Sungiusaammik suliffissat – ataatsimoorluni akisussaaffik

Amerlanerusut inuussutissarsiutitigut ilinniakkamik naammassisaqarnissaat Naalakkersuisut pingaartillugu anguniagaraat.

Inuussutissarsiutinut ilinniakkamik aallartitsinissamut ullumikkut sungiusaammik suliffissaqareernissaq pisariaqartuummat, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisup Nick Nielsen-ip sungiusaammik suliffissaqarniarnermut pissutsit ernumanartoqartippai.

2013-imi ilinniartut 20-it sanasunngorniarlutik aallartipput, naak qinnuteqartut 91-it ilinniagaqalernissamut piukkunnartutut naliliiffigineqaraluartut. Qinnuteqartut 69-it sungiusaammik suliffissaqarsimanngillat.

”Kisitsisit taakkua ernumanartuupput, pissutsillu taamaannerat attanneqarsinnaanngilaq,” Naalakkersuisoq oqarpoq.

Ukiuni kingullerni sungiusaammik suliffiusinnaasut ikileriarsimapput.

Niuerneq aamma Sanaartornerlu lærlinginik amerlanerpaanik tigusisarput, taakkualu ataatsimoorlutik sungiusaammik suliffissat 911-it affaasa missaat 2012-imi ilinniartoqarfiusut tigummivaat.

Inuussutissarsiorfiit taakkua aningaasarsiornikkut ingerlaatsip appariartarneranut malussajasuupput, soorlu tamanna ukiuni kingullerni misigisimagipput.

”Sungiusaammik suliffissaqartitsinermi maanna atugassarititaasut inuiaqatigiinni attassinnaanngilagut, ilinniagaqarsimanissarmi aatsaat taamak pingaartigilerpoq. Inunnut ataasiakkaanut inuiaqatigiillu ataatsimut ineriartoqqinnissaannut ilinniartitaaneq pisariaqarluinnartuuvoq,” Nick Nielsen-ip aalajangiuppaa.

Sungiusaammik suliffiusinnaasunik amigaateqarneq soorunami sanasutut ilinniartitaanerni eqqaaneqareersuni taamaallat atuutinngilaq.

Sungiusaammik suliffissanik amigaateqartarnerput ilisimaneqarluarpoq, ilinniagaqarniartummi amerlasuut misigisarsimavaat ilinniakkamut tigutittarneq, kisiannili aallartissinnaanatik sungiusaammik suliffissamik nassaarsinnaannginnamik.

”Ilinniagaqalerniarluni qinnuteqarsimasumut assorsuaq piumassuseerunnartuuvoq ilinniagariniakkamik aallartitsisinnaannginneq, naak ilinniagaqalernissamut piumasaqaataasunik naammassinnissimagaluarluni. Inuiaqatigiinnilu sungiusaammik suliffissanik amigaateqarnerput ikinnerusut ilinniagaqartarnerannik kinguneqartarpoq, taamalu suli sulisussanik ilinniarsimasunik nunatta avataaniit aallertariaqartarnitsinnut pissutaalluni,” Nick Nielsen oqarpoq.

Sungiusaammik suliffissanik amigaateqarnerput aaqqiiviginiarlugu Naalakkersuisut inuussutissarsiortullu piffissaq qaninnerusoq eqqarsaatigalugu sungiusaammik suliffissanik amerlanerusunik pilersitsiffiusinnaasunik aaqqiissutissanik eqqarsaqatigiittariaqarput.

Ungasinnerusumut isigisumik sungiusaammik suliffissanik amerlanerusunik pilersitsisoqarsinnaavoq ilinniarfinni namminerni sungiusaammik sulisitsisalernikkut, kisiannili tamanna piviusunngortinniarlugu inuussutissarsiutinut ilinniarfinni sungiusaammik suliffissanik ilinniagaqartunullu inissanik kollegianik sanaartortoqaqqaartariaqarluni.

”Inuussutissarsiortut kaammattorniarpakka ajornartorsiummut tamatumunnga aaqqiissutaasinnaasunik isumaliuteqaqqullugit. Inuussutissarsiutinut ilinniarfiit – brancheskolit – 2010-mi namminersortutut inuussutissarsiortunik siulersuisulittut ingerlatsivinngortinneqarnerannut pissutaasut taamani ilagaat isumannaarniarneqarmat suliffeqarfiit inuussutissarsiutitigullu ilinniagaqarfiit akornanni iluaqutaasumik ineriartornikkut sun-neeqatigiissinnaaneq pilersinniarneqarmat. Taamaattumik inuussutissarsiortut tamatumani akisussaaffeqarput. Ilutigisaanillu inuussutissarsiortut aamma soqutigisaqarfigissavaat ilinniagaqarsimasunik amerlanernik nunatsinni peqarnissaa. Inuussutissarsiutinummi ilinniarfiit suliffeqarfinnut sulisussanik ilinniarluarsimasunik pilersuisuummata.

Uagut Naalakkersuisuni arlalinnik periarfissaqarpugut pissutsit atuuttut aaqqiiviginiarnissaannut. Ilaatigullu siunnerfigaarput Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfiup aamma Ineqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akornanni suleqatigiittoqalernissaa. Isumaqarpunga pisortat sanaartugassatut suliariumannittussarsiuuttagaat maannamiit annertunerujussuarmik akiinnaa isiginagu inuiaqatigiinnili ataatsimut aningaasarsiornikkut kingunerisassai isigalugit nalilersorneqartarialertut. Taamatut aaqqissuussinikkut pisortat sanaartugassaataannik ingerlatsinermi sungiusaammik suliffissanik pilersitsisoqarsinnaavoq,” Nick Nielsen oqaaseqarpoq.

Naalakkersuisut Ilinniartitaanermut Pilersaarutaanni II-mi Naalakkersuisut siunnerfigaat inuussutissarsiutinut ilinniarfiit siulersuisuinik inuussutissarsiortunillu oqalliseqateqalernissaq, misissorniarlugu eqaatsumik aaqqiinikkut assersuutigalugu sungiusaammik suliffeqarnissamut isumaqatigiissutit piffissanut sivikinnerusunut atuuttussat eqqunneqarsinnaanersut.

Paasisaqarnerorusukkaanni attavigineqarsinnaavoq pisortanut allatsi Lea Simonsen, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik:

Toqq/direkte 345705
lea@nanoq.gl