Tapiissutit pillugit nutaanik siunnersuusiortoqassaaq

Naligiissaarisarneq ataatsimoortumillu tapiissutit pillugit nutaanik siunnersuusiortoqassaaq.


Naligiissaarisarneq ataatsimoortumillu tapiissutit pillugit periusissaq nutaaq, naligiissaarisarneq ataatsimoortumillu tapiissutit pillugit periusissamik nutaamik suliaqarnissami atorneqartussaq pil­lugu siunnersuusiortoqarnissaa borgmesterit, KANUKOKA-p aammalu Aningaasaqarnermut Nuna­mullu Namminermut Naalakkersuisup Vittus Qujaukitsup ullumi marlunngornermi isumaqatigiissu­tigaat.

Periusissap nunami maani assigiinnerusumik naligiinnerusumillu ineriartornissamik periarfissiinis­saa isumaqatigiissutaavoq. Nutaamilli periusissiornissami tunngavissat ilaat suli isumaqatigiinngis­sutaapput. Taamaammat periuserineqarsinnaasutut siunnersuutissat, illua´tungeriit ataatsimeeqati­geeqqinnissaat sioqqullugu ulluni aggersuni allaffeqarfitsigoortumik piareersarneqassapput.

Aningasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq ima oqarpoq:

”Naligiissaarisarneq ataatsimoortumillu tapiissutit pillugit periusissaq nutaaq 2015-imi atuuttus­saq, aammalu 2016 aallarnerfigalugu periusissamik ataavarnerusumik peqalernissaq siunertara­lugu paasissutissatigut tunngavissarissaarnerulernissamut piareersarnissaq ullumikkut tunnga­viusumik isumaqatigiissutigaavut.”

KANUKOKA-p siulittaasua Martha Abelsen ima oqarpoq:

”Ataatsimoorluni aaqqiissuteqarumassuseq ullumikkut ataatsimiinnermi takutinneqartoq nu­an­naarutigaara. Naak kommunit akornanni aamma ataatsimut soqutigisaqartoqaraluartoq nali­giissaarisarneq ataatsimoortumillu tapiissutit pillugit periusissamik nutaamik nassaarniarluni suleqqinnissaq kommunit taamaalillutik takutippaat.

Periusissamik kommunit 2015-imut missingersuusiornissaminni aningaasatigut periarfissaannik takussutissiisussamik isumaqatigiissuteqartoqarsinnaanissaa neriuutigisorujussuuara.”

Annerusumik paasisaqarumalluni attavigineqarsinnaapput: Aningaasaqarnermut Nunamullu Nam­minermut Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq imal. KANUKOKA-p siulittaasua Martha Abelsen.