nunanillu Avannarlernik Suleqateqarnermut Naalakkersuisoq

 

Demokraatit

Andreas Uldum, Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata Tullia Siulleq

Nivi Olsen, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq

 

Atassut

Knud Kristiansen, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata Tulliata Aappaa

Mala Høy Kuko, Pinngortitamut, Avatangiisinut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq

 

Naalakkersuisooqatigiinnissamut isumaqatigiissut