Græskarkerninik akullit tuniniaaqqusiunnaarneq

Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik Danmarkimi Veterinær- og Fødevarestyrelsimit tunisassiat assigiinngitsut græskarkernenik akullit naasunut seqqittaatigineqartartunik toqunartulinnik akoqarsinnaanerat pillugu mianerseqqussummik tigusaqarpoq.

Inuussutissat suut:

Salatmix-it tarajoqanngitsut

Oqimaassusiat: 200 g græskarkernenik pineqartunik 7 %-imik akullit

Lotkode: P0040428 aamma P0040061

Græskarkernit naturel Earth Control-imik atillit

Oqimaassusiat: 140 g

Lotkode: PO040058

Tuniniarneqarfii:

Salatmix tarajoqanngitsut: Pisiffik, Brugseni aamma Brugseneeraq

Græskarkernit neutral: Brugseni aamma Brugseneeraq

Suliffeqarfik tuniniaaqqusiunnaarnissamik nalunaaruteqartoq:

System Frugt A/S

Blomstervej 8

8381 Tilst

Pissutaasoq:

Finlandimi oqartussat naasunut seqqittaatigineqartartunik toqunartunik akulinnik naammattuuisimapput: Isofenfos-methyl græskarkerninik tunisassiornermi atoqqusaanngitsoq kiisalu naasunut seqqittaatigineqartartumik malathion-imik killissarititaasunit akuerineqarsimasunit annertunerusumik akulinnik. Naasunut seqqittaatigineqartartut toqunartullit græskarkernini tunisassiani siuliani saqqummiunneqartuni atorneqartartunittaaq naammattoorneqarsimapput.

Ulorianaat:

Isofenfos-methyl-imik akullit peqqinnissaq eqqarsaatigalugu akuerineqarsinnaanngitsutut isigineqarput.

Atuisartunut siunnersuutit:

Tunisassiat siuliani saqqummiunneqartut igikkit imalluunniit pisiniarfimmut pisiarineqarfianut utertikkiartukkit.